210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Έλεγχος Νομιμότητας Αποφάσεων Δημοτικών ή Περιφερειακών Συμβουλίων για Μέτρα Ρύθμισης της Κυκλοφορίας - Αίτηση Ακύρωσης Απόφασης ΝΕΟ

Έλεγχος Νομιμότητας Αποφάσεων των Δημοτικών ή Περιφερειακών Συμβουλίων

που Αφορούν Μέτρα Ρύθμισης της Κυκλοφορίας του άρθρου 52 του ΚΟΚ (Ν. 2696/1999)

Ειδική Διαδικασία Έγκρισης Από Τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρ. 6 παρ.2 Ν.3852/2010).

Ήδη η σχετική αρμοδιότητα ασκείται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης από τον διορισμό του (άρθ. 28 Ν 4325/2015 με το οποίο καταργήθηκε η ανωτέρω διάταξη).

Οι κανονιστικού χαρακτήρα εγκριτικές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης τελειούνται με τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (άρθρ. 109 ΚΟΚ)

Τ.Ν.Π. Ο ΣΟΛΩΝ BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 80χ180 ΣΟΛΩΝ 7

AAA ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

 Στο άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999) προβλέπονται τα μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, στον καθορισμό μονόδρομων-ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων κυκλοφορίας, προτεραιότητας οδών, αλλαγή διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης, προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισμό χώρων στάθμευσης και επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης. Οι αποφάσεις του Νομαρχιακού ή Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για τα παραπάνω οριζόμενα μέτρα εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κατά το άρθρο 109 του ΚΟΚ: <<Οι κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα εκδιδόμενες αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από αυτές που εκδίδονται από τις Αστυνομικές Αρχές>>........ Περαιτέρω, στο άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 ορίζονται οι Αρμοδιότητες Περιφερειών που αφορούν στους τομείς: Α. ... Στ. Έργων – Χωροταξίας – Περιβάλλοντος, στους οποίους περιλαμβάνονται ιδίως: 1) Η κατασκευή, η συντήρηση και ανακαίνιση των οδών, που η συντήρησή τους ανήκε στην αρμοδιότητα της Κρατικής Περιφέρειας και των αντίστοιχων πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 2) Η μελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης των οδών, που η συντήρησή τους ανήκε στην αρμοδιότητα της Κρατικής Περιφέρειας και των αντίστοιχων πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.... 5) Η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και ο έλεγχος των μελετών αυτών (βλ. και άρθρο 204 παρ. Ε. περ. 1-2 του ίδιου νόμου, κατά το οποίο ανήκει στην αρμοδιότητα των νησιωτικών δήμων η κατασκευή, συντήρηση και ανακαίνιση των οδών, καθώς και η μελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης των οδών, των οποίων η συντήρηση ανήκε έως τότε στην αρμοδιότητα της περιφέρειας ή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων). Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ίδιου Ν. 3852/2010, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της με το άρθρο 28 παρ.1 του ν. 4325/2015 (Α´ 47/11.5.2015) Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση προΐσταται Γενικός Γραμματέας..........Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι οι αποφάσεις των Δημοτικών ή Περιφερειακών Συμβουλίων, που αφορούν την θέσπιση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την έννοια του άρθρου 52 ΚΟΚ, υποβάλλονται προς έγκριση στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ήδη η σχετική αρμοδιότητα ασκείται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης από τον διορισμό του (άρθ. 28 Ν 4325/2015 με το οποίο καταργήθηκε η ανωτέρω διάταξη παρ. 2 άρθρου 6 του Ν. 3852/2010). Η πρόβλεψη περί της εγκρίσεως των σχετικών αποφάσεων από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν αναφέρεται στον κατά τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ασκούμενο κατασταλτικό έλεγχο νομιμότητας επί των πράξεων των οργάνων των ΟΤΑ. Με την εν λόγω διάταξη καθιερώνεται ειδική διαδικασία θεσπίσεως των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, όπως είναι ο καθορισμός μονόδρομων και ποδηλατοδρόμων, ρυθμίσεις κυκλοφορίας και προτεραιότητας οδών, εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτήσεων κλπ, κατά την οποία η τελική αποφασιστική αρμοδιότητα ανήκει σε κρατικό όργανο (Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης), ο οποίος ασκεί πλήρη ουσιαστικό έλεγχο των σχετικών πράξεων των οργάνων των ΟΤΑ. Οι κανονιστικού χαρακτήρα εγκριτικές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα τελειούνται με τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 109 ΚΟΚ).

 

Αίτηση Ακύρωσης Απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 68 ΠΔ 30/1996 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας λόγω του Κανονιστικού Χαρακτήρα της Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

(αρχικά εισήχθη στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πύργου)

   Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ΠΕ Ζακύνθου με την κρινόμενη αίτηση της, επιδιώκει την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 1/3.4.2014 απόφασης (Πρακτικό 4) της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 68 του Π.Δ. 30/1996 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με τις οποίες ακυρώθηκε, κατ’ αποδοχή προσφυγών του Εμπορικού και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ζακύνθου, αντίστοιχα, η 18-1/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων για την πεζοδρόμηση και τη θέσπιση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Αλ. Ρώμα στην πόλη της Ζακύνθου. Λόγῳ  του κανονιστικού χαρακτήρα της 18-1/2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων που ακυρώθηκε με τις προσβαλλόμενες πράξεις, η ένδικη υπόθεση υπάγεται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο εισάγεται αρμοδίως, μετά την παραπεμπτική προς αυτό 18/2015 απόφαση σε συμβούλιο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πύργου, στο οποίο είχε αρχικώς εισαχθεί η υπόθεση.

  Τ.Ν.Π. Ο ΣΟΛΩΝ BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 80χ180 ΣΟΛΩΝ 7   

   AAA ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

 

Έλεγχος Νομιμότητας Προσφυγών κατά Αποφάσεων

Των Συλλογικών ή Μονομελών Οργάνων των Περιφερειών που Αφορούν Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις:

 

α) Από Τον Ελεγκτή Νομιμότητας Της Μεταβατικής Διάταξης του άρθρου 227 Ν. 3852/2010 - Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή της προσφυγής.

β) Από τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κωδικοποιημένου ΠΔ 30/1996 (Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) - Απόφαση της Επιτροπής Εντός Αποκλειστικής Προθεσμίας είκοσι (20ημερών) από τη λήψη της προσβαλλόμενης πράξης μαζί με τα προβλεπόμενα για την έκδοση της από το άρθρο 68 παρ. 7 του ΠΔ 30/1996 δικαιολογητικά - Σε περίπτωση που δεν αποφανθεί εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας η προσφυγή θεωρείται ως απορριφθείσα (άρθ. 68 παρ. 7 ΠΔ 30/1996)  

Απορριπτέες οι αιτιάσεις της Περιφέρειας λόγω μη αποστολής στοιχείων που ζητήθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου.

Με το άρθρο 227 του Ν 3852/2010 προβλέπεται η δυνατότητα ασκήσεως προσφυγής νομιμότητας εντός δεκαπενθήμερης προθεσμίας, κατά των αποφάσεων των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των .... περιφερειών, που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος αποφαίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή της προσφυγής. Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ιδρυόμενης στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, της οποίας προΐσταται ο Ελεγκτής Νομιμότητας, ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά το άρθρο 227 του νόμου αυτού ασκείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 238 παρ. 1 του ίδιου νόμου. Κατά τη μεταβατική αυτή διάταξη, ο έλεγχος νομιμότητας πράξεων συλλογικών οργάνων των περιφερειών ασκείται από τις συγκροτούμενες, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του π. δ. 30/1996.

Στην ένδικη υπόθεση, η αιτούσα Περιφέρεια προβάλλει ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις της Επιτροπής ελήφθησαν μετά την πάροδο της 20μερης προβλεπόμενης στο νόμο προθεσμίας, εντός της οποίας όφειλε η Επιτροπή να εκδώσει την απόφασή της, με αποτέλεσμα οι προσφυγές να πρέπει να θεωρηθούν απορριφθείσες, και συνεπώς η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι νόμιμη. Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι κατά τη ρητή διατύπωση της διατάξεως της παρ. 7 του άρθρου 68 του π.δ. 30/1996 <Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης> (Α’ 21), η επιτροπή αποφασίζει επί των προσφυγών αυτών μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών αφότου έλαβε την προσβαλλόμενη πράξη μαζί με τα προβλεπόμενα για την έκδοσή της δικαιολογητικά, σε περίπτωση δε που δεν αποφανθεί μέσα στην προθεσμία αυτή, η προσφυγή θεωρείται απορριφθείσα. Στην προκειμένη περίπτωση, οι προσφυγές του Εμπορικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου παραλήφθηκαν από την Επιτροπή στις 25.2.2014 και 27.2.2014 και έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου 20 και 22, αντίστοιχα, ζητήθηκαν δε στοιχεία και δικαιολογητικά από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας με τα υπ’ αριθμ. 21/25.2.2014 και 23/27.2.2014 έγγραφα της Ειδικής Επιτροπής. Λόγω μη αποστολής των στοιχείων αυτών αναφορικά με την προσφυγή του Φαρμακευτικού Συλλόγου, ζητήθηκαν εκ νέου με το 28/14.3.2014 έγγραφο της Ειδικής Επιτροπής, χωρίς να προκύπτει πότε απεστάλησαν σε αυτή. Αναφορικά με την προσφυγή του Εμπορικού Συλλόγου, λόγω μη αποστολής των στοιχείων αυτά ζητήθηκαν εκ νέου με το 27/14.3.2014 έγγραφο της Ειδικής Επιτροπής, τελικά δε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων απέστειλε απόψεις και στοιχεία με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 26778/4659, 26775/4656/24.3.2014 έγγραφό της. Ενόψει των ανωτέρω, οι προσβαλλόμενες αποφάσεις εκδόθηκαν αρμοδίως κατά χρόνο, οι δε περί του αντιθέτου ισχυρισμοί προβάλλονται αβάσιμα.

 

Ανυπόστατη η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την θέσπιση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω Έλλειψης Έγκρισης της από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρ. 52 ΚΟΚ)

Νόμιμη Η Απόφαση Της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου (άρθ. 68 ΠΔ 30/1996) Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Απορριπτέα η Κρινόμενη Αίτηση Της Περιφέρειας

 

   Η θέσπιση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με την επίδικη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων δεν εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας (άρθρο 52 ΚΟΚ, μετά την τροποποίησή του με τον Ν.3542/2007), η οποία συνίσταται σε πλήρη ουσιαστικό έλεγχο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που υπερβαίνει τα όρια του απλού ελέγχου νομιμότητας.  Κατά συνέπεια η επίμαχη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι ανυπόστατη, ως μη τελειωθείσα, εφόσον δεν επακολούθησε η έκδοση της εγκριτικής πράξεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και νόμιμα ακυρώθηκε με τις αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 68 ΠΔ 30/1996 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

Απόφ. ΣτΕ......

NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.