210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Εξωδικαστική Διόρθωση Ανακριβούς Εγγραφής στο Κτηματολόγιο (Ν.3127/2003, άρθρ. 6 παρ.4 Ν.2664/1998) ΝΕΟ

Εξωδικαστική Διόρθωση Ανακριβούς Εγγραφής στο Κτηματολόγιο (Ν.3127/2003, άρθρ. 6 παρ.4 Ν.2664/1998)

Όταν πριν τις πρώτες εγγραφές στο Κτηματολόγιο επήλθε μεταβολή του εμπράγματος δικαιώματος (μεταβίβαση, αλλοίωση, εγγραφή υποθήκης) που δεν εμφαίνεται στις πρώτες εγγραφές.

Μεταγενέστερη εγγραφή – Ο δικαιούχος του μη καταχωρηθέντος δικαιώματός του, με αίτησή του μπορεί να ζητήσει την καταχώρηση του εγγραπτέου δικαιώματός του στο Κτηματολογικό Φύλλο.

Δεν αποκλείεται η άσκηση αναγνωριστικής αγωγής (άρθρ. 6 παρ.2 και 3 Ν.2664/1998)

Τ.Ν.Π. Ο ΣΟΛΩΝ BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 80χ180 ΣΟΛΩΝ 7

AAA ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Εάν στις πρώτες εγγραφές έχει καταχωρηθεί ένα εμπράγματο δικαίωμα, το οποίο πριν από τις πρώτες εγγραφές στο κτηματολόγιο είχε υποστεί κάποια μεταβολή, ήτοι μεταβίβαση, αλλοίωση επιβάρυνση με υποθήκη, μη εμφαινόμενη στις πρώτες εγγραφές, ο δικαιούχος του μη καταχωρηθέντος δικαιώματος μπορεί με αίτησή του στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο να ζητήσει να καταχωρηθεί το εγγραπτέο δικαίωμά του στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου (άρθρα 14 - 16 του Ν. 2664/1998), ως μεταγενέστερη εγγραφή (άρθρο 8 Ν. 2664/98) , εφόσον το εγγραπτέο δικαίωμα περιήλθε στο δικαιούχο δυνάμει δικαιοπραξίας, διοικητικής πράξης, δικαστικής απόφασης ή άλλης διαδικαστικής πράξης πριν από την ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων εγγραφών και η πράξη να αφορά σε μεταβίβαση, αλλοίωση ή κατάργηση του ήδη καταχωρηθέντος στις αρχικές εγγραφές δικαιώματος, καθώς και να μην έχει μεσολαβήσει άλλη εγγραφή, επαγόμενη τη μεταβίβαση, αλλοίωση ή κατάργηση του εγγραπτέου δικαιώματος και να προκύπτει κατά τρόπο ευχερή το εγγραπτέο δικαίωμα από τίτλο που στηρίζεται σε δικαιοπραξία ή διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση ή διαδικαστική πράξη. Ο Ν.3127/2003 με την προσθήκη στο άρθρο 6 του Ν.2694/98 της παρ. 4 προέβλεψε την δυνατότητα εξωδικαστικής διόρθωσης ανακριβούς εγγραφής. Δεν αποκλείεται η επίλυση της διαφοράς με την έγερση τακτικής αναγνωριστικής αγωγής ( άρθρο 6 παρ. 2 3 του Ν 2664/1998).

 

Ανακριβείς Κτηματολογικές Εγγραφές

Εξωδικαστική επίλυση και στις διαφορές

που αφορούν ακίνητο (σύσταση, αλλοίωση, μετάθεση ή κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος)- Τίτλος Εκτελεστός

Τ.Ν.Π. Ο ΣΟΛΩΝ BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 80χ180 ΣΟΛΩΝ 7 

AAA ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

 

Το Πρακτικό Διαμεσολάβησης από και με την κατάθεσή του στη γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου αποτελεί τίτλο εκτελεστό (άρθρ. 904 παρ.2 εδ.γ ΚΠολΔ) και αναπληρώνει πλήρως το συμβολαιογραφικό έγγραφο. Μπορεί να μεταγραφεί και να καταχωρηθεί στο Κτηματολόγιο.

Εξομοίωση των μορφών εξωδικαστικής επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών : α) πρακτικό διαμεσολάβησης (άρθρ. 9 παρ.3 Ν.3898/2010), β) πρακτικό δικαστικής μεσολάβησης (άρθρ. 214 Β παρ.5 ΚΠολΔ, γ) πρακτικά δικαστηρίου που περιέχουν συμβιβασμό (άρθρ. 214 Α παρ.3 ΚΠολΔ).

Το πρακτικό διαμεσολάβησης, που επιλύει διαφορά αφορώσα σε ακίνητο κατά τρόπο ώστε να συνιστάται, αλλοιώνεται, μετατίθεται ή καταργείται εμπράγματο δικαίωμα, από και με την κατάθεσή του στη γραμματεία του αρμοδίου πρωτοδικείου οπότε είναι και τίτλος εκτελεστός, (άρθρο 904 παρ. 2 εδ.γ’ ΚπολΔ), αναπληρώνει πλήρως τον συμβολαιογραφικό τύπο, (ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 293 παρ.1 εδ.γ΄ ΚΠολΔ). Δύναται να μεταγραφεί ή να καταχωρηθεί στο κτηματολόγιο. Συνυποβολή πλην του πρακτικού διαμεσολάβησης, στο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο, όλων εκείνων των εγγράφων που επισυνάπτονται σε ένα συμβολαιογραφικό έγγραφο, όπως ενδεικτικά δήλωση φόρου μεταβίβασης ή χρησικτησίας, τοπογραφικό διάγραμμα, πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικό άρθρου 54α Ν 4174/2013 περί καταβολής ΕΝΦΙΑ, βεβαίωση μηχανικού κατά το Ν 4178/2013, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.Ο έλεγχος της νομιμότητας του προϊσταμένου του κτηματολογικού γραφείου (άρθρο 16 παρ.1 Ν.2664/98), δεν μπορεί να επεκταθεί σε έλεγχο της νομικής ή ουσιαστικής ορθότητας της συμφωνίας επίλυσης της διαφοράς, που περιέχεται στο πρακτικό διαμεσολάβησης.

 NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

Και το πρακτικό διαμεσολάβησης (άρθρο 9 Ν 3898/10 ) εξομοιώνεται με πρακτικό δικαστικού συμβιβασμού,εφόσον κατά ρητή διάταξη νόμου (άρθρο 9 παρ 3 Ν.3898/10), αποτελεί εκτελεστό τίτλο από την κατάθεσή του στη γραμματεία του αρμοδίου πρωτοδικείου.Αναμφισβήτητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί,ως τίτλος για τη σύσταση, αλλοίωση, μετάθεση ή κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος,ακόμη και στις περιπτώσεις διαφορών που προκύπτουν από ανακριβείς κτηματολογικές εγγραφές.Στο άρθρο 293 παρ 1 ΚΠολΔ ορίζεται ρητά ότι τόσο ο δικαστικός συμβιβασμός, όσο και ο συμβιβασμός που περιέχεται στα πρακτικά των παραγράφων 3 του άρθρου 214Α και 5 του άρθρου 214Β ΚΠολΔ, καλύπτει τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

 

Δεκτή και ουσία βάσιμη η αίτηση. Αίρεται η εκκρεμότητα που δημιουργήθηκε από την έκδοση της πράξης της προϊσταμένης του κτηματολογικού γραφείου. Διατάσσεται η καταχώριση του με ημερομηνία 5-4-2017 πρακτικού διαμεσολάβησης (αποτελούντος εκτελεστού τίτλου) στο κτηματολογικά φύλλο του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ .../0/0, με σχετική πράξη καταχώρισης, η οποία θα θεωρείται ότι έγινε από τότε που υποβλήθηκε η αίτηση καταχώρισης εγγραπτέας πράξης από τους αιτούντες - προσφεύγοντες.

 

Απόφ. Μον.Πρ.Αθ......

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.