210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Παράλειψη Μεταγραφής του Ακινήτου «ως αγνώστου» Με υπό Αίρεση Δικαιούχο το Ελληνικό Δημόσιο - Ανακριβής Εγγραφή - Δεκτή η διόρθωση της εγγραφής ΝΕΟ

Διαδικασία Κτηματογράφησης

Παράλειψη Μεταγραφής του Ακινήτου«ως αγνώστου»

Με υπό Αίρεση Δικαιούχο το Ελληνικό Δημόσιο

Ανακριβής Εγγραφή

Δεκτή η διόρθωση της εγγραφής με την αναγραφή των εναγόντων ως συγκύριων του ακινήτου κατά ποσοστό 50/64

(συμβόλαιο αγοράς)

Απόρριψη αίτησης ως προς τα 8/64 εξ αδιαιρέτου επί του ακινήτου (Έκτακτη χρησικτησία)

Καταβολή του τιμήματος για την αγορά των 8/64 χωρίς σύνταξη συμβολαίου αγοραπωλησίας

Τ.Ν.Π. Ο ΣΟΛΩΝ BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 80χ180 ΣΟΛΩΝ 7

 AAA ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Κατά την τηρούμενη διαδικασία κτηματογράφησης, το ακίνητο καταχωρήθηκε με ΚΑΕΚ ………… και λόγω της παράλειψης μεταγραφής, ως “άγνωστου ιδιοκτήτη”, με υπό αίρεση δικαιούχο το Ελληνικό Δημόσιο. Η εγγραφή αυτή όμως είναι ανακριβής και προσβάλλει το δικαίωμα συγκυριότητας των αιτούντων επ’αυτού διότι εμφαίνεται δικαιούχος αυτού “άγνωστος”. Με την πρωτόδικη απόφαση, έγινε δεκτή εν μέρει η αίτηση των εναγόντων και διατάχθηκε η διόρθωση της αρχικής εγγραφής, ώστε να αναγραφούν οι ήδη ενάγοντες ως συγκύριοι του εν λόγω ακινήτου, κατά ποσοστό 50/64 ή 87,5% εξ αδιαιρέτου με τίτλο κτήσης το συμβόλαιο αγοραπωλησίας. Για τα υπόλοιπα 8/64 εξ αδιαιρέτου απορρίφθηκε η αίτηση, λόγω του ότι οι τότε αιτούντες και ήδη ενάγοντες επικαλέσθηκαν κτήση της κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία και έπρεπε να ασκηθεί η σχετική αγωγή, η οποία κρίνεται ήδη. Οι ενάγοντες είχαν από το 1989 συμφωνήσει με την ιδιοκτήτρια του ποσοστού (του 8/64) την αγορά του και της κατέβαλαν το ανάλογο τίμημα, πλην αμελήθηκε εκατέρωθεν η σύνταξη σχετικού συμβολαίου, αν και οι ενάγοντες παρέλαβαν το διαμέρισμα, καθ’ολοκληρίαν και έκτοτε, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της εικοσαετίας,έμεναν μέσα σ’αυτό, το κατείχαν και το νέμονταν ως πραγματικοί κύριοι, χωρίς ποτέ, να ενοχληθούν ούτε από την ιδιοκτήτρια, ούτε από το Δημόσιο, ούτε από άλλο πρόσωπο.

Ερημοδικία Ενάγοντος λόγω μη Καταβολής Δικαστικού Ενσήμου

Δεκτή η Έφεση εξομοιούμενου ως προς τα αποτελέσματα με την καταργηθείσα Ανακοπή Ερημοδικίας

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 528 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 παρ.2 του ν.3994/2011, αν ασκηθεί έφεση από τον διάδικο που δικάστηκε ερήμην, η εκκαλούμενη απόφαση εξαφανίζεται μέσα στα όρια, που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους, ανεξάρτητα από τη διαδικασία, που τηρήθηκε. Ο εκκαλών δικαιούται να προβάλει όλους τους ισχυρισμούς, που μπορούσε να προτείνει πρωτοδίκως.

Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι εισάγεται καθεστώς αναιτιολόγητης έφεσης, εξομοιουμένης από πλευράς αποτελεσμάτων, με την καταργηθείσα αναιτιολόγητη ανακοπή ερημοδικίας. Εφόσον γίνει τυπικά δεκτή η έφεση, εξαφανίζεται η εκκαλούμενη απόφαση, χωρίς έρευνα των λόγων της έφεσης. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση που ο διάδικος δικάστηκε ερήμην λόγω μη καταβολής δικαστικού ενσήμου. Από τη διάταξη του άρθρου 33 του Ν.4446/2016, καταργήθηκε η θεσπισθείσα με το Ν.3994/2011 υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές, με εφαρμογή της σχετικής διάταξης και στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές. Η εκκρεμοδικία που άρχισε με την άσκηση της αγωγής, υπάρχει και όταν γίνεται δεκτή η έφεση,εξαφανίζεται η εκκαλούμενη απόφαση και δικάζεται εξαρχής η αγωγή.

Τ.Ν.Π. Ο ΣΟΛΩΝ BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 80χ180 ΣΟΛΩΝ 7

 AAA ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Χρησικτησία επί Ακινήτου

Νόμιμη η Αγωγή καταχώρησης

μετά από Διόρθωση Σχετικής Εγγραφής

στα Κτηματολογικά Γραφεία

Αφού κρίνεται παραδεκτή η έφεση,πρέπει να εξαφανισθεί η εκκαλούμενη απόφαση και να ερευνηθεί η αγωγή,η οποία ,αφού στηρίζεται σε επικαλούμενη χρησικτησία επί ακινήτου, του οποίου ζητείται η καταχώρηση μετά από διόρθωση της σχετικής εγγραφής, σε κτηματολογικά βιβλία, είναι νόμιμη.(άρθρα 6 παρ.2 εδάφιο πρώτο,3α περίπτω.ββ΄του Ν.2664/1998 και 13 παρ.1 εδάφ. πρώτο του Ν.4164/2013). Πρέπει να ερευνηθεί στην ουσία της. Καταβολή δικαστικού ενσήμου δεν απαιτείται, δεδομένου ότι, μετά την εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης, η αγωγή είναι εκκρεμής.

NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

Δεκτή η έφεση

Εξαφανίζεται η εκκαλούμενη απόφαση

 

Απόφ.Μον.Εφ.....

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.