210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αγοραπωλησίας Ακινήτου με Προκαταβολή από τον Αγοραστή στον Πωλητή – Νομικό Ελάττωμα – Ευθύνη Αγοράστριας για μη ολοκλήρωση οριστικής σύμβασης ΝΕΟ

Αμφοτεροβαρής Σύμβαση Αγοραπωλησίας Ακινήτου

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύμβασης Αγοραπωλησίας Ακινήτου με Προκαταβολή από τον Αγοραστή στον Πωλητή.

Υπό τον όρο ότι η Οριστική Αγοραπωλησία θα καταρτισθεί μετά τη διόρθωση της εσφαλμένης κτηματολογικής εγγραφής του ακινήτου στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο (νομικό ελάττωμα)

Ματαίωση της Οριστικής Σύμβασης Αγοραπωλησίας από Υπαιτιότητα της Αγοράστριας

Δεν Δικαιούται την Επιστροφή της Προκαταβολής που κατέβαλε στον Πωλητή

Ο Εναγόμενος Πωλητής δεν Ζημίωσε την Αγοράστρια και Συνεπώς Δικαιούται να Παρακρατήσει την Προκαταβολή      

Απορριπτέα η έφεση της Ενάγουσας Αγοράστριας

                     Τ.Ν.Π. Ο ΣΟΛΩΝ BANNER ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 80χ180 ΣΟΛΩΝ 7                                  Video Νομολογία    

Στην ένδικη περίπτωση το Εφετείο δέχθηκε ότι με το από 2/5/2011 ιδιωτικό συμφωνητικό συμφωνήθηκε μεταξύ των διαδίκων, ο εναγόμενος ενεργώντας ατομικά και ως δικαστικός συμπαραστάτης του θείου δυνάμει αμετάκλητης απόφασης, να πωλήσει και να μεταβιβάσει στην ενάγουσα (αγοράστρια), ένα ακίνητο συγκυριότητας του (εναγομένου) και του θείου του κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου ο καθένας. Στο ίδιο συμφωνητικό επισημάνθηκε ότι ο εναγόμενος προέβη στις νόμιμες διαδικασίες στο ΜονΠρωτΑθηνών για τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο Περάμου. Επίσης ρητά συμφωνήθηκε ότι η σύμβαση της οριστικής αγοραπωλησίας θα καταρτισθεί μόνο μετά τη διόρθωση της ανωτέρω εσφαλμένης κτηματολογικής εγγραφής ώστε κύριοι του ακινήτου αυτού να εμφαίνονται ο πωλητής και ο δικαστικά από αυτόν συμπαραστατούμενος θείος του κατά ποσοστό 1/2 έκαστος. Σε περίπτωση ματαίωσης της οριστικής αγοραπωλησίας από λόγους που αφορούν τον πωλητή ο τελευταίος υποχρεούται να επιστρέψει την προκαταβολή άτοκα στην αγοράστρια ενώ ο πωλητής απαλλάσσεται της ευθύνης αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης της δικαστικής αναγνώρισης της διόρθωσης ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής. Σε περίπτωση ματαίωσης της οριστικής αγοραπωλησίας από λόγους που αφορούν την αγοράστρια, ο πωλητής θα παρακρατήσει την προκαταβολή ως αποζημίωση. Η ενάγουσα- αγοράστρια κατέβαλε στον πωλητή την συμφωνηθείσα προκαταβολή των 20.000 ευρώ. Στις αρχές του έτους 2012 η ενάγουσα πληροφορήθηκε ότι με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απορρίφθηκε η ανωτέρω αίτηση διόρθωσης της κτηματολογικής εγγραφής. Στη συνέχεια η ενάγουσα απέστειλε εξώδικη δήλωση διαμαρτυρία στον πωλητή στην οποία ανέφερε το ανωτέρω ιδιωτικό συμφωνητικό και με την οποία ζητούσε την επιστροφή της προκαταβολής λόγω αντισυμβατικής και παράνομης συμπεριφοράς του πωλητή. Ο ισχυρισμός της ενάγουσας,ότι οι λόγοι απόρριψης της αίτησης διόρθωσης της κτηματολογικής εγγραφής συνιστούν νομικά κωλύματα κατάρτισης της σύμβασης πώλησης, που καθιστούν αδύνατη από υπαιτιότητα του εναγόμενου τη μεταβίβαση σε αυτή του ακινήτου, δικαιούμενη αποζημίωσης, και ο εναγόμενος αποκρύπτοντας την απόρριψη της αίτησης διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής την έπεισε να του καταβάλει το ποσό της προκαταβολής ζημιώνοντας την κατά το ποσό αυτό, δεν είναι βάσιμος. Από την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου όχι μόνο δεν αποδεικνύεται ότι η απόρριψη της αίτησης διόρθωσης της κτηματολογικής εγγραφής συνεπάγεται την οριστική αδυναμία κατάρτισης της σύμβασης πώλησης, αλλά και ότι ο εναγόμενος και ο θείος του δεν απώλεσαν το δικαίωμα να διορθώσουν την κτηματολογική εγγραφή, όπως αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι επί μεταγενέστερης συναφούς αίτησής τους εκδόθηκε απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου , με την οποία διορθώθηκε η πρώτη εγγραφή του ακινήτου.. Η διόρθωση της εσφαλμένης κτηματολογικής εγγραφής αποτελούσε την τελευταία εκκρεμότητα, την οποία η ενάγουσα όφειλε να αναμένει ανεξάρτητα του χρόνου της πλήρωσής της και ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη της οριστικής σύμβασης, όπως ρητά προβλεπόταν στο ιδιωτικό συμφωνητικό.. Ο εναγόμενος κάλεσε την ενάγουσα να καταρτίσουν την οριστική σύμβαση της πώλησης τόσο με συστημένη επιστολή του όσο και με εξώδικη δήλωση διαμαρτυρία και πρόσκληση, με την οποία της χορήγησε προθεσμία είκοσι ημερών από την λήψη της, χωρίς όμως η ενάγουσα να ανταποκριθεί. Αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος ουδέν ψευδές περιστατικό παρέστησε στην ενάγουσα για να την πείσει να του καταβάλει το ποσό της προκαταβολής. Η ματαίωση της σύμβασης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εναγόμενου, αλλά σε λόγους που αφορούν την ενάγουσα. Ο εναγόμενος δεν ζημίωσε την ενάγουσα και επιπλέον δεν έχει υποχρέωση επιστροφής του ποσού της προκαταβολής, αλλά δικαίωμα παρακράτησης του, όπως ορθά δέχθηκε και το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο.

Απορρίπτεται στο σύνολό της η έφεση.

 

Απόφ. Μον.Εφ.....

NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ                                                  BANNER ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟ

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.