210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Υπερχρεωμένα - Προϋπόθεση Υπαγωγής στο Ρυθμιστικό Πεδίο Εφαρμογής του Ν.3869/2010 Προϋπόθεση η χωρίς δόλο περιέλευση του οφειλέτη σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του – Αναιρετική Διαδικασία ΝΕΟ

Υπερχρεωμένα

Προϋπόθεση Υπαγωγής στο Ρυθμιστικό Πεδίο
Εφαρμογής του Ν.3869/2010
Προϋπόθεση η χωρίς δόλο περιέλευση του οφειλέτη σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του

Ο δόλος του οφειλέτη στη μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών χρεών περιορίζεται στην πρόθεσή του και μόνο, δηλαδή σε ένα υποκειμενικό στοιχείο, χωρίς να είναι ανάγκη προσθήκης και άλλων αντικειμενικών στοιχείων (π.χ. εξαπάτηση υπαλλήλων του πιστωτικού ιδρύματος κ.λ.π.)


Η ύπαρξη του δόλου προτείνεται με σαφή και ορισμένο τρόπο και
αποδεικνύεται από τον πιστωτή

Δεν λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο
(άρθρ. 1 παρ.1 Ν.3869/2010)

Η κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3869/2010 ένσταση πιστώτριας Τράπεζας ότι ο οφειλέτης περιήλθε σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτήν από ενδεχόμενο δόλο, ΠΡΕΠΕΙ να αναφέρει ότι ο τελευταίος συμφώνησε με ικανό αριθμό πιστωτικών ιδρυμάτων την απόλαυση μεγάλου αριθμού τραπεζικών προϊόντων, παρότι προέβλεπε ως ενδεχόμενο ότι ο υπερδανεισμός του, με βάση τις υφιστάμενες ή ευλόγως αναμενόμενες μελλοντικές οικονομικές του δυνατότητες, σε συνδυασμό με το ύφος των οφειλών του, θα τον οδηγούσε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και παρά ταύτα αποδέχθηκε το αποτέλεσμα αυτό, ενώ εξακολουθούσε να κάνει χρήση ανακυκλούμενης πίστωσης, για να εξασφαλίσει επίπεδο ζωής ανώτερο από εκείνο που του επέτρεπε το εισόδημά του, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕ ΑΝΑΓΚΗ, για την πληρότητα της ένστασης, να κάνει αναλυτική αναφορά των οικονομικών στοιχείων και δυνατοτήτων του οφειλέτη και των δανειακών συμβάσεων που ο τελευταίος έχει συνάψει με πιστωτικά ιδρύματα, στοιχεία τα οποία άλλων κλάδων του ενοχικού δικαίου και έτσι αποκτά γενικότερη σημασία που ξεπερνά το πλαίσιο της ευθύνης από προϋφιστάμενη ενοχή.


Κρίσιμο ζήτημα είναι το περιεχόμενο του δόλου και όχι ο χρόνος που αυτός εκδηλώθηκε 

Το στοιχείο του δόλου δύναται να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο ανάληψης της οφειλής όσο και κατά το χρόνο μετά την ανάληψη της τελευταίας. Ο δόλος πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά τον ίδιο τρόπο είτε είναι αρχικός είτε μεταγενέστερος.

 

Η εξαιτίας του δόλου μόνιμη αδυναμία του οφειλέτη δεν είναι αναγκαίο να εμφανισθεί μετά την ανάληψη του χρέους, αλλά μπορεί να υπάρχει και κατά την ανάληψη αυτού, όταν δηλαδή ο οφειλέτης ήδη από την αρχή, αναλαμβάνοντας το χρέος, γνωρίζει ότι με βάση τα εισοδήματά του και τις εν γένει ανάγκες του δεν μπορεί να το εξυπηρετήσει. Περίπτωση ενδεχόμενου δόλου συντρέχει και όταν ο οφειλέτης συμφωνεί με ικανό αριθμό πιστωτικών ιδρυμάτων την απόλαυση μεγάλου αριθμού τραπεζικών προϊόντων, προβλέποντας ως ενδεχόμενο ότι ο υπερδανεισμός του, με βάση τις υφιστάμενες ή ευλόγως αναμενόμενες μελλοντικές οικονομικές του δυνατότητες, σε συνδυασμό με το ύψος των οφειλών του, θα τον οδηγήσει σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και όμως αποδέχεται το αποτέλεσμα αυτό. Αξίωση πρόσθετων στοιχείων για τη συγκρότηση του δόλου στο πρόσωπο του οφειλέτη κατά την ανάληψη του χρέους, όπως είναι η εξαπάτηση των υπαλλήλων του πιστωτικού ιδρύματος ή η παράλειψη μπορούν να προκύψουν και από τις αποδείξεις.

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Απορριπτέος ο σχετικός λόγος Αναίρεσης

Με το λόγο αναίρεσης από τον αριθμό 1 του άρθρου 560 ΚΠολΔ ελέγχονται τα σφάλματα του δικαστηρίου κατά την εκτίμηση του νόμω βάσιμου της αγωγής ή των ισχυρισμών των διαδίκων, καθώς και τα νομικά σφάλματα κατά την έρευνα της ουσίας της διαφοράς. Ελέγχεται δηλαδή αν η αγωγή, ένσταση κλπ. ορθά απορρίφθηκε ως μη νόμιμη ή αν κατά παράβαση ουσιαστικού κανόνα, έγινε δεκτή ως νόμιμη ή απορρίφθηκε ή έγινε δεκτή κατ' ουσίαν (ΟλΑΠ 10/2011, ΟλΑΠ 18/1998).

Εν προκειμένω το Δικαστήριο απέρριψε, ως ουσιαστικά αβάσιμο τον μοναδικό λόγο αναίρεσης των αναιρεσειόντων, δεχόμενο ότι το ως Εφετείο δικάσαν Μονομελές Πρωτοδικείο Γυθείου, με το να κρίνει παραδεκτή και νόμιμη την ένσταση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3869/2010 περί δόλιας περιελεύσεως των αιτούντων οφειλετών και ήδη αναιρεσειόντων σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των δανειακών υποχρεώσεών τους, οφειλόμενη σε ενδεχόμενο δόλο τους, ορθά εφάρμοσε τις διατάξεις και δεν δέχθηκε λιγότερα στοιχεία από αυτά που απαιτούνται από το νόμο για τη συγκρότηση του δόλου στο πρόσωπο των οφειλετών. Η ένσταση αυτή παραδεκτά επαναφέρθηκε με τις προτάσεις ενώπιον του δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου και είναι πλήρως ορισμένη καθόσον περιέχει όλα τα απαιτούμενα από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 ν. 3869/2010 και 330 ΑΚ στοιχεία και ειδικότερα ότι οι αιτούντες συμφώνησαν με ικανό αριθμό πιστωτικών ιδρυμάτων την απόλαυση μεγάλου αριθμού τραπεζικών προϊόντων, αν και προέβλεπαν ως ενδεχόμενο ότι ο υπερδανεισμός τους, με βάση τις υφιστάμενες ή ευλόγως αναμενόμενες μελλοντικές οικονομικές του δυνατότητες θα τους οδηγούσαν σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και ότι αποδέχθηκαν το αποτέλεσμα αυτό.

Video ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σχόλια – Παρατηρήσεις:

 

  1. 1. Ενδείξεις δόλιας περιέλευσης σε αδυναμία πληρωμής:
  • Εισοδήματα του αιτούντος κατά το χρόνο ανάληψης των δανείων: εφόσον επαρκούσαν για την κάλυψη των βιοτικών του αναγκών και την εξυπηρέτηση των μηνιαίων του δόσεων δεν υπάρχει δόλος αλλά μπορεί να χαρακτηριστεί ως βαριά αμέλεια. Αν δεν επαρκούσαν είναι σαφέστατη ένδειξη δόλου-δεν απαιτείται πλέον ο οφειλέτης να είχε εξαπατήσει τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως υποστήριζε παλαιότερα μερίδα της νομολογίας και θεωρίας-(ο Αθανάσιος Κρητικός-βλ. βιβλίο του, Εκδόσεις Σάκκουλα 2016, σελ. 51 επ., υποστήριζε την παρούσα άποψη της νομολογίας).
  • Μεγάλος αριθμός δανείων: Παίζει ρόλο ο αριθμός πιστωτικών ιδρυμάτων προς τα οποία οφείλει, το συνολικό ποσό δανείων και το είδος δανείων (στεγαστικά ή καταναλωτικά-πιστωτικές κάρτες). Π.χ. εάν ο οφειλέτης έχει πολλά δάνεια προς πολλά πιστωτικά ιδρύματα και κυρίως καταναλωτικά-πιστωτικές κάρτες είναι ένδειξη ύπαρξης ενδεχόμενου δόλου. Παίζει σημαντικό ρόλο και ο χρόνος ανάληψης των δανείων: Π.χ. εάν ο οφειλέτης ανέλαβεδάνεια αφότου είχαν μειωθεί τα εισοδήματά του είναι σημαντική ένδειξη δόλου. Το ίδιο συμβαίνει εάν ο οφειλέτης ανέλαβε δάνεια λίγο καιρό πριν από την κατάθεση της αίτησης. (Α.Π. 65/2017, 286/2017, 153/2017)

Αντιλαμβανόμαστε επομένως ότι περίπτωση ενδεχομένου δόλου συντρέχει όταν ο οφειλέτης συμφωνεί με ικανό αριθμό πιστωτικών ιδρυμάτων την απόλαυση μεγάλου αριθμού τραπεζικών προϊόντων προβλέποντας ως ενδεχόμενο ότι ο υπερδανεισμός του με βάση, τις υφιστάμενες ή ευλόγως αναμενόμενες μελλοντικές οικονομικές του δυνατότητες, σε συνδυασμό με το ύψος των οφειλών του θα τον οδηγούσε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και παρά ταύτα αποδέχθηκε το αποτέλεσμα αυτό.

AAA ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Αξίωση πρόσθετων στοιχείων για τη συγκρότηση του δόλου στο πρόσωπο του οφειλέτη κατά την ανάληψη του χρέους όπως είναι η εξαπάτηση των υπαλλήλων του πιστωτικού ιδρύματος όπως επίσης και η παράλειψη του πιστωτικού ιδρύματος να προβεί στις αναγκαίες έρευνες της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα του νόμου. Ο δόλος του οφειλέτη στη μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών χρεών του περιορίζεται στην πρόθεση του οφειλέτη και μόνο, δηλαδή σε ένα υποκειμενικό στοιχείο, χωρίς να είναι ανάγκη προσθήκης και άλλων αντικειμενικών στοιχείων όπως είναι η εξαπάτηση των υπαλλήλων του πιστωτικού ιδρύματος και η παράλειψη από την πλευρά των τελευταίων να ενεργήσουν την αναγκαία έρευνα, πριν χορηγήσουν την πίστωση, της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη, πράγμα το οποίο άλλωστε, δεν ανταποκρίνεται στο πνεύμα το νόμου.

Τέλος, όπως προκύπτει από την πρόβλεψη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρ. 1 του Ν. 3869/2010, σύμφωνα με την οποία την ύπαρξη του δόλου επικαλείται και αποδεικνύει ο πιστωτής, η νομοθετική αυτή ρύθμιση τάσσεται προς το συμφέρον των πιστωτών. Επομένως, την ύπαρξη του δόλου ερευνά το επιλαμβανόμενο της υποθέσεως δικαστήριο όχι αυτεπαγγέλτως, αλλά κατά πρόταση πιστωτή, ο οποίος πρέπει να προτείνει τον σχετικό ισχυρισμό κατ’ ένσταση και βαρύνεται με την απόδειξη αυτού.

 

Απόφ. ΑΠ.....

NEO BANNER ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΣΙΤΑ

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.