210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Μέθη Οδηγού – Απόδειξη Αποτέλεσμα Αλκοολομέτρησης με ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου στον εμπνεόμενο αέρα ΝΕΟ

 
Η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση δέχθηκε ότι ο υποβληθείς σε αλκοολομέτρηση οδηγός ευρέθη με ενδείξεις περιεκτικότητος οινοπνεύματος οριακά πάνω από το όριο 0,25‰ του ΚΟΚ (0,26‰ στην πρώτη μέτρηση και 0,28‰ στη δεύτερη μέτρηση μετά από 17 λεπτά).
 
Δεν αποδείχθηκε ότι η χρησιμοποιηθείσα υπό των οργάνων της τροχαίας συσκευή δεν λειτουργούσε σωστά , εφόσον ο τελευταίος έλεγχος βαθμονόμησης της συσκευής αυτής, (όπως αναγράφεται στις χαρτοταινίες της - ήτοι στα “τεστ εκπνοής οδηγού” -  είχε γίνει  προ μηνός, δηλαδή εντός του χρονικού διαστήματος του προβλέπεται από την υπ’ αριθμόν 43500/5691/12.08.2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση. 
 
Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο σχετικός λόγος αναίρεσης ότι  η ελάχιστη απόκλιση του ενός χιλιοστού από το όριο, δεν ήταν ικανή σε καμιά  περίπτωση να επηρεάσει επί τα χείρω την οδηγική συμπεριφορά του οδηγού και ως εκ τούτου έπρεπε να απορριφθεί η παρεμπίπτουσα αγωγή (λόγω εξαίρεσης ασφαλιστικής κάλυψης) και το αίτημα της ασφαλιστικής εταιρείας να αναγνωρισθεί ότι υποχρεούνται να της καταβάλουν όποιο ποσό καταβάλει στην πρώτη αναιρεσίβλητη ως καταχρηστικό κατ’ άρθρο 281 ΑΚ, αφενός διότι οι επικαλούμενες πλημμέλειες δ ε ν σ υ ν ι σ τ ο ύ ν π α ρ ά β α σ η διδαγμάτων της κοινής πείρας , αφετέρου δε, διότι, με την επίκληση της ως άνω παραβάσεως, πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων.
 
Σύγκρουση Καθέτως Κινουμένων Παραβίαση Ερυθρού Σηματοδότη Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ 559 αρ. 8 και 11γ ΚΠολΔ
 
Αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού οχήματος ο οποίος παραβιάζοντας ερυθρό σηματοδότη εισήλθε σε διασταύρωση με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί με  καθέτως κινούμενη μοτοσυκλέτα (παράβαση άρθρ. 6 παρ. 1 περ. (β), 12 παρ. 1, 26 παρ. 1 και 4 του ΚΟΚ). Απορριπτέος ως αβάσιμος ο σχετικός λόγος αναίρεσης  με τον οποίο α ποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η πλημμέλεια της παραβάσεως του άρθρου 559 αρ. 8 ΚΠολΔ, διότι το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του προταθέντα από τους αναιρεσείοντες πράγματα που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και συγκεκριμένα: α) ότι δεν έλαβε υπόψη του, ότι η πρώτη αναιρεσίβλητη κατέθεσε προανακριτικά ότι
σταμάτησε προ του κόκκινου σηματοδότη που είχε στην πορεία της και όταν άναψε πράσινο ξεκίνησε εκ νέου, β) ότι ο σηματοδότης στην πορεία του πρώτου αναιρεσείοντος έδειχνε πορτοκαλί φως και γ) αυθαίρετα δέχθηκε ότι οι ισχυρισμοί της πρώτης αναιρεσίβλητης, αποδεικνύονται από όσα η ίδια εξ αρχής σθεναρά ισχυρίζεται. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν αποτελούν “πράγματα” και πλήττουν την ανέλεγκτη αναιρετικά (άρθρο 561 παρ. 1 ΚΠολΔ), εκτίμηση των αποδείξεων. Κατά το δεύτερο τμήμα του πρώτου λόγου και με το δεύτερο αναιρετικό λόγο αποδίδεται η πλημμέλεια της παραβάσεως του άρθρου 559 αρ. 11γ’ ΚΠολΔ, διότι το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του : α) το συνοδεύον την έκθεση αυτοψίας του Τμήματος Τροχαίας Καισαριανής πρόχειρο σχεδιάγραμμα, από το οποίο αποδεικνύεται ότι η πρώτη αναιρεσίβλητη επέπεσε στην αριστερή πόρτα του οχήματος των αναιρεσειόντων και δεν την εμβόλισε ο πρώτος εξ αυτών και β) την προανακριτική κατάθεση στην ποινική δικογραφία της πρώτης αναιρεσίβλητης, ούτε και τα όσα η ίδια ισχυρίζεται στην αγωγή της, ότι δηλαδή ακινητοποίησε τη μοτοσικλέτα της προ του ερυθρού σηματοδότη και “μόλις άναψε πράσινο” ξεκίνησε. Οι λόγοι αυτοί αναίρεσης  είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι , διότι από τη ρητή βεβαίωση στην απόφαση, ότι το δικαστήριο, για να καταλήξει στο αποδεικτικό του πόρισμα έλαβε υπόψη του όλα τα απαραίτητα στοιχεία και αξιολόγησε και τα σχετικά  έγγραφα.
 
Απόφ.ΑΠ 1860/2017 Πρόεδρος : Ειρήνη Κιουρκτσόγλου – Πετρουλάκη Εισηγητής : Αλεξάνδρα Κακκαβά Μέλη : Ελένη Διονυσοπούλου, Σοφία Ντάντου -  Γεώργιος Χοϊμές Δικηγόροι : Κυριάκος Ροζάκης  - Χαράλαμπος Δρακόπουλος
 
Σχόλια – Παρατηρήσεις
 
1.Μέθη Οδηγού – Απόδειξη - Αποτέλεσμα Αλκοολομέτρησης  
 
Σχετικά με το μείζον αυτό θέμα βλέπε Άρθρο Α. Κρόκου, Ε. Τσακελίδου, Α. Ορφανίδη Ο. Μαστρογιάννη  - Ν. Ράικου «Έλεγχος της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης:  Ευρωπαϊκή και Ελληνική πραγματικότητα - Οι Ασθένειες των αλκοολομέτρων», ΕΣυγκΔ 2017/210.
 
Στο ανωτέρω άρθρο μεταξύ των άλλων  αναφέρεται «Τα αλκοολόμετρα απαιτούν βαθμονόμηση σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε οι μετρήσεις να είναι αξιόπιστες. Η ευαισθησία των αλκοολομέτρων αλλάζει αργά με το χρόνο.
 
Γι’ αυτό τον λόγο, είναι απαραίτητο ο έλεγχος της ακρίβειας των μετρήσεων σε τακτικά χρονικά διαστήματα και η κατάλληλη ρύθμιση όταν είναι απαραίτητο (για παράδειγμα όταν η μέτρηση ενός προτύπου αποκλίνει 5% ή 10% από την πραγματική τιμή)…..
 
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται στην σωστή συντήρηση και βαθμονόμηση των αλκοολομέτρων καθότι σε αντίθετη περίπτωση και σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει μεγαλύτερη αβεβαιότητα των μετρήσεων, γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στα δικαστήρια.
 
Επίσης από την ελληνική νομοθεσία και πρακτική εκλείπει η διαδικασία της επιβεβαίωσης του προκαταρτικού αποτελέσματος της αλκοόλης στον εκπνεόμενο αέρα με χρήση αλκοολομέτρου με ηλεκτροχημικό αισθητήρα, ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες που επιβάλλονται και ποινικές κυρώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το αποτέλεσμα της ανάλυσης αίματος ή το αποτέλεσμα της εξέτασης με αλκοολόμετρο φασματομετρίας υπερύθρου. Στα περιστατικά αυτά, όπως αποφαίνεται από την βιβλιογραφία, η χρησιμοποίηση ενός μόνο προκαταρτικού αποτελέσματος στον εκπνεόμενο αέρα στο δικαστήριο μπορεί να είναι επισφαλής».  
 
 
 
Κείμενο Απόφ......
...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.