210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Οδήγηση υπό την επίδραση Τοξικών Ουσιών – Απόδειξη Ανίχνευση στα Ούρα - Τοξικολογική Εξέταση - εκτιμάται ελευθέρως

Οδήγηση υπό την επίδραση Τοξικών Ουσιών– Απόδειξη

Ανίχνευση στα Ούρα Καρβoξυλικού οξέως - μεταβολίτη της Δ9 τετραϋδροκανναβινόλης

Τοξικολογική Εξέταση - εκτιμάται ελευθέρως ως δικαστικό τεκμήριο υπό του Πολιτικού Δικαστηρίου (1)

(Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ τεύχος Νοέμβριος 2018)

Οι διατάξεις της Κοινής Υπουργικής απόφασης των Υπουργών Συγκοινωνιών και Δημόσιας Τάξης 13382 Φ. 70511/4δ/25/26.11.1977 και την τροποποιήσασα αυτήν ΚΥΑ 43500/2002 που προσδιορίζουν τη διαδικασία, που πρέπει να τηρείται για να διαπιστωθεί αν ο δράστης τελούσε υπό την επίδραση τοξικών ουσιών κατά την τέλεση του αδικήματος εφαρμόζονται στην ποινική δίκη. Δεν είναι θεμελιωτικές της σχετικής αστικής αγωγής και γι’ αυτό η απόδειξη ότι ο οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου τελούσε κατά το ατύχημα υπό την επίδραση τοξικών ουσιών μπορεί να προκύψει και από άλλα αποδεικτικά μέσα, που αναφέρονται στην απόφαση του δικαστηρίου της ουσίας, όπως ο τρόπος ομιλίας, οσμή οινοπνεύματος, βάδιση στην άρνηση του οδηγού αυτοκινήτου να υποβληθεί σε αιμοληψία κ.α..

Τις τυχόν συνταχθείσες εκθέσεις εξέτασης αίματος του εναγόμενου οδηγού και ανίχνευσης οινοπνεύματος, παρά τη μη τήρηση των διατυπώσεων, που προβλέπονται από την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση, μπορεί να συνεκτιμήσει το δικαστήριο της ουσίας, ως δικαστικά τεκμήρια. Έτσι δεν πάσχει το αποτέλεσμα της διάγνωσης, αν στηρίχτηκε σε άλλα αποδεικτικά μέσα και δεν γνωστοποιήθηκαν στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου αυτός να ζητήσει την εξέταση των αντιδειγμάτων, όπως αναφέρεται στην κοινή αυτή υπουργική απόφαση. Εκτός τούτου, αν συνταχθεί έκθεση εξέτασης αίματος του ελεγχόμενου οδηγού, χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της ίδιας υπουργικής απόφασης, αυτή δεν είναι ούτε ανυπόστατο, ούτε άκυρο αποδεικτικό μέσο, αλλά είναι έγκυρο και επιτρεπόμενο από το νόμο αποδεικτικό μέσο που εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο της ουσίας ως δικαστικό τεκμήριο κατ’ άρθρο 336 Κ.Πολ.Δικ.

Εν προκειμένω κρίθηκε ότι το Εφετείο με σαφείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες, που καθιστούν εφικτό τον αναιρετικό έλεγχο για την ορθή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων

δέχθηκε ότι ο οδηγός, τελούσε υπό την επήρεια της τοξικής ουσίας ...- καρβoξυλικό οξύ, μεταβολίτης της Δ9 τετραϋδροκανναβινόλης, που ανιχνεύθηκε στα ούρα του και ανήκει στην κατηγορία των ψευδαισθησιογόνων - παραισθησιογόνων, από ένα δείγμα ούρων, γεγονός που συνετέλεσε αιτιωδώς στην πρόκληση του ατυχήματος, συνεκτιμωμένων προς τούτο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών υπό τα οποία συντελέστηκε το ατύχημα, διότι το είδος των παραβάσεων των διατάξεων του ΚΟΚ από τον οδηγό δεν συνιστούν σοβαρές κυκλοφοριακές παραβάσεις και υποδηλώνουν παράτολμη συμπεριφορά, με υπερεκτίμηση των συνθηκών κυκλοφορίας και των ικανοτήτων στην οδήγηση, δηλαδή, περίπτωση ατυχήματος που δικαιολογείται να συμβεί από οδηγό υπό την επίδραση τοξικής ουσίας, εφόσον ειδικότερα, σύμφωνα με τις παραδοχές, αυτός παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της λεωφόρου, ενώ τα κινούμενα οχήματα, στο αντίθετο ρεύμα αυτής, είχαν πράσινο σηματοδότη στην πορεία τους.

Και είναι μεν αληθές, ότι η διαδικασία ανίχνευσης της ως άνω τοξικής ουσίας είναι πλημμελής, διότι δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του άρθρου 7 της ΚΥΑ 43500/2002, που ίσχυε κατά το ατύχημα, εφόσον έγινε έλεγχος μόνο στα ούρα του οδηγού και όχι και στο αίμα του, χωρίς να ενεργηθεί επανεξέταση, διότι η ποσότητα των ούρων κρίθηκε ότι δεν ήταν η επαρκής, πλην όμως η διαδικασία ανίχνευσης δεν είναι αποκλειστικός τρόπος διάγνωσης για την κατάσταση του οδηγού στην αστική δίκη. Το Εφετείο συνεκτίμησε την έκθεση τοξικολογικής εξέτασης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ως δικαστικό τεκμήριο, μαζί με τα λοιπά αποδεικτικά μέσα, όπως τούτο είναι επιτρεπτό στην παρούσα ειδική διαδικασία του άρθρ. 681Α ΚΠολΔ.

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1.Μέθη Οδηγού-Απόδειξη

Βλ. Ομοίως :

Απορρίπτεται ως απαράδεκτος ο εκ του άρθρ. 559 εδ.11 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης λόγω μη τήρησης των διατυπώσεων που προβλέπονται από κοινή υπουργική απόφαση και συγκεκριμένα καθότι στη συνταχθείσα σχετική έκθεση εξέτασης αίματος δεν αναγράφονται η ώρα λήψης του δείγματος, ο αύξων αριθμός του ελέγχου και ο αριθμός του οργάνου. Το έγγραφο αυτό (έκθεση αιμοληψίας) κρίθηκε ότι παραδεκτά ελήφθη υπόψη από το Εφετείο, το οποίο, δικάζοντας κατά την ειδική διαδικασία για ζημιές από αυτοκίνητο και από τη σύμβαση ασφάλισής του, μπορεί να λαμβάνει υπόψη, για το σχηματισμό της πεποιθήσεώς του, και αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου. 'Ετσι δεν πάσχει το αποτέλεσμα της διάγνωσης, αν στηρίχθηκε σε άλλα αποδεικτικά μέσα και δεν γνωστοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο προκειμένου αυτός να ζητήσει την εξέταση των αντιδειγμάτων, όπως αναφέρεται στην κοινή αυτή υπουργική απόφαση. Αν συνταχθεί έκθεση εξέτασης αίματος του ελεγχόμενου οδηγού, χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων της ίδιας υπουργικής απόφασης, αυτή δεν είναι ούτε ανυπόστατο, ούτε άκυρο αποδεικτικό μέσο, αλλά είναι έγκυρο και επιτρεπόμενο από το νόμο αποδεικτικό μέσο που εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο της ουσίας ως δικαστικό τεκμήριο κατ' άρθρο 336 ΚΠολΔ. (ΣΣ Βλ. κατωτέρω σχόλια και παρατηρήσεις μας). ΑΠ.130/2009, ΕΣυγκΔ 2009/143

Η τήρηση των διατυπώσεων της τοξικολογικής εξέτασης για τη διαπίστωση της μέθης του οδηγού, που ορίζονται από την 13382Φ705/11/4δ' της 25/26-11-1977 κοινή απόφαση των Υπουργών Συγκοινωνιών και Δημόσιας Τάξη για την διαπίστωση της μέθης και των προϋποθέσεων για την κίνηση της ποινικής δίωξης, αφορά μόνον το ποινικό μέρος της υπόθεσης, η έκβαση του οποίου δεν δεσμεύει το πολιτικό δικαστήριο . Στην αστική, όμως, δίκη, η τοξικολογική έκθεση εκτιμάται ως δικαστικό τεκμήριο και δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται σ' αυτήν ότι τηρήθηκαν οι παραπάνω διατάξεις. Εν προκειμένω το Εφετείο ορθά δέχθηκε ότι η αποδειχθείσα μέθη του οδηγού τελούσε σε αιτιώδη σύνδεσμο με το επισυμβάν ατύχημα και την επέλευση της ζημιάς, και ότι, εντεύθεν, πρέπει να γίνει δεκτή ως κατ' ουσίαν βάσιμη η παρεμπίπτουσα, εξ αναγωγής, αγωγή της ασφαλιστικής εταιρίας. (βλ.contra παρατηρήσεις - σχόλια). ΑΠ 567/2006, ΣΕΣυγκΔ 2006/332.

Contra Νομολογία

Αναιρείται η εφετειακή απόφαση κατ΄άρθρ. 559 ΚΠολΔ εφόσον αποδίδεται σ΄αυτή η μη ορθή ερμηνεία του ως άνω κανόνα ουσιαστικού δικαίου, εφόσον έκρινε ότι ναι μεν απεδείχθη ότι στο αίμα του οδηγού ανιχνεύθηκε ποσότητα οινοπνεύματος σε ποσοστό 0,78 ο/οο, από κανένα όμως στοιχείο δεν προκύπτει ότι υπήρξαν και άλλα συμπτώματα (διελσταμένη κόρη οφθαλμών, αστάθεια βαδίσματος μεταβολή της γραφής ή απόπνοια οσμής ή έξαλλη κατάσταση ή ασυνάρτητη ομιλία), από τα οποία να προκύπτει ότι αυτός τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος και δεν ήταν ικανός για οδήγηση. ΑΠ 587/2005, ΕΣυγκΔ 2005/494.

 

ΣΣ. Όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο να συνεχίζει δυστυχώς να συντάσσεται με την εκτεθείσα ανωτέρω άποψη ότι δεν είναι απαραίτητο να εξετασθεί υπό του πολιτικού δικαστηρίου η τήρηση των διατυπώσεων που ορίζονται υπό της κοινές αποφάσεις των Υπουργών Συγκοινωνιών και Δημόσιας Τάξη για την διαπίστωση της μέθης. Διαφεύγει όμως της προσοχής μας ότι οι διατυπώσεις αυτές ετέθησαν στην ανωτέρω υπουργική απόφαση, κατόπιν εισηγήσεων των ειδικών επιστημόνων της τοξικολογίας, για να αποφευχθούν οι περιπτώσεις λανθασμένων αποτελεσμάτων.

Διερωτώμεθα πώς είναι δυνατό σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας να μην λαμβάνονται υπόψη από τον πολιτικό δικαστή οι διατυπώσεις της ΚΥΑ περί διαπίστωσης της μέθης ενώ λαμβάνοντο μέχρις πρότινος παγίως υπόψη τα οριζόμενα σε άλλη Υπουργική απόφαση όπως η Κ4/585/78 περί εξαιρέσεως της ασφαλιστικής κάλυψης;

Στην κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση αναφέρεται :

«Επιπρόσθετα κρίθηκε ότι δεν είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν τιμές αναφοράς και συγκέντρωσης της ναρκωτικής ουσίας στα ούρα, διότι στο νόμο (άρθρο 42 του Ν. 2696/1999) δεν αναγράφονται τα όρια των τοξικών ουσιών, πέραν των οποίων ο ελεγχόμενος οδηγός θεωρείται ότι βρίσκεται υπό την επίδραση αυτών και δεν είναι ικανός σε οδήγηση, όπως αντίθετα καθορίζεται για την ποσότητα του οινοπνεύματος. Αυτό όμως εξηγείται, διότι η επιστήμη σήμερα και σε διεθνές επίπεδο δεν έχει φθάσει ακόμη σε τέτοιο βαθμό, ώστε να καθορίσει όρια πέραν των οποίων ο οδηγός θεωρείται, ότι τελεί υπό την επίδραση τοξικής ουσίας και δεν είναι ικανός προς ασφαλή οδήγηση.

 

Για το λόγο αυτό ζητήθηκε από τον αναιρεσείοντα η συμπλήρωση των αποδείξεων με τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Ο αναιρεσείων είχε προσκομίσει, ιατροδικαστική γνωμοδότηση Ειδικού Ιατροδικαστή, σύμφωνα με την οποία, όταν η τοξική ουσία ανιχνευθεί στα ούρα, βρίσκεται πλέον στο στάδιο αποβολής από τον οργανισμό και η χρήση της ινδικής κάνναβης μπορεί να ανάγεται και εβδομάδες πριν τον έλεγχο και δεν μπορεί να καταστείλει τις λειτουργίες του οργανισμού.

 

Εάν η επιστημονική κοινότητα , όπως αναφέρεται, δεν έχει καταλήξει στα ποσοστά της κάθε ναρκωτικής – τοξικής ουσίας, πέραν των οποίων το άτομο μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν επίπτωση στην ασφαλή οδηγική του συμπεριφορά, πως εν προκειμένω εξομοιώνεται η αποδεικτική διαδικασία της οδήγησης υπό την επήρεια τοξικών ουσιών με αυτή της οδήγησης υπό την επίδραση αλκοόλης.

Το Εφετείο, σύμφωνα με τις παραδοχές του, αναφέρει στην προσβαλλόμενη απόφασή του ότι, για να καταλήξει στο αποδεικτικό του πόρισμα, έλαβε υπόψη του όλα τα έγγραφα, που οι διάδικοι προσκόμισαν ενώπιόν του καταλήγοντας στην ανέλεγκτη αναιρετικά κρίση του, ότι ο αναιρεσείων τελούσε κατά την σύγκρουση υπό την επίδραση της τοξικής ως άνω ουσίας. Και είναι μεν αληθές ότι το Εφετείο δεν μνημονεύει ειδικά, ούτε αξιολογεί το ανωτέρω έγγραφο, εφόσον άλλωστε, δεν έχει τέτοια υποχρέωση, διότι η γνωμοδότηση τεχνικού συμβούλου του αναιρεσείοντα δεν αποτελεί ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο ώστε να χρήζει ειδικής μνείας αλλά ως έγγραφο συνεκτιμάται ελεύθερα, μαζί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα κατ’ άρθρ. 390 ΚΠολΔ

(Μήπως η Δικονομία τρώει την ουσία;).

Αγαπητέ συνάδελφε μην μένεις ανημέρωτος. 

Επειδή δεν μπορείς να γνωρίζεις τι καινούργιο προκύπτει καθημερινά στην Νομολογία μας

ΠΑΤΗΣΕ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ μετά την τελευταία παράγραφο λίγο πιο από κάτω και απέκτησε τώρα πρόσβαση στην Τ.Ν.Π. ο Σόλων άλλα και στην εβδομαδιαία ενημέρωση Σχολιασμένης Νομολογίας και Νομικών Ειδήσεων σε όλο το εύρος του Δικαίου για να γνωρίζεις άμεσα ότι συμβαίνει όταν συμβαίνει    

Για περισσότερα πάτησε εδώ

Εάν είστε συνδρομητής πατήστε στην παρακάτω φράση λίγο πιο κάτω (Για να διαβάστε περισότερα πατήστε εδώ) 

 

Καταλήγοντας συμπερασματικά διερωτώμενα πώς είναι δυνατόν η δικαιοσύνη να μην εξετάζει αφενός μεν τις προϋποθέσεις που τέθηκαν από τους ειδικούς, για το αδιάβλητο και το ορθό αποτέλεσμα της ευαίσθητης κατά τα λοιπά τοξικολογικής εξέτασης, ειδικά δε στο ζήτημα της ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, όταν η επιστήμη δεν έχει καταλήξει σε συμπεράσματα για την μέθοδο έρευνάς τους, αλλά και την επίδρασή τους στον οργανισμό.

Εν προκειμένω η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη από τον υπαίτιο οδηγό ήταν αρκετή για την επέλευση του θανατηφόρου ατυχήματος. Μήπως η δικαιοσύνη επηρεάσθηκε σε υπερβολικό σημείο από την παρουσία της τοξικής - ναρκωτικής ουσίας στα ούρα του υπαιτίου, με συνέπεια να θεωρήσει ότι επηρέασαν την οδηγική του συμπεριφορά, παραβιάζοντας τον ερυθρό σηματοδότη.

(Δηλαδή η πλειονοψηφία των οδηγών που καθημερινά δυστυχώς παραβιάζει τους φωτεινούς σηματοδότες, το διαπράττει επειδή βρίσκεται υπό την επήρεια τοξικών ουσιών; Η μήπως βρίσκουμε δικαιολογία για να εξαιρεθεί της ασφαλιστικής κάλυψης ο οδηγός;)

 

Απόφ.ΑΠ.......

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.