210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Προϋποθέσεις κτήσης κυριότητας με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία ΝΕΟ

Ακύρωση Διαταγής Απόδοσης Χρήσης Μισθίου

Ανακοπή - Λόγοι

Με την ανακοπή η αναιρεσείουσα ζήτησε την ακύρωση της, σε βάρος της εκδοθείσας από τον Ειρηνοδίκη διαταγής αυτού, με την οποία διατάχθηκε η από την μισθώτρια αναιρεσείουσα απόδοση στον εκμισθωτή αναιρεσίβλητο της χρήσεως των περιγραφομένων σ'αυτή μισθίων ακινήτων λόγω δυστροπίας της περί την καταβολή των οφειλομένων μισθωμάτων του από 6-7-11 μέχρι 9-7-14 χρονικού διαστήματος, επικαλούμενη ακυρότητα αυτής (διαταγής), λόγω αοριστίας της περιγραφής των μισθίων, στο διατακτικό, για την πληρότητα της οποίας ήταν απαραίτητη «η κατά θέση, έκταση και όρια αναφορά αυτών», λόγω μη οφειλής των μισθωμάτων του χρονικού διαστήματος 1-9-13 μέχρι 9-7-14 και λόγω άρσεως της υποχρεώσεώς της προς καταβολή του συμφωνημένου μισθώματος εξαιτίας πραγματικού ελαττώματος (λεπτομερώς αναφερομένου) εμποδίσαντος την χρήση των μισθωθέντων ακινήτων.

 

Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των Διατάξεων του Ουσιαστικού Δικαίου (άρθρα 574-576 ΑΚ και άρθρο 11 Ν. 4178/13)

 

Με το δεύτερο λόγο της αναιρέσεως προβάλλεται από την αναιρεσείουσα η από το άρθρο 560 αρ. 1 ΚΠολΔ, αιτίαση με την επίκληση ότι, η προσβαλλομένη απόφαση, κατ'εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των, ουσιαστικού δικαίου, διατάξεων των άρθρων 574-576 ΑΚ και 11 ν. 4178/2013 απέρριψε - κατ'αποδοχή της ασκηθείσας από τον αναιρεσίβλητο δήμο εφέσεως κατά της αντιθέτως αποφηναμένης πρωτοδίκου αποφάσεως την ανακοπή αυτής (αναιρεσείουσας) κατά της διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδίκη, η οποία εκδόθηκε σε βάρος της από τον αναιρεσίβλητο δήμο και με την οποία διατάχθηκε η απόδοση της χρήσεως των μισθωθέντων από την ίδια μισθίων ακινήτων λόγω δυστροπίας της (αναιρεσείουσας) περί την καταβολή των συμφωνημένων μισθωμάτων, δεχθείσα (εσφαλμένως κατά την προβαλλομένη αιτίαση) την ανυπαρξία του επικληθέντος με την ανακοπή πραγματικού ελαττώματος, αδυναμία εκδόσεως λήψεως αδείας λειτουργίας της, υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχειρήσεώς της εξαιτίας της ελλείψεως οικοδομικής αδείας του κτίσματος, παρόλο που τα γενόμενα δεκτά πραγματικά περιστατικά απέκλειαν την κρίση επιβάλλοντα την παραδοχή της ανακοπής ως ουσιαστικά βασίμου και την ακύρωση της ανακοπτομένης διαταγής πληρωμής.

 

Απόρριψη ως Ουσιαστικά Αβάσιμης της ένστασης, περί μη υποχρέωσης προς καταβολή του συμφωνηθέντος Μισθώματος

 

Η ένσταση περί μη υποχρεώσεώς της προς καταβολή του συμφωνημένου μισθώματος κρίθηκε απορριπτέα ως (ουσιαστικά) αβάσιμη αφενός λόγω αποδείξεως ότι η μισθώτρια δεν παρακωλύθηκε στη χρήση των μισθίων καθόλο το   διάστημα των ετών 2011, 2012 και 2013, καθόσον, και υπό την εκδοχή της υπάρξεως του πραγματικού ελαττώματος, της αδυναμίας εκδόσεως της απαιτουμένης άδειας λειτουργίας, συνέχιζε αυτή να κάνει ακώλυτη χρήση και να τα χρησιμοποιεί, για το λόγο για τον οποίο τα μίσθωσε, γεγονός που δεν μπορεί να οδηγήσει σε απαλλαγή της από την πληρωμή του μισθώματος, αιτιολογία (παραδοχή) η οποία δεν προσβάλλεται με την κρινομένη αίτηση αναιρέσεως και αφετέρου λόγω μη συνδρομής του επικληθέντος με την ανακοπή πραγματικού ελαττώματος, της αδυναμίας δηλαδή χορήγησης της αδείας λειτουργίας εξαιτίας της έλλειψης της οικοδομικής αδείας παραδοχή η οποία προσβάλλεται μεν με την προβαλλόμενη ως άνω αιτίαση, πλην όμως αλυσιτελώς εφόσον το απορριπτικό της προβληθείσης ενστάσεως (διατακτικό) σκεπτικό στηρίζει επαρκώς η μη προσβαλλομένη αιτιολογία.

 

Απορριπτέες οι Αιτιάσεις με την επίκληση της εκ Πλαγίου Παραβίασης των Διατάξεων Ουσιαστικού Δικαίου

 

Απορριπτέες κρίνονται και οι, με τους τρίτο και τέταρτο λόγους της αναιρέσεως προβαλλόμενες, από το άρθρο 560 § 6 ΚΠολΔ αιτιάσεις με την επίκληση της εκ πλαγίου παραβάσεως των, ουσιαστικού δικαίου, διατάξεων των άρθρων 574-576 ΑΚ εξαιτίας των ανεπαρκών και αντιφατικών αιτιολογιών της προσβαλλομένης που αναφέρονται στην απόρριψη ως αβασίμου του φερομένου ως εμποδίσαντος τη χρήση του μισθίου ακινήτου πραγματικού ελαττώματος και στην απόρριψη της θεμελιωθείσης ενστάσεως εφόσον, το απορριπτικό της ενστάσεως σκεπτικό, στηρίζει επαρκώς η μη προσβαλλομένη [ούτε με τις προβαλλόμενες αιτιάσεις αιτιολογία αυτής, περί της υπάρξεως του επικαλούμενου πραγματικού ελαττώματος, μη παρακωλύσεως της χρήσεως του μισθίου καθόλο το χρονικό διάστημα (2011-2013), του οποίου αντιθέτως αποδείχθηκε,ότι η αναιρεσείουσα - μισθώτρια έκανε ακώλυτη χρήση.

 

Απορριπτέος λόγος Αναιρέσεως περί Παραβίασης των Διδαγμάτων της Κοινής Πείρας

Ο έκτος λόγος της αναιρέσεως με τον οποίο προβάλλεται η, από το άρθρο 560 αρ. 1 β ΚΠολΔ, αιτίαση με την επίκληση ότι, η προσβαλλομένη, παραβίασε τα διδάγματα της κοινής πείρας αφού με το συλλογισμό της ότι , ο εκμισθωτής ουδόλως προείδε την ανώμαλη εξέλιξη της μίσθωσης αφού το ίδιο μίσθιο είχε λειτουργήσει επί σειρά ετών στο παρελθόν χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα, καθιέρωσε το ανεύθυνο του εκμισθωτή στην ανώμαλη εξέλιξη της συμβάσεως και την αποστέρηση από εμένα του δικαιώματος να αρνηθώ σύννομα την καταβολή του μισθώματος κρίνεται απορριπτέος ως ενδεής της επικλήσεως των εκτιθεμένων στη παραπάνω μείζονα σκέψη ως απαιτουμένων για την πληρότητα του σχετικού από το άρθρο 560 αρ. 1β ΚΠολΔ λόγου, στοιχείων αφενός του προσδιορισμού των διδαγμάτων της κοινής πείρας, που, κατά την προβαλλομένη αιτίαση παρεβίασε η προσβαλλομένη απόφαση και αφετέρου της αναφοράς του κανόνα δικαίου για την υπαγωγή των αποδειχθέντων πραγματικών περιστατικών στη μείζονα σκέψη του οποίου αυτά (διδάγματα) χρησιμοποιήθηκαν.

Απόφ. ΑΠ....

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.