210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Προαιρετική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Προαιρετική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Εργατικό Ατύχημα (1)

 

 

Επί προαιρετικής ασφαλίσεως, όπως είναι αυτή της αστικής ευθύνης για την περίπτωση ατυχήματος κατά την εκτέλεση ενός δημόσιου ή ιδιωτικού έργου, ο ζημιωθείς τρίτος δεν έχει ευθεία αξίωση έναντι του ασφαλιστή παρά μόνο κατά του λήπτη της ασφαλίσεως από τις υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις του οποίου γεννήθηκαν οι αξιώσεις του. Ο τρίτος μπορεί να στραφεί κατά του ασφαλιστή μόνο πλαγιαστικά.

Θανάσιμος τραυματισμός ελαιοχρωματιστή κατά την λειτουργία ανυψωτικού μηχανήματος επί οχήματος ασφαλισμένου για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη από τη χρήση και λειτουργία του.

 

Τόκοι Υπερημερίας

 

Ο ενάγων, ο οποίος με προγενέστερη αγωγή του, που απορρίφθηκε λόγω έλλειψης δικονομικής προϋπόθεσης, είχε ζητήσει την επιδίκαση της ίδιας απαίτησης, που ενασκεί με τη νέα αγωγή, δικαιούται να λάβει τόκους από την επίδοση της πρώτης αγωγής, η οποία δεν εξέλιπε ως όχληση δημιουργική υπερημερίας. Το αποτέλεσμα της όχλησης που έγινε με την επίδοση καταψηφιστικής αγωγής προς τον οφειλέτη δεν ανατρέπεται, αν η αγωγή αυτή απορρίφθηκε λόγω έλλειψης δικονομικών προϋποθέσεων που συνεπάγονται ακυρότητα της αγωγής ή απαραδέκτου αυτής (π.χ. λόγω αοριστίας). Αν όμως η αγωγή απορριφθεί για ουσιαστικό λόγο το αποτέλεσμα της περιέλευσης του οφειλέτη σε υπερημερία δεν επέρχεται, αφού στην περίπτωση αυτή η όχληση δεν αφορά νόμιμη απαίτηση.

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις

  1. 1)Προαιρετική ασφάλιση Εργατικό Ατύχημα

Βλ. Ομοίως και ΑΠ 504/2012 ΕΣυγκΔ 2012/442

 

Με το προσκομισθέν πολυασφαλιστήρο αυτοκινήτου προκύπτει ότι μεταξύ της ιδιοκτήτριας εταιρίας οχήματος - αντλίας σκυροδέματος και της ασφαλιστικής εταιρίας είχε συναφθεί, εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση του ν.489/1976, για τις τυχόν προκαλούμενες έναντι τρίτων ζημίες από την κυκλοφορία και τη λειτουργία της ως οχήματος ΚΑΙ προαιρετική ασφάλιση για τις τυχόν προκαλούμενες έναντι τρίτων ζημίες από τη λειτουργία της αντλίας μπετόν, ως μηχανήματος έργου, καταβάνοντας επί πλέον ασφάλιστρο. Συνεπώς δεκτή η Ευθύνη του Ασφαλιστή. ΑΠ 492/2012 ΕΣυγκΔ 2012/299

   Ο παθών σε εργατικό ατύχημα διατηρεί την αξίωσή του για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κατά του εργοδότη   και του προσώπου που προστήθηκε   από αυτόν, όταν το ατύχημα οφείλεται σε πταίσμα αυτών, γιατί η πιο πάνω απαλλαγή αυτών από κάθε αποζημίωση, δηλαδή για αξίωση εντελώς περιουσιακού χαρακτήρα, δεν καλύπτει και την περιλαμβανόμενη σ' αυτήν ως άνω αξίωση, αφού καμιά παροχή χορηγουμένη από το ΙΚΑ δεν μπορεί να δικαιολογήσει τον αποκλεισμό της εν λόγω διαφορετικής φύσεως αξιώσεως η επιδίκαση ή μη της οποίας εξαρτάται από την εύλογη κρίση του Δικαστηρίου. Εφ.Πατρ.194/2007 ΣΕΣυγκΔ 2007/157

Με το προσκομισθέν πολυασφαλιστήρο αυτοκινήτου προκύπτει ότι μεταξύ της ιδιοκτήτριας εταιρίας οχήματος - αντλίας σκυροδέματος και της ασφαλιστικής εταιρίας είχε συναφθεί, εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση του ν.489/1976, για τις τυχόν προκαλούμενες έναντι τρίτων ζημίες από την κυκλοφορία και τη λειτουργία της ως οχήματος ΚΑΙ προαιρετική ασφάλιση για τις τυχόν προκαλούμενες έναντι τρίτων ζημίες από τη λειτουργία της αντλίας μπετόν, ως μηχανήματος, καταβάνοντας επί πλέον ασφάλιστρο. Συνεπώς δεκτή η Ευθύνη του Ασφαλιστή. ΑΠ 136/2013 ΕΣυγκΔ 2013/223

 

2) Τόκοι υπερημερίας

 

Η επίδοση της αγωγής στον εναγόμενο δεν είναι μόνο διαδικαστική πράξη, αλλάέχει και χαρακτήρα οιονεί δικαιοπραξίας οχλήσεως, που ενέχει πρόσκληση του δανειστή απευθυντέα προς τον οφειλέτη για την εκπλήρωση της παροχής, με αποτέλεσμα να τον καθιστά υπερήμερο και υπόχρεο να πληρώσει το νόμιμο τόκο υπερημερίας. $ Έτσι, ο μεταγενέστερος * περιορισμός του αιτήματος της αγωγής αυτής από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό *, ο οποίος συνιστά μερική παραίτηση από το δικόγραφο της, με αποτέλεσμα η αγωγή αυτή ως προς το σημείο αυτό να θεωρείται ως μη ασκηθείσα ως διαδικαστική πράξη και να μη οφείλονταιεξ αιτίας αυτής δικονομικοί τόκοι, κατά το άρθρο 346 ΑΚ, * δεν συνεπάγεται και αναδρομική κατάργηση * των προβλεπομένων υπό του άρθρου 345 ΑΚ * εννόμων συνεπειών της υπερημερίας* του εναγομένου οφειλέτη, η οποία έχει ήδη επέλθει με την επίδοση της αγωγής, και συνεπώς ο οφειλέτης οφείλει τόκους υπερημερίας Απόφ. Ολ. ΑΠ 13/1994, ΑΠ 679/2002 ΣΕΣυγκΔ 2003/51

Απορριφθείσης της Αγωγής γιά λόγους μή ουσιαστικούς, όπως η κριθείσα ως ΑΟΡΙΣΤΗ, οφείλονται τόκοι από της επιδόσεως της προηγουμένης αγωγής, της απορριφθείσης ως αορίστου. ΑΠ 18/1993 ΕΣυγκΔ 1995/188.

 


 

Απόφ. ΑΠ.....

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της απόφασης μαζί με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις θα πρέπει να είστε συνδρομητής στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου ή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων με πάνω από 10.000 χρήστες. 

 Εάν επιθυμείτε να γίνεται τώρα συνδρομητής και να λάβετε άμεσα στο email σας και σύνοψη της σημαντικότερης Νομολογίας- Αρθρογραφίας - Νομοθεσίας  των τελευταίων μηνών  

τότε πατήστε εδώ (Για εγγραφή στο περιοδικό).

ή  πατήστε εδώ (Για εγγραφή στην Τράπεζα Πληροφοριών).

Για άμεση επικοινωνία καλέστε το 210.9833010 ή το 6977.000500 Email:  info@esd.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

Εάν είστε συνδρομητής πατήστε το σύνδεσμο από κάτω και     συμπληρώστε τους κωδικούς σας.

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.