210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου

1. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
   ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ 936 ΚΠΟΛΔ
   
   Προσβαλλόμενα δικαιώματα
 
2.Έννοια τρίτου
 
3.Η άσκηση της ανακοπής του τρίτου δεν υπόκειται ευθέως από το νόμο σε χρονική οριοθέτηση
 
4.ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΟΜΟΔΙΚΙΑ  (άρθρ. 76 παρ.1 περ.γ ΚΠολΔ)  : Υποχρεωτική κοινή παθητική νομιμοποίηση επισπεύδοντος και καθού η εκτέλεση
 
5.ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ : Απορριπτόμενοι οι λόγοι Αναιρέσεως
1.Σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης (άρθ. 1 παρ. 1 και 2 Ν 1652/1986)
   Ξενοδοχειακές Μονάδες και Τουριστικές Εγκαταστάσεις με άδεια του ΕΟΤ
   Κατάρτιση της μίσθωσης συμβατικής διάρκειας 60 ετών του τουριστικού καταλύματος με συμβολαιογραφικό έγγραφο που αποτελεί συστατικό τύπο
2.Ξενοδοχειακή Σύμβαση
  Συμπληρωματικά εφαρμογή των διατάξεων του ΑΚ για τη μίσθωση πράγματος
  Έγκυρη η μίσθωση από τη μεταγραφή του σχετικού συμβολαίου
  Ειδική Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών
3.Καταγγελία Χρονομεριστικής Μισθωτικής Σύμβασης από δύο μισθωτές  και  αξίωση της συμβατικής αποζημίωσής τους
4.Κατάπτωση της Ποινικής Ρήτρας ποσού των 153.165 ευρώ για τον καθένα λόγω υπαίτιας αδυναμίας της εκμισθώτριας εταιρίας 
  Ξενοδοχειακής Μονάδας να εκπληρώσει  την παροχή
5.Προσδιορισμός της αόριστης νομικής έννοιας της <δυσανάλογα μεγάλης ποινής>και του <μέτρου που αρμόζει> του άρθρου  409 ΑΚ
6. Αναιρετική διαδικασία (κατ΄ άρθρ. 559  αριθ. 19)
   Ανεπαρκείς αιτιολογίες ως προς την ορθή  ή όχι εφαρμογή του άρθρου 409 ΑΚ.   
   Δεκτός ο λόγος αναίρεσης των αναιρεσειόντων - μισθωτών
1.Υπερχρεωμένα
   Υπαγωγή στο ρυθμιστικό πεδίο του Ν. 3869/2010
 
2.Μόνιμη Γενική Αδυναμία και όχι παροδική  των ληξιπρόθεσμων χρεών του  οφειλέτη (άρθρ. 1 παρ.1 Ν 3869/2010) κατά την κατάθεση της αίτησης, 
   διατηρούμενη μέχρι και τη συζήτηση στο ακροατήριο, ανεξαρτήτως της αιτίας στην οποία οφείλεται (π.χ απόλυση, μείωση μισθού ή σύνταξης, σοβαρό πρόβλημα υγείας κλπ).   
 
3.Στη δικαστική απόφαση απαιτείται  η αναφορά: 
  α) των καθαρών εισοδημάτων του  αιτούντος - οφειλέτη για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών  του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του και
  β) και το ύψος των  μηνιαίων υποχρεώσεων του για την εξυπηρέτηση των δανείων και καρτών (άρθ. 1 παρ.1 Ν 3869/2010). 
 
4. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση  (άρθ. 560 αριθ. 6 ΚΠολΔ και  άρθρ.1 παρ.1 Ν. 3869/2010)  αφού δεν προσδιορίζονται οι μηνιαίες υποχρεώσεις του αιτούντος για την εξυπηρέτηση των δανείων και καρτών του.

 

1.Εξάλειψη  Αξιοποίνου λόγω Παραγραφής (άρθρ. 460 ΠΚ, Ν. 4619/2019) Πλημμεληματικών Πράξεων

α) Πλαστογραφία μετά Χρήσεως

β) Απόπειρα  Υφαρπαγής Ψευδούς Βεβαίωσης

γ) Ψευδής Υπεύθυνη Δήλωση

 

2.Επέκταση του επωφελούς αποτελέσματος της αναιρέσεως (άρθρ. 469 ΚΠΔ) και στον μη ασκήσαντα αναίρεση συγκατηγορούμενο που καταδικάστηκε

   ως συμμέτοχος στις ίδιες πράξεις

 

 

    1. Αναγνώριση και Κήρυξη Εκτελεστής Αλλοδαπής Δικαστικής Απόφασης (Αγγλικό Δίκαιο) Γαμικών Διαφορών στην Ελλάδα (άρθρ. 905 παρ. 3, 323 παρ. 5 ΚΠολΔ) 

        Απαιτείται μεταξύ άλλων να μην αντίκειται στην δημόσια τάξη υπό την έννοια του άρθρου 33 ΑΚ.

    2. Αναγνώριση και Εκτέλεση Αποφάσεων σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις (άρθ. 45 παρ.1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου της  22ας Δεκεμβρίου 2000).

    3. Εφαρμογή Ρήτρας Διεθνούς Δημόσιας Τάξης (άρθ. 34, σημείο 1 του Κανονισμού 44/2001).

         Δεν αναγνωρίζεται η αλλοδαπή απόφαση εάν η αναγνώριση αντίκειται προφανώς στη δημόσια τάξη του κράτους αναγνώρισης ή εκτέλεσης

     4. Αλλοδαπή Δικαστική Απόφαση - Λύση Γάμου 

         Διάκριση μεταξύ Διατροφής σε σύζυγο μετά τη λύση του γάμου και ρύθμισης  των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων κατά το αλλοδαπό (Αγγλικό) και το Ελληνικό Δίκαιο.

    5. Αναιρετικός Έλεγχος της Εφαρμογής του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατ΄ άρθρ.  559 αριθ. 1 ΚΠολΔ).

       Κανόνες ουσιαστικού δικαίου αποτελούν και οι διατάξεις των Κανονισμών της ΕΕ (πρώην ΕΚ) που αποτελούν εσωτερικό Ελληνικό Δίκαιο.

       Η Επιδίκαση με την Αλλοδαπή Απόφαση του εφάπαξ ποσού των 600.000 λιρών Αγγλίας στη σύζυγο, δεν θεωρείται απαίτηση διατροφής αλλά έχει σκοπό αναδιανεμητικό

       επανορθωτικό και οδηγεί στη διανομή των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των συζύγων.

 

 

 

 

 

 

 

1. Αξιόποινη Πράξη Διακίνησης Ναρκωτικών

   Αυτεπάγγελτη Εφαρμογή από τον  Άρειο Πάγο της ευμενέστερης διάταξης ως προς τα όρια της πρόσκαιρης κάθειρξης (άρθ. 2 παρ.1, 52 παρ.2  νέου ΠΚ)

   και ως προς τον καθορισμό της συνολικής ποινής

2. Απάλειψη της διάταξης από την προσβαλλόμενη απόφαση ως προς την αποστέρηση  των πολιτικών δικαιωμάτων

   Δεν περιλαμβάνεται ως παρεπόμενη ποινή (άρθ. 59 και 60 νέου ΠΚ)

3.Αναγνώριση του Ελαφρυντικού της Ειλικρινούς Μετάνοιας (αρθ. 84 παρ.2δ' ΠΚ)

  Αυτοτελής Ισχυρισμός  - Απορριπτέος ως Αόριστος

4.Επέκταση του Ευεργετικού Αναιρετικού Αποτελέσματος και στους καταδικασθέντες για το ίδιο αδίκημα  Συγκατηγορούμενους

  ως προς την επιβολή της ποινής και  τον καθορισμό συνολικής ποινής (άρθ. 52 παρ.2 ΠΚ)

 

 

 

1.Aπόκτηση Κυριότητας με τα προσόντα Έκτακτης Χρησικτησίας επί Δημοσίου Ακινήτου κατά το Βυζαντινορωμαικό Δίκαιο η οποία συμπληρώθηκε από τους απώτερους δικαιοπαρόχους της ενάγουσας μέχρι την 11/9/1915 και στη         συνέχεια από την ίδια με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας κατά τις διατάξεις του μετέπειτα ισχύοντος Αστικού Κώδικα.

2.Προσμέτρηση  της νομής των δικαιοπαρόχων  της ενάγουσας στη δική της νομή εφόσον η κυριότητα του Δημοσίου είχε ήδη απωλεσθεί την 11/9/1915 και δεν ανακτήθηκε

3.Το Δημόσιο δεν μπορεί να επικαλεσθεί το απαράγραπτο των εμπράγματων δικαιωμάτων του

4.Δεκτή η αγωγή κατά την επικουρική της βάση. 

  Αποκλειστικά κυρία η ενάγουσα του επίδικου ακινήτου

5.Διόρθωση των αρχικών εγγραφών στα Κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογίου

6.Ανατροπή του τεκμηρίου κυριότητας του Δημοσίου επί δασικών εκτάσεων και γενικά  επί δημοσίων κτημάτων

  Για την αποξένωση του Ελληνικού Δημοσίου από την κυριότητα αρκεί η συμπλήρωση μέχρι τις 11/9/1915 της τριακονταετούς νομής του ιδιώτη

  Απορρίπτεται ο ισχυρισμός του Δημοσίου περί του Δασικού χαρακτήρα της έκτασης λόγω της κήρυξης των δασών της νήσου Σαλαμίνας ως ιδιωτικών εκτάσεων

Αμφοτεροβαρής Σύμβαση Αγοραπωλησίας Ακινήτου

Ιδιωτικό Συμφωνητικό  Σύμβασης Αγοραπωλησίας Ακινήτου με Προκαταβολή από τον Αγοραστή στον Πωλητή

 

Υπό τον όρο ότι η  Οριστική Αγοραπωλησία θα καταρτισθεί μετά τη διόρθωση  της εσφαλμένης κτηματολογικής εγγραφής του ακινήτου στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο (νομικό ελάττωμα)

 

Ματαίωση της Οριστικής Σύμβασης Αγοραπωλησίας από Υπαιτιότητα της Αγοράστριας

Δεν  Δικαιούται την Επιστροφή της Προκαταβολής που κατέβαλε στον Πωλητή

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.