210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Επικουρικό Κεφάλαιο - Προδικασία είναι αντίθετη προς το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επικουρικό Κεφάλαιο - Προδικασία είναι αντίθετη προς το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 1 § 4 της Οδηγίας 84/5/ΕΟΚ)

(Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Τεύχος 8ο Νοέμβριος 2017)

Η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παρ.6 του ΠΔ 237/1986 υποβολή υπό του ενάγοντος έγγραφης αίτησης αποζημίωσης προς το Επικουρικό Κεφάλαιο, (με συνημμένα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτησή του αυτή), τρείς μήνες προ της άσκησης αγωγής, αποτελεί ανεπίτρεπτη παρέκκλιση από το άρθρο 1 § 4 της Οδηγίας 84/5/ΕΟΚ, καθώς αναγκάζει τα θύματα ανασφάλιστων αυτοκινήτων να τηρήσουν μια διαδικασία, που σε διαφορετική περίπτωση (δηλαδή αν το ζημιογόνο αυτοκίνητο ήταν ασφαλισμένο) δεν θα έπρατταν. Συνεπώς, το άρθρο 19 § 8 του Π.Δ. 237/1986 δε θα πρέπει να εφαρμοστεί ως ερχόμενο σε αντίθεση με το δίκαιο της Ε.Ε.

Απόφ. Μον.Πρ.Αθ. 243/2018

Πρόεδρος: Ιωάννης Χήνος

Δικηγόροι :Γεώργιος Πολίτης - Αθανάσιος Πάνου – Ανδρέας Μητσόπουλος

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1.Επικουρικό Κεφάλαιο – Προδικασία - Υποβολή έγγραφης αίτησης αποζημίωσης προ 3μηνου προς το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Κρίθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 4 περ. δ’ του ν. 4092/8-12-2012 (ΦΕΚ Α΄ 220/8-11-2012) που θεσπίζει ως προϋπόθεση παραδεκτού της άσκησης της αγωγής εκ μέρους του παθόντος προς το Επικουρικό Κεφάλαιο, την κατάθεση έγγραφης αίτησης αποζημίωσης προς αυτό, ανεξαρτήτως του ζητήματος της συνταγματικότητάς της ή μη, καθώς και της αντίθεσής της ή μη στις διατάξεις του Κοινοτικού δικαίου, δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής στις γεννημένες ενοχικές αξιώσεις των ζημιωθέντων τροχαίο ατύχημα κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου, οι οποίες βρίσκονται στο όριο της παραγραφής. Ειρ.Πατρ.38/2014, ΕΣυγκΔ 2014/278

Η εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4092/12 που αφορά το Επικουρικό Κεφάλαιο αρχίζει μετά την πάροδο τουλάχιστον τριών μηνών από την δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, διότι μόνο μετά την πάροδο του εν λόγω χρονικού διαστήματος μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή η νέα παράγραφος με αριθμό 8 που προστέθηκε στο άρθρο 19 του ΠΔ 237/1986 και θέτει ως προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης αγωγής εναντίον του Επικουρικού Κεφαλαίου, την προηγούμενη υποβολή έγγραφης αίτησης αποζημίωσης εκ μέρους του παθόντος, η οποία να απευθύνεται προς το Επικουρικό Κεφάλαιο, με συνημμένα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτησή του. Συνεπώς η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων δεν καταλαμβάνει τις αγωγές που είχαν ήδη ασκηθεί και ήταν εκκρεμείς χωρίς να εκδοθεί επ’ αυτών οριστική απόφαση, πριν από τη δημοσίευση του άνω νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (8-11-2012). Εφ.Αθ.3673/2015, ΕΣυγκΔ 2016/41, Μον.Πρ.Κιλκ.222/2014, ΕΣυγκΔ 2015/112

Σχετικά με την απαιτούμενη προπαρασκευαστική διαδικασία κατ΄άρθρ.262 ΑΚ σε συνδυασμό με άρθρ. 4 εδ.δ Ν.4092/2012 που διακόπτει την παραγραφή αξίωσης κατά Επικουρικού Κεφαλαίου βλ. ανωτέρω άρθρ. Παναγιώτη Βρεττού Σελ. 498 και ΑΠ 1682/2017, ανωτέρω Σελ. 502.

Κείμενο Αποφ. Μον.Πρ.......

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.