210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

User Super

User Super

Η παθούσα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση (μηνισεκτομή) και συνδεσμοπλαστική γόνατος. Παρέμεινε κλινήρης επί 18 ημέρες σε ακινησία και έκτοτε, κατά σύσταση των ιατρών, απέχει από κάθε εργασία και κινείται με  τη βοήθεια περιπατητήρα. Η κατάστασή της δε δεν βελτιώθηκε και λόγω της αναπηρίας της κατά 67% της απονεμήθηκε από τον Ο.Γ.Α. σύνταξη αναπηρίας.
Ηθική Βλάβη 25.000 ευρώ

Δεν αρκεί η προσκόμιση του εγγράφου ή άλλου αποδεικτικού μέσου, αλλά πρέπει να γίνεται και νόμιμη επίκληση με σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία, ώστε να αναγνωρίζεται η ταυτότητα του εγγράφου. 

  Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση επιδικάσθηκε στον ενάγοντα (ανήλικο παθόντα) ποσό 150.000 ευρώ, λόγω της μονίμου αναπηρίας που προξενήθηκε σ΄αυτόν εξαιτίας του ενδίκου ατυχήματος

 

 Ηθική Βλάβη 100.000 ευρώ - Παράσταση Πολιτικής Αγωγής για Ηθική Βλάβη ή Ψυχική Οδύνη χωρίς επιφύλαξη για την επί πλέον αξίωση παράγει δεδικασμένο - Εξαιρέσεις (2)

 

 

Αποζημίωση επί Σωματικής Βλάβης Ανηλίκου Δικαιούχος των Νοσηλίων ο Ανήλικος και όχι οι καταβαλλόντες γονείς (3)

 

 

 

 Αν υπάρχει τελεσίδικη κρίση ως προς την αδικοπρακτική ευθύνη του υποχρέου για ορισμένο χρονικό διάστημα, το παραγόμενο από την απόφαση αυτήδεδικασμένο εκτείνεται μόνο στο χρονικό διάστημα, για το οποίο ζητήθηκε αποζημίωση και όχι και στην μελλοντική αξίωση, εφόσον αυτή δεν κατήχθη σε δίκη και δεν κρίθηκε.

 Συνεπώς, η επιδίκαση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση αποζημίωσης στον τραυματισθέντα σε ατύχημα δεν εμποδίζει την μεταγενέστερη επιδίωξη  - με νέα αγωγή -  περαιτέρω αποζημίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι περαιτέρω επιζήμιες συνέπειες της αδικοπραξίας εκδηλώθηκαν μεταγενέστερα και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από το δικαστήριο, το οποίο επιδίκασε στον παθόντα την προηγουμένη αποζημίωση.

 

Εάν μεταγενέστερα  (μετά την επέλευση της αδικοπραξίας και το χρόνο που ο παθών έλαβε γνώση της ζημίας, γενικώς) γεννήθηκαν ή έγιναν αντιληπτές επιζήμιες συνέπειες; οι οποίες, προηγουμένως ήταν απρόβλεπτες και απροσδόκητες, αρχίζει για  την αξίωση προς αποκατάσταση αυτών, νέα αυτοτελής παραγραφήαφότου ο παθών έλαβε γνώση αυτών και της αιτιώδους συνάφειας τους με την αδικοπραξία.

 Εν προκειμένω κρίθηκε ότι μετά την εκδίκαση και δημοσίευση απόφασης επί προγενεστέρας αγωγής σημειώθηκε απρόβλεπτη δυσμενής εξέλιξη της υγείας του ενάγοντος, καθώς, αντί να εξαλειφθούν, αντιθέτως αυξήθηκαν οι δυσμενείς συνέπειες της αδικοπραξίας του.

(ΣΣ βλ. κατωτέρω Σχόλια – Παρατηρήσεις και σχετική νομολογία υπ΄αρ. 1)

Η  διάταξη της ΑΚ 931 προβλέπει επιδίκαση από το δικαστήριο χρηματικής παροχής στον παθόντα ένεκα αναπηρίας  ή παραμόρφωσης, εφόσον συνεπεία αυτών επηρεάζεται το μέλλον του.

Η χρηματική αυτή παροχή δεν αποτελεί αποζημίωση, εφόσον η τελευταία εννοιολογικώς συνδέεται με την επίκληση και απόδειξη ζημίας περιουσιακής, δηλαδή διαφοράς μεταξύ της περιουσιακής καταστάσεως μετά το ζημιογόνο γεγονός και εκείνης που θα υπήρχε χωρίς αυτό.

 

Αναιρείται Εφετειακή Απόφαση που απέρριψε εξ ΑΚ 931 κονδύλιο

 

 

Αποδεικτικά Μέσα
Συμπεριλαμβάνονται και τα ανεπικύρωτα φωτοαντίγραφα

 

Απόφ.  Μον.Πρ.Θεσ. 20967/2009

 

Επιμήκυνση Παραγραφής σε 20ετία & ΑΚ 268 παρ.1
μετά την έκδοση τελεσιδίκου αποφάσεως (2)

Απόφ. Μον.Πρ.Θεσ. 20967/2009
Πρόεδρος: Αφροδίτη Ταρασίδου
Δικηγόροι: Σταυρούλα Καπετάνου - Ορέστης Τσάμης

Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος

 

– ΑΚ 300

Για μη άσκηση άλλου επαγγέλματος

προς περιορισμό της Αποθετικής ζημίας του ενάγοντος

Απορριπτέα (4)

 

 

Επιδείνωση Νόσου - Έναρξη νέας παραγραφής -Πότε - Επιμήκυνση Παραγραφής σε 20ετία

Ιατρική Πραγματογνωμοσύνη

Απορριπτέα ενόψει επαρκών στοιχείων - Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος - Για μη άσκηση άλλου επαγγέλματος προς περιορισμό της Αποθετικής ζημίας - Απορριπτέα -

Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων - παραβίαση

Φωτεινού Σηματοδότη

Και Απαγορευτικών Πινακίδων

 

Απόφ.  Μον.Πρ.Θεσ........

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.