210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΠΕΖΗΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

Παράσυρση Πεζής

που διέσχισε το μείζον του οδοστρώματος (7 μέτρα)

και απέμεναν 3 μέτρα  πριν ανέλθει στο πεζοδρόμιο (1)

 

  Υπαιτιότητα 70% του οδηγού του ζημιογόνου ΙΧΕ, ο οποίος δεν αντελήφθη έγκαιρα την πεζή που βρισκόταν στην τροχιά του, ώστε να ακινητοποιήσει το όχημά του ή να πραγματοποιήσει τον κατάλληλο αποφευκτικό ελιγμό, μολονότι κατά τη στιγμή που η πεζή κατέβηκε από το πεζοδρόμιο και άρχισε να διασχίζει το οδόστρωμα της οδού (παράβαση άρθρ. 12 παρ. 1 και 19 παρ. 1 ΚΟΚ).

 Υπαιτιότητα 30% της πεζής η οποία επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα της οδού, χωρίς να ελέγξει, την κίνηση των οχημάτων, εκ των οποίων το επερχόμενο αυτοκίνητο του εναγομένου ήταν απολύτως ορατό σ΄ αυτήν (παράβ. άρθ. 38 ΚΟΚ)

 

 

Αναιρετική Διαδικασία

κατ΄άρθρ. 559 αρ.19 και 8 ΚΠολΔ

 

 Με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση κρίθηκε απορριπτέος ο εκ του άρθρ. 559 αρ.19 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης καθ' όσον, στην προσβαλλόμενη απόφαση γίνεται σαφής αναφορά  της απόστασης που η πεζή διήνυσε ευθύς μετά την κάθοδό της από το πεζοδρόμιο μέχρι το σημείο της παράσυρσή της. Ομοίως απορριπτέος ως απαράδεκτος κρίθηκε και ο εκ του άρθρ. 559 αρ. 8 λόγος αναίρεσης με το οποίο προσάπτεται η πλημμέλεια ότι το Εφετείο προκειμένου να καταλήξει στο αποδεικτικό πόρισμα περί της συνυπαιτιότητας της πεζής δεν έλαβε υπόψη τον πρωτοβαθμίως και στην έκκλητη δίκη προταθέντα ισχυρισμό κατά τον οποίο η υπαιτιότητα περί την πρόκληση του ένδικου ατυχήματος βαρύνει αποκλειστικά τον οδηγό του ΧΕ αυτοκινήτου. Όπως προκύπτει όμως από τη επισκόπηση της προσβαλλόμενης απόφασης, το Εφετείο έλαβε υπόψη τον προβληθέντα ως ανωτέρω ισχυρισμό της αναιρεσείουσας και τον απέρριψε κατά παραδοχή εν μέρει ως βάσιμης και κατ' ουσίαν της προβληθείσας στο Πρωτοβάθμιο δικαστήριο εκ μέρους των εναγομένων από το άρθρο 300 ΑΚ ένστασης συνυπαιτιότητάς της, περί την πρόκληση του ατυχήματος, καθ' όσον ο από τον αριθμό 8 του άρθρου 559 ΚΠολΔ αναιρετικός λόγος δεν ιδρύεται αν το δικαστήριο που δίκασε έλαβε υπόψη τον προταθέντα ισχυρισμό και τον απέρριψε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό.

 

 

Σχόλια – Παρατηρήσεις

 

 

 

  1. 1)Παράσυρση πεζού που διένυσε το μείζον του πλάτους του οδοστρώματος

 

 

 

 Προσδιοριστικά στοιχεία για τον καθορισμό της υπαιτιότητας σε περιπτώσεις παράσυρσης πεζού είναι η ταχύτητα του οχήματος, η δυνατότητα του οδηγού στο να αντιληφθεί έγκαιρα την κίνηση του πεζού, οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες και ορατότητας,

 

η δυνατότητα εκ μέρους του αποφευκτικού ελιγμού ή και πέδησης και τέλος το συγκεκριμένο σημείο του οδοστρώματος όπου έλαβε χώρα η παράσυρση, δηλαδή ποια απόσταση του πλάτους του οδοστώματος είχε καλύψει ο πεζός.

 

 

 

 Αντί άλλων βλέπε σχετικά και τις κατωτέρω δημοσιευόμενες αποφάσεις.

 

  Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρ. 19 παρ.1-3 του ΚΟΚ κάθε οδηγός οδικού οχήματος υποχρεούται μεταξύ των άλλων να    λαμβάνει συνεχώς υπόψη του τις επικρατούσες συνθήκες, κατά τρόπον ώστε να είναι σε θέση να διακόψει την πορεία του οχήματος του μπροστά από οποιοδήποτε εμπόδιο που μπορεί να προβλεφθεί και το οποίο ευρίσκεται στο ορατό από αυτόν, μπροστινό τμήμα της οδού. Για τον λόγο αυτό  υποχρεούται να μειώνει την ταχύτητα   του οχήματος του όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν,  ιδιαίτερα   δε κατά τις  νυκτερινές ώρες,  αν  πεζοί  που βρίσκονται στην τροχιά του  καθυστερούν να απομακρυνθούν.   Το εφετείο έκρινε  ως αποκλειστικό υπαίτιο τον πεζό, ο οποίος ευρισκόμενος σε κατάσταση  μέθης   (1,82‰) κατήλθε ανέλεγκτα και βιαστικά (τρέχοντας) στο οδόστρωμα, μέσα στη νύκτα,  εκτός διαβάσεων πεζών, προκειμένου να σταματήσει το αυτοκίνητο του εναγομένου οδηγού για να τον μεταφέρει, χωρίς να λάβει υπόψη την απόσταση και την ταχύτητα του αυτοκινήτου αυτού.  Ο  εναγόμενος οδηγός, αντιλήφθηκε τον πεζό μόλις σε απόσταση 10-15 μέτρων, λόγω της  αιφνίδιας και βιαστικής,   εμφάνισής του, και ενόψει του επικρατούντος  σκότους . Εκρίθη δε ότι η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, κατά τρία μόλις χιλιόμετρα, (έτρεχε 93 χιλιόμετρα την ώρα, αντί 90), σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και ενόψει όλων των ως άνω συνθηκών δεν συνετέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος, το οποίο άλλωστε δεν ήταν δυνατόν ν΄ αποφευχθεί.

 

 Αντιθέτως, αποδείχθηκε, ότι ο εναγόμενος οδηγός  αντέδρασε με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο,  αφού, μόλις αντιλήφθηκε τον πεζό,  ανέκοψε ταχύτητα  και πραγματοποίησε  ελιγμό προς τα δεξιά, διότι εκείνο το τμήμα της οδού ήταν ελεύθερο. Παρά ταύτα με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση του Αρείου Πάγου κρίθηκε ως αναιρετέα η απόφαση κατ΄άρθρ. 559 αρ.19 ΚΠολΔ για  ανεπαρκείς αιτιολογίες  σε σχέση με την  έλλειψη αιτιώδους συναφείας   μεταξύ της προηγηθείσας του ατυχήματος συμπεριφοράς του άνω οδηγού και του επελθόντος ατυχήματος που καθιστούν ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο  περί της ορθής η μη   εφαρμογής των διατάξεων (ΚΟΚ 19 παρ.1-3) και των διδαγμάτων της κοινής πείρας.  ΑΠ 605/2006 ΣΕΣυγκΔ 2007/24

 

 

 

 Αναιρείται Εφετειακή απόφαση που έκρινε αποκλειστικό υπαίτιο τον πεζό καθότι δεν διευκρινίζεται α) σε ποιο ακριβώς σημείο της οδού έγινε το ατύχημα, ούτε προσδιορίζει την απόσταση από την οποία ο οδηγός μπορούσε να αντιληφθεί τον πεζό πριν κατέλθει στο οδόστρωμα, καθώς και την απόσταση που διήνυσε ο τελευταίος επί του οδοστρώματος πριν από την παράσυρσή του, κινούμενος από δεξιά προς τα αριστερά, σε σχέση με την πορεία του αυτοκινήτου.  Επομένως, ο σχετικός εκ του άρθρ. 559 εδ.19 ΚΠΟλΔ  λόγος αναιρέσεως είναι βάσιμος και πρέπει κατά παραδοχή αυτού να αναιρεθεί ο απόφαση. ΑΠ 527/2009 ΕΣυγκΔ 2010/374

 

 

 

 Παράσυρση Πεζού που διήνυσε το μείζον του οδοστρώματος.  Υπαιτιότητα 60 % του μέθη οδηγού του οχήματος που παρέσυρε τον πεζό, καθότι δεν είχε ρυθμίσει την ταχύτητά του ανάλογα με τις κρατούσες συνθήκες, (νύκτα με αμυδρό φωτισμό), αλλά εκινείτο με ταχύτητα που υπερέβαινε το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 50 χ/ω, καθόσον επρόκειτο για κατοικημένη περιοχή, με αποτέλεσμα να αντιληφθεί καθυστερημένα τον ενάγοντα πεζό, ο οποίος είχε διανύσει ολόκληρο το αντίθετο προς αυτόν ρεύμα κυκλοφορίας και το 1/3 περίπου του ρεύματος, όπου αυτός εκινείτο.   Συνυπαιτιότητα 40% του πεζού ο οποίος επιχείρησε βιαστικά να διασχίσει διαγώνια την ανωτέρω οδό από σημείο, όπου δεν υπήρχαν διαβάσεις πεζών χωρίς, να ελέγξει την κίνηση των οχημάτων και να λάβει υπόψη του την ταχύτητά τους και χωρίς να βεβαιωθεί ότι δεν θα παρεμποδίζει την κυκλοφορία αυτών. ΑΠ 1715/2010 ΕΣυγκΔ 211/27

 

 

 

Παράσυρση υπό μοτοποδηλάτου ηλικιωμένης  Πεζής που διέσχισε το μείζον του οδοστρώματος  εκτός διαβάσεων.  Υπαιτιότητα 70% του άνευ αδείας ικανότητας οδηγού του μοτοποδηλάτου ο οποίος οδηγώντας με υπερβολική για τις επικρατούσες συνθήκες ταχύτητα (νύκτα, εντός κατοικημένης περιοχής - σταθμευμένα εκατέρωθεν του οδοστρώματος αυτοκίνητα -  πυκνή κυκλοφορία), δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα την πεζή, η οποία κινούνταν αργά λόγω της ηλικίας της και είχε διανύσει το μείζον του πλάτους του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να την τραυματίσει σοβαρά. (παράβ. άρθρ. 12 παρ. 1 και 19 παρ. 3 ΚΟΚ).  Υπαιτιότητα 30% της 83ετους πεζής  η οποία δεν χρησιμοποίησε τις διαβάσεις πεζών (άρθρ. 38 ΚΟΚ παρ. 4 ΚΟΚ ), αλλά κινούμενη αρχικά ανάμεσα από σταθμευμένα αυτοκίνητα, διέσχισε το αντίθετο ρεύμα πορείας, από αυτό στο οποίο κινούνταν το μοτοποδήλατο, εισήλθε στο ρεύμα πορείας του τελευταίου, και προσέγγιζε στο πεζοδρόμιο. ΑΠ 1360/2010 ΕΣυγκΔ 2011/97

 

 

 

 Αποκλειστική υπαιτιότητα της οδηγού ΙΧΕ καθότι αν και διερχόταν μια περιοχή με αυξημένη επικινδυνότητα, λόγω της συχνής διέλευσης πεζών φοιτητών προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης, οδηγούσε το όχημα με υψηλή για τις περιστάσεις ταχύτητα, χωρίς την απαιτούμενη προσοχή και επιμέλεια, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να διενεργήσει αποφευκτικό ελιγμό ή να το ακινητοποιήσει με τροχοπέδηση προ της πεζής, που κινείτο μπροστά της και είχε διανύσει τα 2/3 του ρεύματος πορείας. (παράβαση των άρθ. 12 παρ. 1, 19 παρ. 1,2, και άρθ. 20 παρ. 1 ΚΟΚ).

 

Μον.Πρ.Χαν. 226/2009 ΕΣυγκΔ 2010/587

 

 

 

 ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΠΕΖΗΣ ενώ είχε διανύσει το μεγαλύτερο μέρος του οδοστρώματος πλάτους 7 μέτρων και απέμενε απόσταση περί το 1/4 αυτού, μέχρι να φθάσει στην νησίδα ασφαλείας. ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΣ ΟΔΗΓΟΥ 80 % (Ταχύτης ανεπίτρεπτος - Απρόσεκτος Οδήγηση), ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΣ ΠΕΖΗΣ 20 %. Εφ.Αθ.3653/1999 ΣΕΣυγκΔ 2001/278

 

 

 

 ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΠΕΖΗΣ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ, αλλά πλησίον Διασταυρώσεως. Αποκλειστική υπαιτιότης του Οδηγού. Ειδικώτερα: Η Πεζή, είχε διαβεί το μεγαλύτερο μέρος του οδοστρώματος και απέμεινε ένα μέτρο περίπου για να διεκπεραιωθεί στο απέναντι χωμάτινο έρεισμα. Εφ.Αθ.8615/1995 ΣΕΣυγκΔ 1999/200

 

 

 

ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΠΕΖΗΣ διασχιζούσης καθέτως την οδόν πλατ.7 μ και από δεξιά προς τα αριστερά της ζημιογόνου Μοτ/τας, και ενώ είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος του οδοστρώματος και υπολοίποντο 1,20 μ.(2 βήματα) για να φθάσει στο πεζοδρόμιο. Υπαιτιότης Οδηγού 80 % (παραβ ΚΟΚ 12.1, και 19.1). ΔΙΟΤΙ "καίτοι ούτος αντιλήφθηκε την όλη πορεία της πεζής από την αρχή, ενόψει του ότι η ορατότητα στο σημείο εκείνο δεν περιορίζεται σε απόσταση 300 μέτρων, περίπου. Συνυπαιτία και η παθούσα (20 % ) ΔΙΟΤΙ: Εκτός διαβάσεων, και χωρίς να λάβει υπόψει την απόσταση και την ταχύτητα των οχημάτων τα οποία πλησίαζαν, (παραβ. ΚΟΚ 38 παρ.4 εδ. ε-).

 

Για να διαβάσετε τόν αριθμό της απόφασης καθώς και το πλήρες κείμενο της απόφασης μαζί μέ τα σχόλια και τις παρατηρήσεις θα πρέπει να είστε συνδρομητής στην

Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου 

ή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων με πάνω από 10.000 χρήστες.

Εάν επιθυμείτε να γίνεται τώρα συνδρομητής και νά λάβετε άμεσα στο email σας και σύνοψη της σημαντικότερης Νομολογίας- Αρθρογραφίας - Νομοθεσίας  τωντελευταίων μηνών  τότε πατήστε δίπλα στον σύνδεσμο : 

http://www.esd.gr/syndromi-sto-periodiko (Για εγγραφή στο περιοδικό) 

 

Για άμεση επικοινωνία καλέστε το 210.9833010 ή το 6977.000500  Email: info@esd.gr 

 

Εάν είστε συνδρομητής πατήστε το σύνδεσμο απο κάτω και συμπηρώστε τους κωδικούς σας.

 

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.