210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Αναίρεση κατά Αποφάσεων Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων

Τροχαία με Οχήματα Δημοσίου (Στρατιωτικά)

Ευθύνη Δημοσίου

Αρμοδιότητα Πολιτικών Δικαστηρίων

 

 Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 105 εδάφ. α’ του ΕισΝΑΚ, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης, που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος. Τέτοια ευθύνη του δημοσίου προς αποζημίωση οποιασδήποτε μορφής γεννάται και για ζημίες που προκλήθηκαν από αυτοκίνητα αυτού κατά την εκτέλεση δημόσιας υπηρεσίας,   Οι σχετικές διαφορές που αφορούν τις απαιτήσεις αυτές υπάγονται, μετά τις 18-3-2011, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 3900/2010 που τροποποίησε το άρθρο 1 παρ. 2 περ. η’ του ν. 1406/1983, στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, ακόμη και αν οι ασκούμενες αξιώσεις γεννήθηκαν και κατέστησαν δικαστικά επιδιώξιμες πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

 

 

Ηθική Βλάβη

Αναιρετική Διαδικασία (1)

 

 Με την επιδίκαση ποσού των 200 ευρώ σε καθένα από τους δύο συνιδιοκτήτες (κατά ποσοστό 50%) του ζημιωθέντος οχήματος για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης δεν παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας ούτε υπερέβη το δικαστήριο τα ακραία όρια της διακριτικής του ευχέρειας, καθόσον τα ποσά αυτά, κατά την κοινή πείρα, τη δικαστηριακή πρακτική και τη συνείδηση για το δίκαιο, δεν υπολείπονται, και μάλιστα καταφανώς, εκείνων που συνήθως επιδικάζονται σε παρόμοιες περιπτώσεις χρηματικής ικανοποίησης. Συνεπώς απορρίπτονται οι σχετικοί από το άρθρο 560 αριθμ. 1 (και όχι από το 559, όπως αναγράφεται στο αναιρετήριο) ΚΠολΔ, λόγοι αναίρεσης.

 

 

Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων

Παραβίαση Φωτεινού Σηματοδότη

 

 Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού  στρατιωτικού οχήματος, ο οποίος παραβίασε ερυθρό φωτεινό σηματοδότη και συγκρούσθηκε με αντιθέτως κινούμενο όχημα που εισήλθε σε διασταύρωση εκτελώντας αριστερή στροφή, (παράβαση άρθρ 12 παρ. 1 και 6 παρ. 1 περ. β’ του ΚΟΚ).

 

Αναίρεση κατά Αποφάσεων

Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων

 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 560 ΚΠολΔ, όπως ίσχυε και εφαρμόζεται στην εξεταζόμενη υπόθεση, (ως εκ του χρόνου ασκήσεως της προκειμένης αιτήσεως αναιρέσεως (30-7-2015), ήτοι, πριν αντικατασταθεί με το άρθρο 1 άρθρο τρίτο του ν. 4335/2015, το οποίο, κατά το άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 2 του ίδιου νόμου, εφαρμόζεται για τα κατατιθέμενα από την 1-1-2016 ένδικα μέσα, “κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση μόνο: 1) αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου..., 2) αν το δικαστήριο δεν συγκροτήθηκε όπως ορίζει ο νόμος..., 3) αν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων ή δεν είχε καθ’ ύλην αρμοδιότητα και 4) αν παράνομα αποκλείστηκε η δημοσιότητα της διαδικασίας” (λόγοι  που προβλέπονται από τους αριθμ. 1, 2, 4, 5 και 7, αντίστοιχα, του άρθρου 559 ΚΠολΔ. Άλλες αιτιάσεις δεν είναι παραδεκτές ως λόγοι αναίρεσης.  Εν προκειμένω απορρίπτονται ως απαράδεκτοι οι σχετικοί λόγοι αναίρεσης εκ του αριθμ. 19, 8 και 11 εδάφ. γ’ του άρθρου 559 ΚΠολΔ, διότι δεν περιέχονται στο άρθρ. 560 ΚΠολΔ. 

 

 

 Σχόλια - Παρατηρήσεις

1. Ηθική Βλάβη – Αναιρετική Διαδικασία

 Αλγεινή εντύπωση προκαλεί εν προκειμένω η άσκηση αναιρέσεως του Ελληνικού Δημοσίου κατά της αποφάσεως που επιδίκασε το εξωφρενικό ποσό των 200 ευρώ σε καθένα εκ των συνιδιοκτητών του ζημιωθέντος οχήματος, για ηθική τους βλάβη, λόγω υλικών ζημιών. Θα θέλαμε να ερωτήσουμε, εάν το Δημόσιο είχε την υποχρέωση καταβολής δικαστικών εξόδων (παράβολα κλπ) όπως όλοι οι κατά το Σύνταγμα ίσοι έναντι του νόμου έλληνες πολίτες, θα τολμούσε τέτοιου είδους ενέργειες;

 

 

Απόφ.....

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.