210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου

«Προδικαστική παραπομπή – Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις – Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 – Άρθρο 9, παράγραφος 1 – Άρθρο 11, παράγραφος 2 – Διεθνής δικαιοδοσία σε υποθέσεις ασφαλίσεων – Ευθεία αγωγή του ζημιωθέντος κατά του ασφαλιστή – Αγωγή του εργοδότη του ζημιωθέντος, εργοδότη ο οποίος είναι οργανισμός δημοσίου δικαίου και ο οποίος έχει την ιδιότητα του εκ του νόμου εκδοχέως των δικαιωμάτων του υπαλλήλου του, κατά του ασφαλιστή του εμπλεκόμενου οχήματος – Υπεισέλευση στα δικαιώματα»

1. Άρνηση Υποθηκοφύλακα να Εγγράψει
 
    Προσημείωση Υποθήκης σε ακίνητο με βάση οριστική απόφαση που εκδόθηκε το έτος 2015 (προ της ενάρξεως ισχύος του ν.4335/2015)
2. Αναιρετικός Έλεγχος
   
    Απορριπτόμενοι οι αναιρετικοί λόγοι  εκ του άρθρου 559 αρ.1 ΚΠολΔ

1. Κατάσχεση εις Χείρας Τρίτου 

    Ιδιωτική και δημόσια περιουσία Ο.Τ.Α.

    Ακύρωση επιβληθείσας κατάσχεσης διότι στο ποσό που κατέσχεσε ο καθ’ ου στο λογαριασμό που διατηρεί ο Δήμος στην τράπεζα ως Τρίτη 

    συμπεριλαμβάνονται και ποσά που έχουν ταχθεί για την εξυπηρέτηση ειδικών δημόσιων σκοπών.

2. Τι περιλαμβάνει η ιδιωτική περιουσία των ΟΤΑ

 3.Απαγόρευση αναγκαστικής κατάσχεσης δημόσιας περιουσίας ΟΤΑ

 4. ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

    Απορριπτόμενος ο πέμπτος λόγος αναιρέσεως κατ΄ άρθρο 559 αρ.1 ΚΠολΔ

 

1.ΠΤΩΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ή ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΥΡΙΟΥ ή  ΝΟΜΕΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ή ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΣΠΤΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

 

2.Ηλεκτροπληξία εναγόντων

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας – AK 931 AK 

Αναπηρία σε ποσοστό 70 % της α΄ ενάγουσας

Αναπηρία σε ποσοστό 90 % του β΄ ενάγοντος

Επιδικάσθηκαν 100.000 ευρώ στη α΄ ενάγουσα και  30.000 ευρώ στην β΄ ενάγουσα εξ ΑΚ 931

Ηθική Βλάβη

Επιδικάσθηκαν 200.000 ευρώ στην α΄ ενάγουσα και 100.000 ευρώ ευρώ στην β΄ ενάγουσα

 

 3.ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρο 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ

Μη Παραβίαση της Αρχής της Αναλογικότητας ούτε και Υπέρβαση των Ακραίων Ορίων της Διακριτικής  Ευχέρειας του Δικάσαντος  Εφετείου

Απορριπτέος ο σχετικός λόγος αναίρεσης (559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ)

 

 

1.Ιατρικό Λάθος

Αστική Ευθύνη Δημοσίου Νοσοκομείου

Παράλειψη των ιατρών να διενεργήσουν σε πρόωρο νεογνό με χαμηλό βάρος γέννησης την πρώτη οφθαλμολογική εξέταση με βυθοσκόπηση

Μη διάγνωση αμφιβληστροειδοπάθειας

Τύφλωση στον δεξιό οφθαλμό

 

2. Ηθική Βλάβη 20.000 ευρώ

1.Πρόσκρουση σε Ανεπαρκή Μεταλλικά Στηθαία Ασφαλείας Ευθύνη Δημοσίου  υπό το πρίσμα του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ

2. Ψυχική Οδύνη 240.176 ευρώ

Απορριπτέος ο Αναιρετικός Λόγος περί Υπέρβασης Εξουσίας του Δικαστηρίου ως προς το ύψος των επιδικασθέντων ποσών – ΑΚ 932

1.  ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΚΥΡΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΟ ΧΩΡΙΣ ΕΛΛΟΓΗ ΚΡΙΣΗ

 2. ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ

 

1. ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ Βασική Προϋπόθεση Υπαγωγής στο Ρυθμιστικό Πεδίο Εφαρμογής του Ν.3869/2010

 2. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

3. ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Προθεσμία Άσκησης της Αναίρεσης

 

1.Ιατρικά Λάθη

Αστική Ευθύνη Δημοσίου Νοσοκομείουγια Παραλείψεις Ιατρών

Παράλειψη θεράποντος ιατρού να ενημερώσει τον ασθενή για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της θεραπευτικής μεθόδου ώστε να παράσχει τη συναίνεσή του

Παράνομη παράλειψη που συνδέεται αιτιωδώς με θάνατο ασθενούς

Θάνατος λόγω επιπλοκών παρανόμως επιλεγείσας θεραπευτικής μεθόδου

 

2.Ψυχική Οδύνη 400.000 ευρώ

  Επιμεριζόμενα ανά: 200.000 ευρώ στη σύζυγο 100.000 ευρώ σε καθένα από τα δύο τέκνα

 

 3. Επιτόκιο Δημοσίου 6%

 

1.Παράγωγος Τρόπος Κτήσης Κυριότητας Ακινήτου

  Με Κληρονομική Διαδοχή και Έκτακτη Χρησικτησία Δεκτή αναγνωριστική αγωγή κυριότητας επί οικοπέδου

  μετά των εντός αυτού κτισμάτων και διεκδικητική κυριότητας επί μέρους των κτισμάτων

  

2.Αναιρετική Δίκη (άρθρ. 573 παρ. 1 ΚΠολΔ) Αναίρεση κατά αποβιώσαντος χωρίς  να γνωρίζει το θάνατο ο αναιρεσείων δεν είναι άκυρη

 3.Επίδοση στην Αλλοδαπή (άρθρο 134 παρ.1 εδ.α ΚΠολΔ)

   Η επίδοση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συντελέστηκε από την παράδοση στον Εισαγγελέα του επιδοτέου εγγράφου

   Απαιτείται και να αποδεικνύεται από βεβαίωση που συντάσσει η αρμόδια αρχή του κράτους όπου έγινε η επίδοση

   Απαράδεκτη η συζήτηση της αναίρεσης λόγω έλλειψης νόμιμης κλήτευσης της απολιπόμενης διαδίκου

   Χωρισμός της υπόθεσης ως προς αυτήν

 

 

 

 

Σελίδα 1 από 12

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.