210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Συνυπαιτιότητα και του εκ Δεξιών κινουμένου

  

Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων

ΙΧΕ και μοτοσικλέτας

σε ΑΝΕΥ σημάνσεως διασταύρωση σχήματος  V

Συνυπαιτιότητα ΚΑΙ του εκ Δεξιών κινουμένου (1)

 

 

 Υπαιτιότητα 80% του οδηγού ΙΧΕ οχήματος ο οποίος πλησιάζοντας εξ αριστερών την ΑΝΕΥ σημάνσεως διασταύρωση, δεν μείωσε την ταχύτητά του, αλλά εισήλθε σ΄αυτή, χωρίς να ελέγξει και να παραχωρήσει προτεραιότητα στα εκ δεξιών κινούμενα οχήματα.

  Υπαιτιότητα 20% του εκ δεξιών κινουμένου (έχοντος προτεραιότητα), οδηγού της μοτοσικλέτας ο οποίος δεν μείωσε την ταχύτητά του, αν και πλησίαζε σε ισόπεδο οδικό κόμβο, με συνέπεια να αντιληφθεί καθυστερημένα το εξ αριστερών του όχημα, που την ίδια στιγμή εισήρχετο στον κόμβο. Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση κρίθηκε ότι η ύπαρξη προτεραιότητας του οδηγού της εκ δεξιών κινουμένης μοτοσικλέτας δεν σημαίνει ανέλεγκτη είσοδο του στην ανωτέρω διασταύρωση (παράβαση άρθρ. 12 παρ.1, 19 παρ. 1 και 3, 26 παρ.1, 4 και 5 του ΚΟΚ).

 

 

Ένσταση συντρέχοντος Πταίσματος (ΑΚ 300)

λόγω αυτοδιακινδύνευσης - επιβίβαση σε όχημα

με οδηγό στερούμενο άδειας ικανότητας

Απορριπτέα

 

   Η σχετική ένσταση συνυπαιτιότητας του τραυματισθέντος συνεπιβάτη  δεν αξιολογείται ως εκ των προτέρων συγκατάθεση του θύματος να υποστεί οποιαδήποτε ζημία, λόγω επιβίβασής του σε όχημα που οδηγός στερείτο άδεια ικανότητας (πράγμα που συνεπάγεται απαλλαγή του υπαιτίου), αλλά ως συντρέχουσα αμέλεια αυτού, λόγω αυτοδιακινδυνεύσεως (άρθρο 300 ΑΚ). Στην προκειμένη περίπτωση όμως, η ανωτέρω ένσταση ελέγχεται ως ουσιαστικά αβάσιμη διότι,  δεν αποδείχθηκε ότι ο παθών εκτέθηκε συνειδητά στον κίνδυνο και τούτο διότι η έλλειψη της κατά νόμο άδειας ικανότητας κρίθηκε ότι δεν  επηρέασε στην πρόκληση του ατυχήματος, αφού ο οδηγός γνώριζε ικανοποιητικά να οδηγεί το όχημά του.

 

 

Πρόστηση (3)

 

  Ο κύριος ή ο προστήσας κάποιον άλλον σε μία υπηρεσία, ευθύνεται για τη ζημία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε τρίτο παράνομα κατά την υπηρεσία του (άρθρ.922 ΑΚ). Η δραστηριότητα του προστηθέντος τοποθετείται κατά κανόνα   σε επιχειρηματικό ή επαγγελματικό πεδίο του κυρίου της υπόθεσης. Η σχέση πρόστησης όμως δεν είναι απαραίτητο να στηρίζεται σε δικαιοπραξία ή σύμβαση με τη στενή έννοια του όρου. Μπορεί και να στηρίζεται σε σχέση καθαρώς πραγματική ή σε σχέση φιλική ή συγγενική, όπως είναι όταν ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του αυτοκινήτου εμπιστεύεται την οδήγηση του σε φίλο ή ο πατέρας στο γιό.

 

Ευθύνη Ιδιοκτήτη ΜΗ κατόχου

(άρθρ. 2 και 4 ν. ΓπΝ/1911) (4)

 

Σε περίπτωση,  που ο ιδιοκτήτης δεν είναι και κάτοχος του ζημιογόνου αυτοκινήτου, η ευθύνη του περιορίζεται μέχρι την αξία αυτού κατά τον αμέσως πριν το ατύχημα χρόνο, παρέχεται δε σ’ αυτόν και η διαζευκτική ευχέρεια, κατά την κρίση του δικαστηρίου, να απαλλαγεί από κάθε ευθύνη παραχωρώντας στο ζημιωθέν πρόσωπο αυτό τούτο το ζημιογόνο αυτοκίνητο (άρθρου 2 και 4 του ν. ΓΠΝ/1911).  Ο ως άνω περιορισμός της ευθύνης του ιδιοκτήτη του ζημιογόνου αυτοκινήτου πρέπει να γίνει με σχετική ένστασή του,  κατά την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως στον πρώτο βαθμό.

 

 

Παρεμπίπτουσα Αγωγή Ασφαλιστού

Οδήγηση ΑΝΕΥ άδειας ικανότητας

 

  Ο οδηγός της ζημιογόνας μοτοσικλέτας (υιός του λήπτη της ασφάλισης), κατά το χρόνο του ατυχήματος στερείτο της κατά νόμο προβλεπομένης άδειας ικανότηας οδηγού. Συνεπώς ο παρεμπιπτόντως  εναγόμενος, κάτοχος και κύριος της ζημιογόνου μοτοσικλέτας, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στην παρεμπιπτόντως ενάγουσα ασφαλιστική εταιρεία κάθε ποσό που αυτή  θα καταβάλει στους ζημιωθέντες ενάγοντες  των κύριων αγωγών.

 

 

Αποζημίωση επί Υλικών Ζημιών

Υπαξία (5)

 

 Λόγω της αντικατάστασης των βλαβέντων μερών του οχήματος  με καινούργια ανταλλακτικά και της μερικής βαφής του σε συνεργεία επιλογής του κυρίου του και ενόψει του ότι δεν επλήγει σε καίρια μηχανικά του μέρη ούτε υπέστη ζημία το πλαίσιο του, το δικαστήριο έκρινε  ότι, μετά την επισκευή του δεν υπέστη μείωση της αγοραστικής αξίας (υπαξία), απορρίπτοντας το σχετικό κονδύλιο, ως κατ΄ ουσία αβάσιμο.

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.