210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Αγωγή Αναγνώρισης Κυριότητας - Διόρθωση Ανακριβούς Πρώτης Εγγραφής

Εφαρμογή Διατάξεων του Βυζαντινορωμαικού Δικαίου στις κληρονομικές Σχέσεις

Στην περίπτωση κατά την οποία, ο κληρονομούμενος απεβίωσε πριν από την ισχύ των διατάξεων του ΑΚ, οι κληρονομικές σχέσεις, ρυθμίζονται με βάσει τις διατάξεις του Βυζαντινορωμαικού Δικαίου. Οι εκούσιοι ή οι εξωτικοί κληρονόμοι, καθώς και οι μη υπεξούσιοι κατιόντες του κληρονομουμένου, , αποκτούν την κυριότητα, με ρητή ( έγγραφη ή προφορική ) ή και σιωπηρή δήλωση.

Αγωγή Αναγνώρισης Κυριότητας Διόρθωση Ανακριβούς Πρώτης Εγγραφής

Το Εφετείο, δέχτηκε τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής του ακινήτου, στα Κτηματολογικά βιβλία και των κατ'αυτής ισχυρισμών του εναγομένου - αναιρεσείοντος Δημοσίου περί ιδίας κυριότητας και περί ακινήτου εξηρημένου της χρησικτησίας. Το ακίνητο είναι ένα αγροτεμάχιο και   έχει εμβαδόν 3535 τμ και δεν περιέχει κανένα κτίσμα. Δυνάμει του με αριθμό … συμβολαίου αγοραπωλησίας επί εξωνήσει,, ο Δ. Ρ. αγόρασε το ακίνητο από τον Ι. Ν.Π., το οποίο περιγράφεται στο εν λόγω συμβόλαιο ως μία χωραφίδα..Το ακίνητο είχε περιέλθει στην κυριότητα του Ι. Ν. Π. από αγορά από την Α. συζ. Μ. Δ., δυνάμει του με αριθμό …αγοραπωλητηρίου συμβολαίου , νομίμως μεταγεγραμμένου. Στην Α. Δ. είχε περιέλθει από δωρεά εν ζωή από την Μ. χήρα Ι. Δ., δυνάμει του με αριθμό … δωρητηρίου συμβολαίου . Στη δε Μ. Δ. είχε περιέλθει δυνάμει του με αριθμό … προικοσυμφώνου.

 

Κλήση του Ελληνικού Δημοσίου στην 6η Τάξη λόγω ελλείψεως ετέρων Κληρονόμων

Δημόσιο Κτήμα

Ο Δ. Ν. Ρ.,ήταν κύριος του ακινήτου, δυνάμει αγοραπωλητηρίου συμβολαίου, απεβίωσε, χωρίς να αφήσει διαθήκη στις 13-9-1941 και κατέλειπε μοναδική εξ αδιαθέτου κληρονόμο του, τη σύζυγο του, η οποία απεβίωσε στις 8.10.1941, χωρίς να αφήσει διαθήκη. Κατόπιν της από 10-11-1966 αιτήσεως του εφεσίβλητου - εναγομένου Ελληνικού Δημοσίου, εκδόθηκε απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου , με την οποία βεβαιώθηκε ότι δεν υπάρχουν άλλοι κληρονόμοι της αποβιωσάσης, Φ. χήρας Δ. Ρ., πλην του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο κλήθηκε στην έκτη τάξη της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής της. Η δε απόφαση μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου και το εφεσίβλητο - εναγόμενο καταχώρησε το ακίνητο, ως ανήκον στην κληρονομιαία περιουσία της Φ. Ρ., στο βιβλίο καταγραφής κτημάτων, ως δημόσιο κτήμα .

 

Διενέργεια πράξεων Νομής από τον Δωρεοδόχο (Επιτήρηση ακινήτου και εκμίσθωση αυτού )

Το 1939 ο Ν. Π. ή Γ. αγόρασε άτυπα το ακίνητο από τον Δ. Ν. Ρ. και από τότε το κατείχε και το νεμόταν, διανοία κυρίου, με καλή πίστη, με την ειλικρινή πεποίθηση ότι δια της κτήσεως της νομής του ακινήτου, που του παραδόθηκε από τον κύριο αυτού Δ. Ρ., δεν προσβάλλεται κατ' ουσίαν το δικαίωμα του κυρίου, διενεργώντας σε αυτό όλες τις προσιδιάζουσες προς την φύση του πράξεις νομής, ήτοι το καλλιεργούσε με κριθάρι, ρεβίθια, φασόλια και το χρησιμοποιούσε και για βοσκή, φύτεψε δε σ'αυτό και εννέα συκόδενδρα. Στη συνέχεια ο Ν. Π., δώρισε εν ζωή το ακίνητο, στον υιό του Ι. Π. του Ν., με δωρητήριο συμβόλαιο.., ο οποίος συνέχισε να νέμεται αυτό διάνοια κυρίου, διενεργώντας σ'αυτό πράξεις νομής, ήτοι φροντίζοντας και επιτηρώντας αυτό και μισθώνοντας το στους Μ. Ρ. και τον Α. Β.

 

Κτήση Κυριότητας του ακινήτου από τον εκκαλούντα με Παράγωγο τρόπο

Μη Κτήση κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου με Παράγωγο Τρόπο

Ο εκκαλών - ενάγων απέκτησε την κυριότητα του ακινήτου με παράγωγο τρόπο. Το εφεσίβλητο - εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο δεν απέκτησε την κυριότητα του επιδίκου, με παράγωγο τρόπο, λόγω κληρονομικής διαδοχής . Το εφεσίβλητο - εναγόμενο ουδεμία πράξη νομής ενήργησε επί του ακινήτου και ο ισχυρισμός αυτού περί κτήσεως της κυριότητας επί του ακινήτου με χρησικτησία είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Αποδείχθηκε ότι τόσο οι άμεσοι και απώτεροι δικαιοπάροχοι του εκκαλούντος - ενάγοντος, όσο και ο τελευταίος, κατείχαν το επίδικο ακίνητο και ασκούσαν σ'αυτό πράξεις νομής, διάνοια κυρίου με την ειλικρινή πεποίθηση ότι είναι κύριοι και δεν θίγονται δικαιώματα τρίτων και συγκεκριμένα αρχικά ο απώτερος δικαιοπάροχος Ν. Π. από την άτυπη αγορά αυτού από τον αληθή κύριο, Δ. Ρ., καλλιεργούσε αυτό με σιτηρά, φασόλια, ρεβίθια, φύτεψε εννέα συκόδεντρα και συνέλεγε τους καρπούς τους, περιέφραξε αυτό με ξηρολιθιά και το χρησιμοποιούσε και για βοσκή μέχρι το 1963, που το δώρισε στον υιό του Ι. Π. ο οποίος συνέχισε να νέμεται το επίδικο ακίνητο διάνοια κυρίου, διενεργώντας σ'αυτό πράξεις νομής.

 

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ 559 αρ. 1 και 19 Κ.Πολ.Δ.

Απορριπτέοι, κρίθηκαν οι εκ του άρθρ. 559 αρ. 1 και 19 ΚΠολΔ λόγοι αναιρέσεως λόγοι αναιρέσες,, διότι το Εφετείο, δεν στέρησε την απόφασή του από νόμιμη βάση, αφού διέλαβε σ'αυτήν πλήρεις, σαφείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες ως προς το ζήτημα της αποκτήσεως της κυριότητας του επιδίκου από τον απώτερο δικαιοπάροχο του ενάγοντα Ι. Π. με έκτακτη χρησικτησία, στο διάστημα που μεσολάβησε από τις 8.10.1941 που πέθανε η Φ. συζ.Δ. Ρ. μέχρι τότε που αναμείχθηκε στην κληρονομιά της το Δημόσιο και το οποίο δικαίωμα του εν λόγω απώτερου δικαιοπαρόχου δεν μπορούσε να καταλυθεί από το ότι η αποδοχή ανατρέχει στο χρόνο θανάτου της κληρονομουμένης.Οι αιτιάσεις των ίδιων λόγων κατά τις οποίες το Εφετείο δέχθηκε ότι για την απόκτηση από το Δημόσιο της κυριότητας των κληρονομηθέντων ακινήτων χρειαζόταν και μεταγραφή που ανέτρεχε στο χρόνο θανάτου της κληρονομουμένης, ενώ κατά το εφαρμοστέο ενόψει του άρθρου 92 παρ.1 του ΕισΝΑΚ προϊσχύσαν ΒΡΔ αρκούσε η υπεισέλευση, είναι χωρίς έννομη επιρροή. Απορρίπτεται αναίρεση του Ελληνικού Δημοσίου.

Απόφ. ΑΠ....

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.