210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Εκτροπή - Ανατροπή Οχήματος - Εκσφενδονισμός επιβάτη - Ζώνη Ασφαλείας

Εκτροπή – Ανατροπή Οχήματος

Εκσφενδονισμός επιβάτη

 

  Αποκλειστική υπαιτιότητα του ανηλίκου – άνευ αδείας ικανότητας οδηγού, ο οποίος οδηγώντας με υπερβολική ταχύτητα (100 χ/ω), (για τις επικρατούσες συνθήκες - ψιλόβροχο, νύκτα, συνθήκες φωτισμού ανεπαρκείς), κατά παράβαση του ορίου ταχύτητας των 50 χ/ω, εισερχόμενος σε αριστερόστροφη καμπή της οδού, απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα, να εκτραπεί και να ανατραπεί. Εκ της σφοδρότητας της ανατροπής του οχήματος η 13ετής ανήλικη συνεπιβάτης, που επέβαινε στη μέση του πίσω καθίσματος εκτινάχθηκε έξω από το όχημα, υποστάσα βαρύτατες θλαστικές κακώσεις κρανίου, εξαιτίας των οποίων επήλθε ο θάνατός της μία ώρα μετά το ατύχημα. (παράβ. 12 παρ. 1 και 19 παρ. 1, 2, 3, 7, 20 και 94 του Κ.Ο.Κ.).

 Η υπερβολική ταχύτητα του ζημιογόνου οχήματος υπολογίσθηκε βάσει των 40 μέτρων ιχνών πλαγιολίσθησης, και από τις καταθέσεις άλλων μαρτύρων, μεταξύ των οποίων και των συνεπιβαινόντων στο ίδιο όχημα).

 

 

Ζώνη Ασφαλείας

των πίσω καθημένων επιβατών (1)

Φωτογραφίες ως στοιχεία απόδειξης

 

 Από τις προσκομισθείσες φωτογραφίες των πίσω θέσεων του αυτοκινήτου, αποδεικνύεται ότι, στο συγκεκριμένο όχημα υπάρχουν μόνο δύο θέσεις και όχι τρεις. Στην προκειμένη περίπτωση κρίθηκε απορριπτέα ως αβάσιμη η σχετική ένσταση συνυπαιτιότητας της θανούσας συνεπιβαίνουσας, που καθόταν στη μέση στο πίσω κάθισμα, αφού το ως άνω αυτοκίνητο δεν διέθετε τρίτη ζώνη ασφαλείας και επομένως, αντικειμενικά δεν μπορούσε να προσδεθεί με ζώνη ασφαλείας.

 

Εποπτεία Ανηλίκου – ΑΚ 923 (2)

 

 

Ως εποπτεία νοείται η επίβλεψη, επιτήρηση και προφύλαξη του ανηλίκου, ο οποίος, λόγω του νεαρού της ηλικίας του, έχει ανάγκη παρακολουθήσεως χάριν του εαυτού του και χάριν των τρίτων.

 Το μέτρο της αναγκαίας εκάστοτε εποπτείας πρέπει να βρίσκεται με βάση το σύνολο των συνθηκών της συγκεκριμένης περιπτώσεως. Ως κριτήρια μπορούν να χρησιμεύσουν η ηλικία, η ωριμότητα, η διανοητική ανάπτυξη του ανηλίκου, η μόρφωση αυτού καθώς και του εποπτεύοντος, το προβλεπτό και η επικινδυνότητα της ζημιογόνου συμπεριφοράς, που απορρέει από ορισμένες  πράξεις ή από ορισμένα αντικείμενα.

  Για τη θεμελίωση της ευθύνης του εποπτεύοντος τον ανήλικο απαιτείται η συνδρομή των κατωτέρω προϋποθέσεων, ήτοι:

  1. 1)Ύπαρξη υποχρέωσης εποπτείας ανηλίκου, που πηγάζει από τον νόμο ή σύμβαση,

 2) Υπαίτια παραμέληση της εποπτείας, που έχει ανατεθεί στον εποπτεύοντα από τον νόμο, η οποία τεκμαίρεται μαχητά σε περίπτωση που ο εποπτευόμενος προκάλεσε - παράνομα ζημία σε τρίτον,

 3) Παράνομη πρόκληση ζημίας από τον εποπτευόμενο σε τρίτο,

 4) Ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας ανάμεσα στην παραμέληση της εποπτείας από τον εποπτεύοντα και στη ζημιογόνα συμπεριφορά του εποπτευομένου και στην εντεύθεν ζημία του τρίτου.

 Εκτός, όμως, από την άνω ευθύνη γεννιέται σε βάρος του ιδίου του εποπτεύοντος και υποχρέωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του τρίτου βάσει της διατάξεως του άρθρου 932 του ΑΚ.

 

  Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση κρίθηκε απορριπτέα ως μη νόμιμη η παρεμπίπτουσα αγωγή για παραμέληση εποπτείας της θανούσας ανηλίκου, η οποία επιβιβάσθηκε σε όχημα που οδηγούσε ανήλικος, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης. Και τούτο διότι η ανωτέρω ανήλικη δεν τέλεσε αδικοπραξία κατά την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ ούτε προκάλεσε παράνομα ζημία σε τρίτο.

 Στην περίπτωση που υποστεί ζημία ο ίδιος η ανήλικος, από αδικοπραξία τρίτου, η ευθύνη του εποπτεύοντος έναντι του εποπτευομένου, δεν θα στηριχθεί στην διάταξη του ΑΚ 923, αλλά είτε στις διατάξεις που διέπουν την ιδιαίτερη σχέση (νομική ή συμβατική) από την οποία πηγάζει η υποχρέωση της εποπτείας είτε ενδεχομένως στην διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ.

 

Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης

Οδήγηση άνευ αδείας ικανότητας

Παρεμπίπτουσα Αγωγή Ασφαλιστή - Δεκτή

 

  Για την αποδοχή των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου δεν είναι απαραίτητο να υπογράφεται το ασφαλιστήριο και από τον αντισυμβαλλόμενο, καθόσον η εκ μέρους του αποδοχή μπορεί να συνάγεται από διάφορες πράξεις του ασφαλισμένου, όπως είναι η παραλαβή από αυτόν του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η παραλαβή του ειδικού σήματος και της βεβαιώσεως ασφαλίσεως του αυτοκινήτου, η επικόλληση αυτών στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου του, η καταβολή των ασφαλίστρων και η δήλωση του ατυχήματος στον ασφαλιστή. Συνεπώς εγένετο δεκτή η Παρεμπίπτουσα Αγωγή Ασφαλιστή.

 

 

Ψυχική Οδύνη 455.000 ευρώ

 

Για τον θάνατο 13χρονης

Επιμεριζόμενη :

Ανά 150.000 ευρώ σε κάθε γονέα

Ανά 35.000 ευρώ σε καθένα από τους δύο παππούδες και δύο γιαγιάδες

15.000 ευρώ στη μητριά 

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις

 1) Ζώνη Ασφαλείας των πίσω καθισμένων

 Ενσταση Ασφαλιστού περί συνυπαιτιότητος κατά 80 % του ενάγοντος (συνεπιβαίνοντος στα πίσω καθίσματα) ΔΙΟΤΙ δεν έφερε ΖΩΝΗ ασφαλείας, απορριπτέα ως ουσία αβάσιμος, καθόσον το ζημιογόνο όχημα κυκλοφορήσαν πρίν την 1.1.1993, δεν υφίστατο υποχρέωση εφοδιασμού των πίσω καθισμάτων με ζώνεςασφαλείας. (Σημ. ΕΣυγκΔ. Αναφέρονται αι ισχύουσαι σχετικαί διατάξεις (παρ 16άρθρ 81 Ν. 2094/1992 περί ΚΟΚ (παρατίθενται). Μον.Πρ.Θεσπρ.127/1996 ΣΕΣυγκΔ 1999/333

 Ένσταση Συνυπαιτιότητας της Θανούσης, επιβάτιδος του Πίσω Καθίσματος του ΙΧΕ, διά Παράλειψη ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, Απερρίφθη ως νόμω και ουσία ΑΒΑΣΙΜΟΣ, διότι κατ΄άρθρ 81 παρ 16 του ΚΟΚ, ΜΟΝΟΝ τα αυτοκίνητα τα τεθέντα το πρώτον σε κυκλοφορία στη χώρα μας από 1-1-1993, επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με Ζώνες Ασφαλείας και στα πίσω καθίσματα. Εξ άλλου ΔΕΝ εξεδόθη Υπουργική απόφαση που να καθορίζει τέτοια υποχρέωση και στα επιβατικά αυτοκίνητα που ήδη από πρίν την 1-1-1993 κυκλοφρούσαν στη χψωρα μας. Ενταύθα, το επίμαχο αυτοκίνητο, τέθηκε σε κυκλοφορία στη χώρα μας το έτος 1990.  Εφ.ΑΘ.2007/2000 ΣΕΣυγκΔ 2000/579

 Η έλλειψη αυτή καθεαυτή της ζώνης ασφαλείας την οποία, ενόψει του ότι το ζημιωθέν αυτ/το κυκλοφόρησε για πρώτη φορά την 14.7.1998 σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας του, όφειλε να φέρει ο ενάγων κατά τις διατάξεις των

άρθρων 33  παρ. 3 και 81 παρ. 17 του ν.2696/1999,  δεν συνετέλεσε ουσιωδώς  στην έκταση της επελθούσης βαρύτατης ρανιοεγκεφαλικήςβλάβης που υπέστη κατά το ατύχημα, αφού ακόμη και αν αυτός φορούσε ζώνη ασφαλείας, ο τραυματισμός του στο κεφάλι δεν θα είχε αποφευχθεί. Εφ.Αθ.2035/2005 ΣΕΣυγκΔ 2005/147

 Απορριπτέα η ένσταση περί συνυπαιτιότητας λόγω μη χρήσης της ζώνης ασφαλείας καθότι δεν απεδείχθη τόσον από τις προανακριτικές καταθέσεις, όσον και από τις προσαγόμενες φωτογραφίες των πίσω καθισμάτων του ζημιογόνου αυτοκινήτου, στις οποίες εμφαίνεται σαφώς ότι η ζώνη ασφαλείας του πίσω δεξιού καθίσματος, στο οποίο καθόταν ο θανών, είναι τελείως χαλαρή ("ξεχειλωμένη"), γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι ο θανών φορούσε τη ζώνη και από τα συνεχή ισχυρότατα κτυπήματα αυτή χάλασε (χαλάρωσε) και δεν συγκράτησε το σώμα του πίσω επιβάτη. Μον.Πρ.Αθ.1528/2004 ΣΕΣυγκΔ 2004/ 445

 

 2) Εποπτεία Ανηλίκου

 Η εποπτεία του ανηλίκου είναι περιεχόμενο της γονικής μέριμνας, η οποία, κατά τη διάταξη του άρθρου 1510 ΑΚ αποτελεί δικαίωμα και καθήκον και των δύο γονέων, οι οποίοι την ασκούν από κοινού, αποτελεί, δε, ειδικότερο

περιεχόμενο της επιμέλειας του προσώπου του.  Σε περίπτωση, διαζυγίου ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων, εποπτεύων είναι το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου (1513, 1514 ΑΚ).

Η υποχρέωση για επίβλεψη του ανηλίκου μπορεί να στηρίζεται σε σύμβαση, η οποία μπορεί να συναφθεί ρητά ή σιωπηρά και πρέπει να καταρτισθεί με το πρόσωπο στο οποίο από το νόμο ανήκει η εποπτεία του ανηλίκου. Τέτοια

περίπτωση συντρέχει όταν ο έχων την εποπτεία του ανηλίκου γονέας του αναθέτει την επίβλεψή του για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, όπως κατά τις καλοκαιρινές διακοπές, στον παππού ή τη γιαγιά του.  Μόνη, όμως, η ανάθεση της εποπτείας αυτής σε τρίτο πρόσωπο δεν αρκεί για την αυτοδίκαιη απαλλαγή του πρωτογενώς υπόχρεου γονέα από τη δική του ευθύνη και το προσωπικό καθήκον εποπτείας του, αν δε, υπόχρεοι για την εποπτεία του ανηλίκου είναι περισσότερα πρόσωπα, αυτά ευθύνονται σε ολόκληρο.  Εξάλλου, το μέτρο της επιβαλλόμενης επίβλεψης εξαρτάται από την ηλικία, τη σύνεση, το βαθμό αδυναμίας ή αναπηρίας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την ανάγκη λήψης ορισμένων μέτρων του εποπτευόμενου. Για την τελική κρίση αν ο εποπτεύων άσκησε την προσήκουσα εποπτεία θα ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων, η ηλικία, ο βαθμός ανάπτυξης του εποπτευόμενου, η δυνατότητα προκλήσεως ζημίας σε τρίτους, οι κοινωνικές συνθήκες και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας που ζει ο ανήλικος, κρίσιμο, δε, είναι το προβλεπτό της βλαπτικής συμπεριφοράς και ο βαθμός πιθανότητας για την επέλευσή της. Μον.Πρ.Θεσ.16860/2003 ΣΕΣυγκΔ 2005/217

 Εποπτεία είναι η φροντίδα και η ρύθμιση της συμπεριφοράς του εποπτευομένου στον εξωτερικό κόσμο. Ορθότερα, εποπτεία είναι η επίβλεψη, επιτήρηση και προφύλαξη του ανηλίκου, ο οποίος λόγω του νεαρού της ηλικίας έχει ανάγκη παρακολουθήσεως χάριν του εαυτού του και χάριν των τρίτων. Πρόκειται για έννοια νομική (ΕφΑθ 4397/71 Αρμ. 26.326, Πρ Χαλκ 250/71 Αρμ. 26.259). Το μέτρο της αναγκαίας εκάστοτε εποπτείας, πρέπει να βρίσκεται με βάση το σύνολο των συνθηκών της συγκεκριμένης περιπτώσεως. Ως κριτήρια μπορούν να χρησιμεύσουν η ηλικία, η ωριμότητα, η διανοητική ανάπτυξη του εποπτευομένου, η μόρφωση αυτού, καθώς και του εποπτεύοντος, το προβλεπτό ή η επικινδυνότητα της ζημιογόνου συμπεριφοράς κλπ. Πάντως ως εποπτεία δεν πρέπει να νοηθεί η συνεχής επίβλεψη του ανηλίκου βήμα προς βήμα. (Μον Πρωτ Βόλου 79/02 (Παύλος Μαυρομάτης) ΕΣΔ 2004. Ιαν, (ΑΠ1173/94 ΕΕΝ 1995 685 ΕλλΔνη 37.78). Μον.Πρ.Βολ. 79/2002 ΣΕΣυγκΔ 2004/66

 Ενσταση υπαιτιότητος Γονέων για παράλειψη ασκήσεως δεούσηςεπιμελείας ή εποπτείας ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΣ, διότι άλλως ο νομοθέτης θα αντέφασκεν εις εαυτόν, εάν εις τον έχοντα ανάγκην επιμελείας ανήλικον, κατελόγιζεν ευθύνην δια πράξεις άλλων, και δή, ενεργείας ή παραλείψεις των τεταγμένων προς επιμέλειαν και εκπροσώπισίν του, λαμβανομένου άμα υπόψιν ότι οι επιτακτικοί κανόνες δικαίου, δεν απαυθύνονται εις το στερούμενον βουλήσεως πρόσωπον, αλλ΄ εις νόμιμον αντιπρόσωπον αυτού. Εφ.Αθ.3187/1998 ΣΕΣυγκΔ 1999/171

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.