210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Προσβολή Προσωπικότητας Δικηγόρου από την αδικοπρακτική συμπεριφορά της καταγγέλλουσας πρώην εντολέως της ΝΕΟ

Προσβολή Προσωπικότητας Δικηγόρου από την αδικοπρακτική συμπεριφορά της καταγγέλλουσας πρώην εντολέως της

Η καταγγέλλουσα (εκκαλούσα - εναγομένη) πρώην εντολέας της ενάγουσας δικηγόρου με έγγραφη καταγγελία της στο Πειθαρχικό Τμήμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ισχυρίστηκε ψευδή γεγονότα γνωρίζοντας ότι αυτά είναι ψευδή με σκοπό να θίξει την επαγγελματική ικανότητα και φήμη της ενάγουσας.

Με την επίμαχη έγγραφη καταγγελία ενώπιον του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ισχυρίστηκε ενώπιον τρίτων (συναδέλφων της ενάγουσας δικηγόρου, δικαστικών υπαλλήλων και γραμματέων του ΔΣΑ) τα ψευδή γεγονότα ικανά να βλάψουν την τιμή και υπόληψη της ενάγουσας δικηγόρου.  

Το Πειθαρχικό Τμήμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με απόφασή του έκρινε να μη γίνει κατηγορία κατά της ενάγουσας δικηγόρου και η υπόθεση τέθηκε στο Αρχείο.  

Επιδίκαση Ηθικής Βλάβης 3.000 ευρώ (όπως και πρωτοδίκως)

Τ.Ν.Π. Ο ΣΟΛΩΝ BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 80χ180 ΣΟΛΩΝ 7

AAA ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Η ενάγουσα, ήδη εφεσίβλητη, δικηγόρος Αθηνών, άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, την κρινόμενη αγωγή της, στην οποία  ιστορούσε  ότι η εναγομένη, ήδη εκκαλούσα, η οποία κατά το παρελθόν ήταν εντολέας της για τον χειρισμό υποθέσεών της, που έχριζαν δικαστικών και λοιπών νομικών ενεργειών, υπέβαλε ενώπιον του Πειθαρχικού Τμήματος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών την από 17-2-2014 έγγραφη καταγγελία με παρατιθέμενο το περιεχόμενο της, η οποία διαλαμβάνει συκοφαντικούς ισχυρισμούς για το πρόσωπό της, ήτοι από πρόθεση ισχυρίστηκε σε βάρος της  ψευδή γεγονότα, κατά τα αναφερόμενα στην αγωγή, γνωρίζοντας την αναλήθεια αυτών, με θέληση της διάδοσής τους. Με τον τρόπο αυτό, από υπαιτιότητά της, προσέβαλε παράνομα την τιμή, την υπόληψη και την προσωπικότητα της, υφιστάμενη έτσι ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας δικαιούται χρηματική ικανοποίηση. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την εκκαλουμένη απόφασή του, αφού έκρινε την αγωγή ορισμένη και νόμιμη, την έκανε εν μέρει δεκτή ως ουσία βάσιμη και αναγνώρισε την υποχρέωση της εναγομένης να καταβάλλει στην ενάγουσα, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, το ποσό των 3.000 ευρώ, εντόκως από την επίδοση της αγωγής, ενώ συμψήφισε τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων. Επί εφέσεως της εναγομένης (καταγγέλλουσας) εκδόθηκε η παρακάτω δημοσιευόμενη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά, η οποία κρίνοντας ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, που κατέληξε στα ίδια, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο και σωστά εκτίμησε τις αποδείξεις, απέρριψε στο σύνολό της την έφεση, και επιδίκασε στην ενάγουσα- εφεσίβλητη δικηγόρο το ποσό των 3.000 ευρώ για την χρηματική της ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, και καταδίκασε την εκκαλούσα στα δικαστικά έξοδα της εφεσίβλητης τα οποία όρισε στο ποσό των 600 ευρώ.

Τ.Ν.Π. Ο ΣΟΛΩΝ BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 80χ180 ΣΟΛΩΝ 7

AAA ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

 

   Ειδικότερα, το Εφετείο έκρινε ότι η επίδικη καταγγελία της εναγομένης περιέχει τα αναλυτικά αναφερόμενα στην απόφαση ψευδή γεγονότα, τα οποία αυτή διέλαβε γνωρίζοντας ότι είναι ψευδή, με σκοπό να θίξει την επαγγελματική ικανότητα και φήμη της ενάγουσας. Επί της ανωτέρω καταγγελίας της εναγομένης σχηματίστηκε από το Πειθαρχικό Τμήμα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών σε βάρος της ενάγουσας η με αρ. …./2014 πειθαρχική δικογραφία και κατά τη συνεδρίαση της 5-4-2017 εκδόθηκε η με αριθμό 29/2017 απόφαση, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε να μη γίνει κατηγορία κατά της ενάγουσας και η εν λόγω υπόθεση ετέθη στο αρχείο.  Συνεπώς, η εναγομένη με την επίμαχη καταγγελία της ενώπιον του ΔΣ Αθηνών ισχυρίστηκε ενώπιον τρίτων και δη ενώπιον συναδέλφων της ενάγουσας - δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων και γραμματέων του ΔΣ Αθηνών, τα ανωτέρω ψευδή γεγονότα, ικανά να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη της ενάγουσας. Επίσης, γνώριζε ότι όσα διέλαβε στην καταγγελία της για την ενάγουσα μπορούσαν να μειώσουν την τιμή και την υπόληψη της έναντι τρίτων, που θα ελάμβαναν γνώση αυτής. Ότι με την αδικοπρακτική της αυτή συμπεριφορά προσέβαλε την προσωπικότητα  της ενάγουσας, η οποία υπέστη έτσι ηθική βλάβη, για την ανόρθωση της οποίας δικαιούται χρηματικής ικανοποίηση ποσού των 3.000 ευρώ.

 

Άρση Απαγόρευσης Επεξεργασίας

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

σε περίπτωση συνδρομής υπέρτερου εννόμου συμφέροντος Απαιτείται σωρευτικά η Άδεια της Αρχής

(άρθρ. 7 παρ. 2γ' Ν 2472/1997)

Προϋπόθεση εφαρμογής της παραπάνω διάταξης: Τα δεδομένα των οποίων ζητείται η χορήγηση ή χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο πρέπει να είναι απολύτως αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση, ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον Δικαστηρίου ή Πειθαρχικού Οργάνου.

Υπέρτερο έννομο συμφέρον συνιστά ιδίως η περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία που ζητούνται είναι αναγκαία για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον Δικαστηρίου.

Η προσκόμιση και επίκληση απόφασης από την ενάγουσα στην αστική δίκη, την οποία έλαβε νόμιμα από το αρχείο δημοσιευμένων αποφάσεων του Πρωτοδικείου Πειραιά, περιέχει πληροφορίες για την υγεία της εναγομένης, άρα περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.  

Η υπεράσπιση της προσωπικότητας της ενάγουσας στην αστική δίκη από τους συκοφαντικούς ισχυρισμούς της εναγομένης υπερέχει προφανώς των συμφερόντων της τελευταίας, και η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της εναγομένης με την προσκόμιση της ανωτέρω απόφασης είναι απολύτως αναγκαία για την υπεράσπιση της ενάγουσας.

Δεν λαμβάνεται όμως υπόψη από το δικαστήριο η ανωτέρω απόφαση καθόσον δεν έχει ληφθεί από την ενάγουσα άδεια από την Αρχή για την εν λόγω απόφαση

Στην προκειμένη υπόθεση, από την επισκόπηση της με αρ. 4430/2009 απόφασης – η με αρ. 2720/2010 απόφαση δεν προσκομίζεται στην παρούσα δίκη-, την οποία η ενάγουσα έλαβε δια της νομίμου οδού από το αρχείο δημοσιευμένων αποφάσεων του Πρωτοδικείου Πειραιώς, το οποίο ως διαρθρωμένο σύνολο εγγράφων αποτελεί αρχείο κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, προκύπτει ότι αυτή περιέχει, πράγματι, πληροφορίες σχετικά με την υγεία της εναγομένης, και άρα περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα της. Η επίκληση δε και προσκόμιση της ανωτέρω απόφασης στην παρούσα αστική υπόθεση αποτελεί επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία για να είναι επιτρεπτή θα πρέπει να συντρέχει μία τουλάχιστον από τις περιπτώσεις του άρθρου 7 Ν. 2472/1997 και σωρευτικά να έχει δοθεί άδεια από την αρμόδια αρχή. Εν προκειμένω, η επεξεργασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της εναγομένης, με την προσκόμιση της προαναφερόμενης απόφασης,  η οποία αφορά σε δίκη διατροφής της εναγομένης, κρίνεται ότι είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος, που επιδιώκει η ενάγουσα, καθόσον αυτή προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της από  τους φερόμενους ως συκοφαντικούς σε βάρος της  ισχυρισμούς της εναγομένης, που διέλαβε στην από 17-2-2014 καταγγελία της ενώπιον του Πειθαρχικού Τμήματος του ΔΣ Αθηνών, επικαλούμενη, μάλιστα, (η εναγομένη) την εν λόγω απόφαση, και επιδιώκει να αποδείξει το ψευδές αυτών, ενώ η υπεράσπιση της προσωπικότητάς της από συκοφαντικούς ισχυρισμούς υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων της εναγομένης. Ωστόσο, ο λόγος εξαίρεσης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 7 § 2γ, δηλαδή η άρση της απαγόρευσης επεξεργασίας όταν υφίσταται αναγκαιότητα για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου, τίθεται, όπως προαναφέρθηκε, με τη σωρευτική προϋπόθεση της άδειας της αρχής, δηλαδή η απαγόρευση αίρεται, εφόσον συντρέχει ο ανωτέρω λόγος μετά από προηγούμενη άδεια της αρχής, η οποία δεν έχει ληφθεί από την ενάγουσα για την παραπάνω απόφαση. Συνεπώς, αυτή δεν πρέπει αν ληφθεί υπόψη  κατά την εκτίμηση των αποδείξεων.

Ένορκη Βεβαίωση σε Αναρμόδιο Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφο

Δεν Λαμβάνεται Υπόψη στο Πλαίσιο της Δίκης για την οποία δόθηκε ούτε για την συναγωγή Δικαστικών Τεκμηρίων (άρθρ. 421, 424 ΚΠολΔ, Ν. 4335/2015)

Οι ένορκες βεβαιώσεις λαμβάνονται ενώπιον του Ειρηνοδίκη, ή Συμβολαιογράφου της έδρας του Δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα ή ενώπιον του Προξένου της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα.

Απορριπτέος ως αβάσιμος ο σχετικός λόγος έφεσης της εκκαλούσας.  

Κατά τη διάταξη του άρθρου 421 ΚΠολΔ, η οποία προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο του άρθρου 1 του Ν. 4335/2015, οι διάδικοι μπορούν να προσαγάγουν προαποδεικτικώς ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον, αυτές λαμβάνονται ενώπιον του ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα ή ενώπιον του προξένου της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα κατά τη διαδικασία των επομένων άρθρων. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 424 ΚΠολΔ, ένορκη βεβαίωση, που δίδεται κατά παράβαση των προηγούμενων διατάξεων, δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη στο πλαίσιο της δίκης για την οποία δόθηκε, ούτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων. Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι, η ένορκη βεβαίωση πρέπει να λαμβάνεται ενώπιον ειρηνοδίκη, συμβολαιογράφου ή προξένου με συγκεκριμένη τοπική αρμοδιότητα, αυτή της έδρας του δικαστηρίου, κατοικίας ή διαμονής του μάρτυρα. Τούτο προκειμένου να αποτραπούν παρατηρηθείσες υπό το προισχύσαν νομοθετικό καθεστώς καταχρηστικές κλητεύσεις σε απομακρυσμένα ειρηνοδικεία ή συμβολαιογράφους άσχετους με τη δίκη ή τον μάρτυρα, με σκοπό να δυσχερανθεί η άσκηση του δικαιώματος του κλητευθέντος αντιδίκου να παρασταθεί στη διαδικασία. Όπως δε συνάγεται από το αδιάστικτο της διατύπωσης του άρθρου 424 ΚΠολΔ, που ως κύρωση για κάθε παράβαση των διατάξεων 421-423 του ιδίου Κώδικα είναι η μη λήψη υπόψη της ένορκης βεβαίωσης στο πλαίσιο της δίκης για την οποία δόθηκε, ένορκες βεβαιώσεις που λήφθηκαν ενώπιον τοπικά αναρμόδιου ειρηνοδίκη, συμβολαιογράφου ή προξένου δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων. Εάν ο σκοπός του νομοθέτη του Ν. 4335/2015 ήταν διαφορετικός, δηλαδή να μην λαμβάνεται υπόψη ένορκη βεβαίωση, που έχει ληφθεί ενώπιον τοπικά αναρμόδιου οργάνου,  μόνο με την επίκληση δικονομικής βλάβης, θα είχε επαναλάβει την διατύπωση, που υπήρχε  στον προηγούμενο ΚΠολΔ, σύμφωνα με την οποία επιτρεπόταν η λήψη ένορκης βεβαίωσης ενώπιον (οποιουδήποτε) ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου, χωρίς την πρόβλεψη  κάποιας κύρωσης. Επομένως, ο πρώτος λόγος της ένδικης έφεσης, με τον οποίο η εκκαλούσα παραπονείται ότι, κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του την προσκομισθείσα από την ίδια υπ’ αρ. …/2017 ένορκη βεβαίωση του μάρτυρά της, με την αιτιολογία ότι δόθηκε ενώπιον τοπικά αναρμόδιου Ειρηνοδίκη, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.

Απόφ.Μον.Εφ.Πειρ......

NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.