210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Απόρριψη της αγωγής ως προώρως ασκουμένης - δεν συνιστά απόρριψη για τυπικούς λόγους

Απόρριψη της αγωγής ως προώρως ασκουμένης δεν συνιστά απόρριψη για τυπικούς λόγους 
(Δημοσιεύεται στη ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τεύχος Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2018)
 Συνήθως τέτοια απόρριψη γίνεται όταν νεαρής ηλικίας πρόσωπο τραυματίζεται σοβαρώς από αδικοπραξία τρίτου και αξιώνεται αποζημίωση για διαφυγόντα εισοδήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα υπερβαίνον συνήθως τα δέκα έτη.
 Απόρριψη αγωγής για τυπικούς λόγους υπάρχει σε κάθε περίπτωση κατά την οποία η παροχή δικαστικής προστασίας ματαιώνεται για λόγο που δεν ανάγεται στην νομική ή ουσιαστική βασιμότητα της υπό διάγνωση απαιτήσεως.
 Το Εφετειο που έκρινε ότι υφίστατο υποχρέωση επανέγερσης της αγωγής μετά την τελεσίδικο απόρριψή της ως προώρως ασκηθείσας εντός 6 μηνών και την απέρριψε λόγω παραγραφής, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε την ΑΚ 263 
Αναιρείται  Απόφ. Μον.Εφ.Θεσ.329/2017.
Παραίτηση από το Δικόγραφο Αναιρέσεως (1)
  Η παραίτηση από το δικόγραφο της αναιρέσεως που έχει ασκηθεί κατ’ άρθρο 495 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δικ., ολική ή μερική, μπορεί να γίνει χωρίς την συναίνεση του αντιδίκου του παραιτουμένου, πριν από την έναρξη της προφορικής συζητήσεως της υποθέσεως, ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτουμένου ή με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, είτε από τον ίδιο τον διάδικο, είτε από τον, κατ’ άρθρο 96 του Κ.Πολ.Δικ. πληρεξούσιο δικηγόρο του, ο οποίος μάλιστα δεν απαιτείται να έχει ειδική προς τούτο (για την παραίτηση από το δικόγραφο) πληρεξουσιότητα.
Αποθετική Ζημία - Μέλλουσα
  Σε περίπτωση που από την εκτίμηση των αποδείξεων προκύψει,  ότι η ζημία του ενάγοντος, που εμφανιζόταν κατά την αγωγή ως πιθανή, κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων, είναι απλώς ενδεχόμενη, η αγωγή απορρίπτεται ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη ως προς το στοιχείο της πιθανότητας του διαφυγόντος κέρδους.  Εάν ή πραγμάτωση της μέλλουσας ζημίας εξαρτάται και από άλλους αστάθμητους παράγοντες, οι οποίοι είναι ενδεχόμενο να επέλθουν στο μέλλον και των οποίων η τυχόν μέλλουσα πραγματοποίησή της είναι αδύνατο να προβλεφθεί, τότε δεν επιδικάζεται ως πρόωρη, αλλά επιδικάζεται μόνο όταν γεννηθεί.
Απόφ. ΑΠ......
...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.