210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Πνευματική Ιδιοκτησία – Ένδικη Προστασία (Ν.2121/1993) – Πρωτοτυπία έργου ως Βασική Προϋπόθεση Προστασίας ΝΕΟ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν.2121/1993 (1παρ.1, 2παρ.1, 4παρ.1&3, 12 παρ.2)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η "πρωτοτυπία", η έννοια της οποίας δεν προσδιορίζεται γενικά από το νόμο, είναι η κρίση ότι, κάτω από παρόμοιες συνθήκες και με τους ίδιους στόχους, κανένας άλλος δημιουργός, κατά λογική πιθανολόγηση, δεν θα ήταν σε θέση να δημιουργήσει έργο όμοιο ή ότι το έργο παρουσιάζει μια ατομική ιδιομορφία ή ένα ελάχιστο όριο "δημιουργικού ύψους", κάποια απόσταση δηλαδή από τα ήδη γνωστά ή αυτόνομα. Η κρίση αυτή στηρίζεται στην "ατομικότητα" του κάθε έργου, η οποία αντανακλά την ιδιαιτερότητα της δημιουργικής διαδικασίας του δημιουργού του, έτσι ώστε το έργο να διαθέτει "στατιστική μοναδικότητα " (ΑΠ 509/2015, ΑΠ 257/2005, ΑΠ 152/2005)

Εάν ένα πνευματικό δημιούργημα, που έχει εκφραστεί με οποιαδήποτε μορφή, είναι πρωτότυπο ή όχι αποτελεί ζήτημα πραγματικό, που υπόκειται σε απόδειξη, και για το οποίο αποφαίνονται ανελέγκτως τα δικαστήρια της ουσίας (ΑΠ 715/2017, ΑΠ 537/2010, ΑΠ 196/2010, ΑΠ 1248/2003).

Η πρωτοτυπία δεν συνιστά μόνον προϋπόθεση προστασίας του έργου και ειδοποιό διαφορά μεταξύ έργου και απλού πνευματικού δημιουργήματος αλλά συγχρόνως διαγράφει και την έκταση προστασίας του πρώτου. Μόνον εκείνα τα στοιχεία του έργου προστατεύονται από την ανάληψη τρίτου, τα οποία διαθέτουν την απαιτούμενη πρωτοτυπία. Τα άλλα στοιχεία είναι αντικείμενα ελεύθερης χρήσης

 

 

ΥΠΑΙΤΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

(άρθρο 65 παρ. 1 και 2 του Ν. 2121/1993)

Το άρθρο 65 αποτελεί ειδική διάταξη σε σχέση με το άρθρο 914 ΑΚ, το οποίο εφαρμόζεται μόνον όπου η ειδική διάταξη καταλείπει κενά και στο βαθμό που δεν είναι ασυμβίβαστη η ανάλογη εφαρμογή με το νομοθετικό πνεύμα που διέπει τις διατάξεις του ν. 2121/1993 (ΑΠ 509/2015)

 

Με το άρθρο 65 παράγραφος 2 εδαφ. β` ν. 2121/1993 καθορίζεται ένα ελάχιστο όριο αποζημιώσεως που είναι το διπλάσιο της αμοιβής που συνήθως ή κατά νόμο καταβάλλεται για το είδος της εκμεταλλεύσεως που διενήργησε χωρίς άδεια ο υπόχρεος (ΑΠ 438/2018, ΑΠ 649/2013)

 

 

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΒΑΣΗ ΑΓΩΓΗΣ

Προκειμένου να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού (άρθ.904, 909,911 αρ.2 Α.Κ. και να αποτελέσουν βάση αγωγής, πρέπει:

- να συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας (914 Α.Κ.),

- να έχει παραγραφεί η εξ αυτής αγωγή (άρθρο 937 Α.Κ.) και

-να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εκ του αδικαιολογήτου πλουτισμού (ΟλΑΠ 8/2018).

 

Εν προκειμένω ο ενάγων στα πλαίσια συνεργασίας του με την διαφημιστική εταιρεία ... ... ΕΠΕ το 1992 ετοίμασε ένα διαφημιστικό έργο, με σκοπό την προβολή με οπτικοακουστικά μέσα του εν λόγω προϊόντος της. Το έργο αυτό o ενάγων είχε κατοχυρώσει ως πνευματικό του δημιούργημα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας με αριθ. πρωτ. .../23.07.1992. Ουδέποτε συνήφθη μεταξύ του ενάγοντος και της ως άνω εταιρίας σύμβαση οποιασδήποτε μορφής παραχώρησης της πνευματικής του αυτής δημιουργίας, ούτε τελικά έλαβε αμοιβή γι' αυτή, καθόσον η εταιρεία τελικώς δεν χρησιμοποίησε την πνευματική δημιουργία του ενάγοντος και δεν πραγματοποίησε την σχετική διαφημιστική ταινία για την προβολή του προϊόντος της. Τον Απρίλιο του 2005 ο ενάγων διαπίστωσε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, σε γιγαντοαφίσες σε κεντρικούς δρόμους των Αθηνών και σε σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα διαφήμιση για το εμφιαλωμένο νερό ..., εμπορίας της πρώτης καθής, βασισμένη απόλυτα στο ως άνω δικό του πνευματικό έργο.

 

Ο ενάγων ως δημιουργός του ως άνω έργου, έχει αποκτήσει πάνω σε αυτό πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού του δεσμού προς αυτό (ηθικό δικαίωμα).

Οι εναγόμενες, η μεν πρώτη ως επιχείρηση εμπορίας (μεταξύ άλλων και) νερού και η δεύτερη ως διαφημιστική εταιρία δημιουργός του διαφημιστικού, ενεργούσα κατ' εντολή και για λογαριασμό της πρώτης, με τις ως άνω αθέμιτες, παράνομες και υπαίτιες ενέργειες τους εις βάρος του ενάγοντος προσέβαλαν το περιουσιακό και το ηθικό του πνευματικό δικαίωμα επί του ως άνω έργου του, αφού χωρίς την άδειά του αφαίρεσαν την κατοχυρωμένη σκηνή της πτώσης των σταγόνων από κλαδιά δέντρων, φύλλα κλπ στο ποτάμι/πηγή, αλλά και το συνθηματικό λογότυπο "...", από το διαφημιστικό σενάριο, που είχε δημιουργήσει για την προβολή του νερού ... και προέβησαν σε παράνομη προσαρμογή του στο κύριο μέρος του δικού τους διαφημιστικού σεναρίου για το μεταλλικό νερό.

Με την ως άνω αδικοπραξία των εναγομένων o ενάγων έχει απωλέσει την δυνατότητα να εκμεταλλευτεί στο μέλλον το συνθηματικό λογότυπο "..." επί οποιουδήποτε προϊόντος κλπ, καθόσον τούτο έχει συνυφαστεί με άλλο προϊόν και ουδείς, ο οποίος ενδιαφέρεται να προβάλει διαφημιστικά το προϊόν του, θα κάνει χρήση του συνθηματικού αυτού λογοτύπου.

 

Οι εναγόμενες εξαιτίας της ως άνω αδικοπρακτικής συμπεριφοράς τους, ως προς την οποία η σχετική αγωγική αξίωση κατά την κύρια βάση της (άρθρο 914 ΑΚ) απορρίφθηκε λόγω συμπλήρωσης πενταετούς παραγραφής (άρθρο 937 ΑΚ),... έγιναν παράλληλα και αδικαιολογήτως πλουσιότερες σε βάρος της περιουσίας του ενάγοντος ως προς το ποσό των 50.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στην αμοιβή που θα κατέβαλαν στον τελευταίο, αν δεν πραγματωνόταν η ως αδικοπραξία και καταρτιζόταν μεταξύ τους σύμβαση ανάθεσης της άδειας εκμετάλλευσης του ως άνω πνευματικού του έργου σε αυτές.

 

 

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 559 αριθμ. 1 και 19 του ΚΠολΔ

 

Η προσβαλλόμενη απόφαση διαλαμβάνει στην ελάσσονα πρόταση του νομικού συλλογισμού της, με σαφήνεια και επάρκεια, ότι το ένδικο διαφημιστικό έργο, αποτελούμενο από σενάριο συνδυασμένο με εικόνες, είναι κατοχυρωμένο στην Εθνική Βιβλιοθήκη, ενόψει δε αυτού και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, που εκτίθενται αναλυτικά στη γενομένη περιγραφή του, αποτελεί πνευματικό δημιούργημα του αναιρεσιβλήτου με δημιουργικό ύφος, χαρακτηριζόμενο από πρωτοτυπία που το διακρίνει από άλλα παρόμοια, με συνέπεια ο αναιρεσίβλητος να είναι ο αρχικός δικαιούχος και να απολαμβάνει της έννομης προστασίας του ηθικού και περιουσιακού δικαιώματος επί αυτού. Επί πλέον, με σαφήνεια και πληρότητα εκτίθεται στην προσβαλλόμενη απόφαση τα, κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του Εφετείου, γενόμενα δεκτά, ως αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά, τα οποία συγκροτούν την αδικοπρακτική συμπεριφορά των αναιρεσειουσών, συνισταμένη στην εκ μέρους τους προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του αναιρεσιβλήτου, και, συνακόλουθα, την από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό αξίωση αυτού, ενόψει της επελθούσης παραγραφής της αξίωσης αποζημίωσης από την αδικοπραξία, προς απόδοση της ωφελείας, την οποία αποκόμισαν οι αναιρεσείουσες από τη σε βάρος του αδικοπραξία και την οποία ωφέλεια υπολόγισε με βάση την αμοιβή που θα κατέβαλαν οι αναιρεσείουσες στον αναιρεσίβλητο, αν καταρτιζόταν μεταξύ τους σύμβαση ανάθεσης της άδειας εκμετάλλευσης του πνευματικού του έργου σε αυτές, λαμβάνοντας έτσι υπόψη για τον υπολογισμό της, ορθώς, αντικειμενικά κριτήρια και συγκεκριμένα τις κρατούσες κατά το χρόνο επελεύσεως της ζημίας συνθήκες αγοράς.

Αβάσιμοι οι σχετικοί λόγοι αναιρέσεως.

 

 

Απόφ. ΑΠ.....

AAAAA NEO ΒΙΝΤΕΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1NEW

...

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.