210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου

1.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
   ΣΕ ΑΛΛΟΤΡΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ

2.ΕΝΝΟΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

3.ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
 ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΛΟΓΩΝ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ (ΑΠ 64/2017)

4.ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ
   ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 559 αριθμ. 1 και 19 του ΚΠολΔ

5.ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 559 αριθμ. 11 περ. γ΄ του ΚΠολΔ

1.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
  ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν.2121/1993 (1παρ.1, 2παρ.1, 4παρ.1&3, 12 παρ.2)
  ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2.ΥΠΑΙΤΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
  (άρθρο 65 παρ. 1 και 2 του Ν. 2121/1993)
3.ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΒΑΣΗ ΑΓΩΓΗΣ
4.ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
  ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ
  ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 559 αριθμ. 1 και 19 του ΚΠολΔ
 
1. Υπερχρεωμένα
   Προϋπόθεση Υπαγωγής στο Ρυθμιστικό Πεδίο Εφαρμογής του Ν.3869/2010
   Προϋπόθεση η χωρίς δόλο περιέλευση του οφειλέτη σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής
   ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του
 
2. Ο δόλος του οφειλέτη στη μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών χρεών περιορίζεται στην πρόθεσή του και μόνο, 
    δηλαδή σε ένα υποκειμενικό στοιχείο, χωρίς να είναι ανάγκη προσθήκης και άλλων αντικειμενικών στοιχείων (π.χ. εξαπάτηση υπαλλήλων του πιστωτικού ιδρύματος κ.λ.π.)
 
3 .Η ύπαρξη του δόλου προτείνεται με σαφή και ορισμένο τρόπο και αποδεικνύεται από τον πιστωτή
    Δεν λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο (άρθρ. 1 παρ.1 Ν.3869/2010)
 
4. Κρίσιμο ζήτημα είναι το περιεχόμενο του δόλου και όχι ο χρόνος που αυτός εκδηλώθηκε
 
5. ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
    Απορριπτέος ο σχετικός λόγος Αναίρεσης
1. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
   ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ 936 ΚΠΟΛΔ
   
   Προσβαλλόμενα δικαιώματα
 
2.Έννοια τρίτου
 
3.Η άσκηση της ανακοπής του τρίτου δεν υπόκειται ευθέως από το νόμο σε χρονική οριοθέτηση
 
4.ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΟΜΟΔΙΚΙΑ  (άρθρ. 76 παρ.1 περ.γ ΚΠολΔ)  : Υποχρεωτική κοινή παθητική νομιμοποίηση επισπεύδοντος και καθού η εκτέλεση
 
5.ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : Απορριπτόμενοι οι λόγοι Αναιρέσεως
1.Σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης (άρθ. 1 παρ. 1 και 2 Ν 1652/1986)
   Ξενοδοχειακές Μονάδες και Τουριστικές Εγκαταστάσεις με άδεια του ΕΟΤ
   Κατάρτιση της μίσθωσης συμβατικής διάρκειας 60 ετών του τουριστικού καταλύματος με συμβολαιογραφικό έγγραφο που αποτελεί συστατικό τύπο
2.Ξενοδοχειακή Σύμβαση
  Συμπληρωματικά εφαρμογή των διατάξεων του ΑΚ για τη μίσθωση πράγματος
  Έγκυρη η μίσθωση από τη μεταγραφή του σχετικού συμβολαίου
  Ειδική Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών
3.Καταγγελία Χρονομεριστικής Μισθωτικής Σύμβασης από δύο μισθωτές  και  αξίωση της συμβατικής αποζημίωσής τους
4.Κατάπτωση της Ποινικής Ρήτρας ποσού των 153.165 ευρώ για τον καθένα λόγω υπαίτιας αδυναμίας της εκμισθώτριας εταιρίας 
  Ξενοδοχειακής Μονάδας να εκπληρώσει  την παροχή
5.Προσδιορισμός της αόριστης νομικής έννοιας της <δυσανάλογα μεγάλης ποινής>και του <μέτρου που αρμόζει> του άρθρου  409 ΑΚ
6. Αναιρετική διαδικασία (κατ΄ άρθρ. 559  αριθ. 19)
   Ανεπαρκείς αιτιολογίες ως προς την ορθή  ή όχι εφαρμογή του άρθρου 409 ΑΚ.   
   Δεκτός ο λόγος αναίρεσης των αναιρεσειόντων - μισθωτών
1.Υπερχρεωμένα
   Υπαγωγή στο ρυθμιστικό πεδίο του Ν. 3869/2010
 
2.Μόνιμη Γενική Αδυναμία και όχι παροδική  των ληξιπρόθεσμων χρεών του  οφειλέτη (άρθρ. 1 παρ.1 Ν 3869/2010) κατά την κατάθεση της αίτησης, 
   διατηρούμενη μέχρι και τη συζήτηση στο ακροατήριο, ανεξαρτήτως της αιτίας στην οποία οφείλεται (π.χ απόλυση, μείωση μισθού ή σύνταξης, σοβαρό πρόβλημα υγείας κλπ).   
 
3.Στη δικαστική απόφαση απαιτείται  η αναφορά: 
  α) των καθαρών εισοδημάτων του  αιτούντος - οφειλέτη για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών  του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του και
  β) και το ύψος των  μηνιαίων υποχρεώσεων του για την εξυπηρέτηση των δανείων και καρτών (άρθ. 1 παρ.1 Ν 3869/2010). 
 
4. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση  (άρθ. 560 αριθ. 6 ΚΠολΔ και  άρθρ.1 παρ.1 Ν. 3869/2010)  αφού δεν προσδιορίζονται οι μηνιαίες υποχρεώσεις του αιτούντος για την εξυπηρέτηση των δανείων και καρτών του.

 

1.Εξάλειψη  Αξιοποίνου λόγω Παραγραφής (άρθρ. 460 ΠΚ, Ν. 4619/2019) Πλημμεληματικών Πράξεων

α) Πλαστογραφία μετά Χρήσεως

β) Απόπειρα  Υφαρπαγής Ψευδούς Βεβαίωσης

γ) Ψευδής Υπεύθυνη Δήλωση

 

2.Επέκταση του επωφελούς αποτελέσματος της αναιρέσεως (άρθρ. 469 ΚΠΔ) και στον μη ασκήσαντα αναίρεση συγκατηγορούμενο που καταδικάστηκε

   ως συμμέτοχος στις ίδιες πράξεις

 

 

Σελίδα 1 από 12

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.