210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Δεκτή η Αναίρεση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά Αθωωτικής ποινικής απόφασης για: α) ψευδή καταμήνυση, λόγω έλλειψης δόλου, β) συκοφαντική δυσφήμηση ΝΕΟ

Άσκηση Αναίρεσης από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

κατά οποιασδήποτε καταδικαστικής ή αθωωτικής ποινικής απόφασης οποιουδήποτε ποινικού Δικαστηρίου

kαι για έλλειψη ειδικής εμπεριστατωμένης αιτιολογίας

Σύμφωνα με το άρθρο 505 παρ. 2 εδ. α' του καταργηθέντος ΚΠΔ, ο οποίος εφαρμόζεται για την έρευνα του παραδεκτού της παρούσας αίτησης αναίρεσης και σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 589 παρ.3 του ήδη ισχύοντος ΚΠΔ (Ν. 4620/2019), προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δικαιούται να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε καταδικαστικής ή αθωωτικής απόφασης οποιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου και για όλους τους λόγους, που αναφέρονται στο άρθρο 510 παρ.1 του ίδιου Κώδικα. Και  για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.

Αθωωτική η προσβαλλόμενη απόφαση

του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών

για τα αδικήματα:

α)  της ψευδούς καταμήνυσης  (άρθ. 229 ΠΚ) λόγω έλλειψης δόλου και

β) της συκοφαντικής δυσφήμησης (άρθρ. 362 σε συνδ. με άρθρ. 363 ΠΚ )

 

Επιτρεπτή η μεταβολή της κατηγορίας

της συκοφαντικής δυσφήμησης σε απλή δυσφήμηση

Παύση  υφ΄ όρον  της ποινικής δίωξης

(άρθρ. 8 παρ. 1 Ν. 4111/16,  χρόνος τέλεσης πριν  τις 31/3/2016, ποινή φυλάκισης μη υπερβαίνουσα τα δύο έτη)

 

Τ.Ν.Π. Ο ΣΟΛΩΝ BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 80χ180 ΣΟΛΩΝ 7

AAA ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

 Με την προσβαλλόμενη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, που δίκασε σε β΄  βαθμό, ο κατηγορούμενος  κηρύχθηκε αθώος λόγω έλλειψης του υποκειμενικού στοιχείου του δόλου ως προς την αποδιδόμενη σ' αυτόν ψευδή καταμήνυση και για την πράξη της συκοφαντικής δυσφήμησης, η οποία για τον ίδιο λόγο μετετράπη  σε απλή δυσφήμηση. Και για την πράξη αυτή έπαυσε υφ' όρον η ποινική δίωξη (άρθρο 8 παρ.1 Ν.4411/16). Ο κατηγορούμενος καταμήνυσε τον πολιτικώς ενάγοντα για παραβίαση του νόμου περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που συνίστατο στη γνωστοποίηση αυτών με την παράδοση του δελτίου αξιολόγησής του για το έτος 2006 σε τρίτο πρόσωπο. Με την  Διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών η μήνυση απορρίφθηκε ως νομικά αβάσιμη, απορριφθείσας στη συνέχεια και της προσφυγής που άσκησε κατ' αυτής ο κατηγορούμενος, με τη διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών. H μήνυση του κατηγορουμένου δεν ήταν αληθής, καθόσον δεν προέκυψε η αλήθεια των επικαλούμενων σε αυτή πραγματικών περιστατικών, ώστε να ασκηθεί κατά του μηνυομένου (ήδη πολιτικώς ενάγοντος) ποινική δίωξη, δεν προέκυψε η παράδοση του δελτίου αξιολόγησης σε πρόσωπο μη δικαιούμενο να λάβει γνώση αυτού. Στοιχειοθετείται η αντικειμενική υπόσταση της πρώτης από τις αποδιδόμενες στον κατηγορούμενο αξιόποινες πράξεις, της ψευδούς καταμήνυσης. Από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν προέκυψε η πλήρωση και της υποκειμενικής υπόστασης του αδικήματος αυτού. Tο Δικαστήριο δεν πείσθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε δόλο τέλεσης της  πράξης της ψευδούς καταμήνυσης του πολιτικώς ενάγοντος, καθώς βρίσκονταν σε σύγχυση, ως προς το αληθές ή μη των καταγγελλομένων εξαιτίας κυρίως της μακράς αντιδικίας στην οποία βρίσκονται με τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας, αλλά και των δυσμενών πράγματι σχολίων για το πρόσωπο του που περιλαμβάνονταν στο δελτίο αξιολόγησης.

  Και για την πράξη της συκοφαντικής δυσφήμησης, κατ' επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας σε απλή δυσφήμηση (άρθρο 362 ΠΚ), αφού τα γεγονότα που ισχυρίστηκε με την μήνυσή του για τον ήδη εγκαλούντα-πολιτικώς ενάγοντα, μπορούσαν να βλάψουν την τιμή και την υπόληψη αυτού,  πράξη, αυτή πρέπει να παύσει υφ' όρον η ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου (άρθρο 8 παρ. 1  Ν. 4411/2016), αφού τελέστηκε πριν την 31-3-2016 και η ποινή φυλάκισης που απειλείται γι' αυτήν δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.

 

Έλλειψη Ειδικής και Εμπεριστατωμένης Αιτιολογίας   Αθωωτικής ποινικής απόφασης

ως προς το υποκειμενικό στοιχείο του άμεσου δόλου

(άρθρ. 139 ΚΠΔ, 93 παρ. 3 του Συντάγματος, άρθρ. 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ (τεκμήριο αθωότητας)

 

Τ.Ν.Π. Ο ΣΟΛΩΝ BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 80χ180 ΣΟΛΩΝ 7

AAA ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Αντικείμενο της απόδειξης στην ποινική δίκη είναι η ενοχή του κατηγορούμενου και όχι η αθώωση του

Δεκτή η Αναίρεση  κατ΄ άρθρ. 510  παρ. 1 στοιχ. Δ ΚΠΔ

  Επί  αθωωτικής απόφασης, ενόψει του τεκμηρίου της αθωότητας που θεσπίζεται και από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (κυρωθείσα με το ν.δ. 53/1974), τέτοια έλλειψη αιτιολογίας, που ιδρύει το λόγο αναίρεσης από τη διάταξη του άρθρου 510 στοιχ. Δ' του ΚΠΔ, υπάρχει όταν δεν εκτίθενται καθόλου στην απόφαση πραγματικά περιστατικά είτε όταν δεν αιτιολογεί το δικαστήριο με σαφήνεια και πληρότητα γιατί δεν πείσθηκε για την ενοχή του κατηγορουμένου από τα αποδεικτικά μέσα που προσδιορίζονται στα πρακτικά και τα οποία έλαβε υπόψη για τον σχηματισμό της κρίσης του. Δεν απαιτείται όμως για την αιτιολογία της αθωωτικής απόφασης να εκθέτει το δικαστήριο σ' αυτή περιστατικά από τα οποία να πείσθηκε για την αθωότητα του κατηγορουμένου, δεδομένου ότι αντικείμενο της απόδειξης στην ποινική δίκη αποτελεί η ενοχή και όχι η αθωότητα του κατηγορουμένου. Σε περίπτωση αθώωσης για το έγκλημα της ψευδούς καταμήνυσης ή συκοφαντικής δυσφήμησης για έλλειψη δόλου πρέπει το δικαστήριο να αιτιολογεί ειδικά το στοιχείο αυτό, δηλαδή να αναφέρει τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ο δράστης των εγκλημάτων αυτών δεν γνώριζε την αναλήθεια των όσων κατήγγειλε ή των όσων ψευδώς ισχυρίστηκε ή διέδωσε ενώπιον τρίτων.

  Στην προκειμένη περίπτωση το Τριμελές Εφετείο δεν διέλαβε στην προσβαλλόμενη την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία με αναφορά στα πραγματικά περιστατικά από τα οποία ήχθη σε αθωωτική για τον κατηγορούμενο απόφαση και ειδικότερα ως προς το υποκειμενικό στοιχείο του άμεσου δόλου τόσο για την πράξη της ψευδούς καταμήνυσης όσο και για την πράξη της συκοφαντικής δυσφήμησης. Ενώ από τα διαλαμβανόμενα περιστατικά δέχεται ότι η κατά του πολιτικώς ενάγοντος υποβληθείσα μήνυση για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων ήταν ψευδής και ο κατηγορούμενος ήταν γνώστης των υπηρεσιακών θεμάτων των υπαλλήλων της Τράπεζας και επομένως γνώριζε ότι το δελτίο αξιολόγησής του παραδόθηκε σε αρμόδιο για την παραλαβή του πρόσωπο, εν τούτοις την κρίση του για την ανυπαρξία του δόλου στήριξε στην αντιφατική παραδοχή ότι ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε σύγχυση ως προς το αληθές ή μη των καταγγελομένων, εξαιτίας της μακράς του αντιδικίας με την τράπεζα και των δυσμενών σχολίων της αξιολόγησης του (χωρίς κάποια σχετική παράθεση) με συνέπεια να δημιουργείται ασάφεια και ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς την υποκειμενική υπόσταση των αποδιδόμενων εγκλημάτων.

NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

  Βάσιμος ο σχετικός από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ μοναδικός λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την ανυπαρξία του υποκειμενικού στοιχείου του δόλου.  Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.

Απόφ.ΑΠ......

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.