210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Διεθνής Διαιτησία - Κύρος και τύπος Διαιτητικής Απόφασης - Μη έγκυρη Συμφωνία της Διαιτητικής Ρήτρας – Αποζημίωση 3.801.308 ευρώ ΝΕΟ

 

Διαδικαστικά ζητήματα

Κύρος και τύπος Διαιτητικής Απόφασης

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 34 παρ. 2 περ. ατου Ν. 2753/99, η διαιτητική απόφαση, η οποία εκδόθηκε επί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας ακυρώνεται από το Εφετείο, στην περιφέρεια του οποίου εκδόθηκε. Με την συμφωνία διαιτησίας, τα ενδιαφερόμενα μέρη υπάγουν στο καθεστώς αυτό όλες ή ορισμένες διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από μια συμβατική ή μη συμβατική έννομη σχέση. Ο έγγραφος τύπος θεωρείται ότι έχει συμπληρωθεί, εφόσον η αρχικώς προφορική συμφωνία διαιτησίας, έχει καταγραφεί σε έγγραφο. Αναφορικά με το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού, για το οποίο δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις, μπορεί να θεωρηθεί ως περιεχόμενο της Συμβάσεως, με βάση τα συναλλακτικά ήθη.

Κύρος Δικαιοπραξίας 

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 159 παρ. 1 του ΑΚ, δικαιοπραξία, για την οποία, δεν τηρήθηκε ο τύπος που απαιτεί ο νόμος, είναι άκυρη , εφόσον δεν ορίζεται το αντίθετο. Ειδικότερα, η συμφωνία περί διαιτησίας, είναι αυτοτελής, υπό την έννοια, ότι το κύρος της δικαιοπραξίας, κρίνεται, ανεξάρτητα από το κύρος της κύριας συμβάσεως.

Εναλλακτικοί τρόποι ολοκλήρωσης

Διεθνούς Διαιτητικής Συμφωνίας

Η νομοθεσία προβλέπει και εναλλακτικούς τρόπους ολοκλήρωσης μιας διεθνούς διαιτητικής συμφωνίας. Τετοια ρήτρα, μπορεί διαζευκτικά να περιέχεται σε ανταλλαγή επιστολών, σε προφορική συμφωνία διαιτησίας που καταγράφεται σε έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει ρήτρα διαιτησίας, καθώς επίσης και σε φορτωτική, στην οποία γίνεται η ίδια αναφορά σε ρήτρα διαιτησίας.

Κατάρτιση Διεθνούς Σύμβασης Διαιτησίας κατά το άρθρο ΑΚ 160 παρ.2

Στην περίπτωση, κατά την οποία, τα μέρη καταρτίσουν την διεθνή σύμβαση διαιτησίας, κατά τον τρόπο, που διαγράφεται στην διάταξη του άρθρου 160 παρ. 2 του ΑΚ, δηλαδή, με την θέση της υπογραφής όλων των συμβαλλομένων επί ενός εγγράφου, για να είναι έγκυρη τέτοια σύμβαση, είτε η συμφωνία της διαιτησίας συνάπτεται αυτοτελώς, είτε ενσωματώνεται ως ρήτρα στην κύρια σύμβαση .

Επιδίκαση ποσού των 3.801.308 ευρώ, ως αποζημίωση από το Διαιτητικό Δικαστήριο

Η εναγόμενη, με αίτηση που κατέθεσε ενώπιον του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου των Παρισίων, υπέβαλε σε διαιτησία την διαφορά, η οποία αφορούσε σε αίτημα , σχετικά με αποζημιώσή της από την υπ' αριθ. …….. σύμβαση… Το Διαιτητικό δικαστήριο δέχτηκε με απόφασή του, εν μέρει την αίτηση της εναγόμενης και επιδίκασε σε αυτήν το ποσό των 3.801.308 ευρώ. Ο πρώτος λόγος αφορούσε στο ζήτημα της μη έγκυρης συμφωνίας για την διαιτητική ρήτρα μεταξύ των μερών και είχε προβληθεί και ενώπιον του διαιτητικού Δικαστηρίου.

Μη έγκυρη Συμφωνία της Διαιτητικής Ρήτρας

Ο πρώτος λόγος, ότι δεν συμφωνήθηκε εγκύρως η διαιτητική ρήτρα μεταξύ των διαδίκων μερών, διότι δεν καταρτίσθηκε εγγράφως, είχε προβληθεί και ενώπιον του διαιτητικού δικαστηρίου, υπό μορφή αντιλογίας της ενάγουσας ως προς την δικαιοδοσία των διαιτητών.Τον ισχυρισμό αυτό, απέρριψε το Διαιτητικό Δικαστήριο και προχώρησε στην έκδοση αποφάσεως. Λόγω της προβολής αυτής, δεν συντρέχει κατ' ουσίαν περίπτωση, η ενάγουσα να έλαβε ανεπιφύλακτα μέρος στη διαιτητική διαδικασία.

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άθρ. 559 αρ. 1 του ΚΠολΔ

Βάσιμα προβάλλεται ο λόγος αναιρέσεως από το 559 αρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., διότι, το Εφετείο, παραβίασε με ψευδή ερμηνεία τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 159 παρ. 1, 160 παρ. 2 ΑΚ, 7 παρ. 3, 34 παρ. 2 περ. α (αα) ν, 2735/1999. Θεώρησε έγκυρη την (εμπεριεχομένη στην πολύφυλλη, 81 σελίδων, με τίτλο "Γενικοί Όροι και προϋποθέσεις" έγγραφη σύμβαση καταρτισθείσα μεταξύ των διαδίκων) διαιτητική ρήτρα, η οποία είχε υπογραφεί ιδιοχείρως στο τέλος του κειμένου της από τους νομίμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων, γεγονός που ουδόλως αμφισβητήθηκε από τους διαδίκους έκρινε δε, ότι έπρεπε επιπρόσθετα να έχουν υπογραφεί και τα ενδιάμεσα φύλλα, και ειδικότερα οι σελίδες 66, 67, 68 όπου αναπτυσσόταν νοηματικά η ως άνω διαιτητική ρήτρα.     

Για Πληροφορίες για το Πανελλήνιο Νομικό Συνέδριο το Τροχαίο Ατύχημα Αστική και Ποινική ευθύνη των Εμπλεκομένων Μερών πατήστε εδώ   

Απόφ.....

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.