210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου

1.Άσκηση Αναίρεσης από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά οποιασδήποτε καταδικαστικής ή αθωωτικής ποινικής απόφασης     οποιουδήποτε ποινικού Δικαστηρίου και για έλλειψη ειδικής εμπεριστατωμένης αιτιολογίας

2.Αθωωτική η προσβαλλόμενη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών

  για τα αδικήματα:

α)  της ψευδούς καταμήνυσης  (άρθ. 229 ΠΚ) λόγω έλλειψης δόλου,  και

β) της συκοφαντικής δυσφήμησης (άρθρ. 362 σε συνδ. με άρθρ. 363 ΠΚ )

 

3.Επιτρεπτή η μεταβολή της κατηγορίας

της συκοφαντικής δυσφήμησης σε απλή δυσφήμηση

Παύση  υφ΄ όρον  της ποινικής δίωξης

(άρθρ. 8 παρ. 1 Ν. 4111/16,  χρόνος τέλεσης πριν  τις 31/3/2016, ποινή φυλάκισης μη υπερβαίνουσα τα δύο έτη)

 

4.Έλλειψη Ειδικής και Εμπεριστατωμένης Αιτιολογίας   Αθωωτικής ποινικής απόφασης ως προς το υποκειμενικό στοιχείο του             άμεσου δόλου (άρθρ. 139 ΚΠΔ, 93 παρ. 3 του Συντάγματος, άρθρ. 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ (τεκμήριο αθωότητας)                    

   Αντικείμενο της απόδειξης στην ποινική δίκη είναι η ενοχή του κατηγορούμενου και όχι η αθώωση του

   Δεκτή η Αναίρεση  κατ΄ άρθρ. 510  παρ. 1 στοιχ. Δ ΚΠΔ

1.Προσβολή Προσωπικότητας Δικηγόρου από την αδικοπρακτική συμπεριφορά της καταγγέλλουσας πρώην εντολέως της

2.Επιδίκαση Ηθικής Βλάβης 3.000 ευρώ (όπως και  πρωτοδίκως)

3.Άρση Απαγόρευσης Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση  συνδρομής υπέρτερου εννόμου συμφέροντος

   Απαιτείται  σωρευτικά η Άδεια της Αρχής (άρθρ. 7 παρ. 2γ'  Ν 2472/1997)

4.Ένορκη Βεβαίωση σε Αναρμόδιο  Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφο 

  Δεν  Λαμβάνεται  Υπόψη στο Πλαίσιο της Δίκης για την οποία  δόθηκε ούτε για την  συναγωγή  Δικαστικών Τεκμηρίων (άρθρ. 421, 424 ΚΠολΔ, Ν. 4335/2015)

 

1.Εξάλειψη Αξιοποίνου λόγω Παραγραφής Πλημμεληματικών Πράξεων

α) Πλαστογραφίας μετά Χρήσεως

β) Απόπειρας υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης

γ) ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης (άρθρ.460 ΠΚ, Ν. 4619/2019)

 

Χρόνος τέλεσης 2/7/2010  - Συζήτηση αναίρεσης 13/11/2019

Παρέλευση οκταετίας και συνεπώς εξάλειψη του αξιοποίνου των ανωτέρω πράξεων.

Αυτεπάγγελτα εξετάζεται η παραγραφή ως θεσμός δημόσιας τάξης

σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας και από τον Άρειο Πάγο

 

 2.Επέκταση του επωφελούς αποτελέσματος της αναιρέσεως

και σε συγκατηγορούμενο μη ασκήσαντα αναίρεση  (άρθρ. 469 ΚΠΔ)

Εξωδικαστική Διόρθωση Ανακριβούς Εγγραφής στο Κτηματολόγιο (Ν.3127/2003, άρθρ. 6 παρ.4 Ν.2664/1998) - Όταν πριν τις πρώτες εγγραφές στο Κτηματολόγιο επήλθε μεταβολή του εμπράγματος δικαιώματος (μεταβίβαση, αλλοίωση, εγγραφή υποθήκης) που δεν εμφαίνεται στις πρώτες εγγραφές - Μεταγενέστερη εγγραφή.

1.Εξωδικαστική Διόρθωση Ανακριβούς Εγγραφής στο Κτηματολόγιο (Ν.3127/2003, άρθρ. 6 παρ.4 Ν.2664/1998)

   Όταν πριν τις πρώτες εγγραφές στο Κτηματολόγιο επήλθε μεταβολή του εμπράγματος δικαιώματος

   (μεταβίβαση, αλλοίωση, εγγραφή υποθήκης) που δεν εμφαίνεται στις πρώτες εγγραφές.

   Μεταγενέστερη εγγραφή – Ο δικαιούχος του μη καταχωρηθέντος δικαιώματός του,

   με αίτησή του μπορεί να ζητήσει την καταχώρηση του εγγραπτέου δικαιώματός του στο Κτηματολογικό Φύλλο.

  Δεν αποκλείεται η άσκηση αναγνωριστικής αγωγής (άρθρ. 6 παρ.2 και 3 Ν.2664/1998)

 

 2.Ανακριβείς Κτηματολογικές Εγγραφές

Εξωδικαστική επίλυση και στις διαφορές που αφορούν ακίνητο (σύσταση, αλλοίωση, μετάθεση ή κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος) -

Τίτλος Εκτελεστός

 

 

1.Συμμετοχή στα αποκτήματα - Ενοχή αξίας
  Έννοια Αύξησης Περιουσίας Συζύγου
 
2.Υπολογισμός Τελικής Περιουσίας
 
3.Προϋποθέσεις Αξίωσης Συμμετοχής
  Συμβολή συζύγου στην αύξηση της περιουσίας
  Πραγματική συμβολή - Τεκμαρτή συμβολή
  Εργασία έγγαμης συμβίωσης
1. Παράλειψη Μεταγραφής του Ακινήτου «ως αγνώστου»
Με υπό Αίρεση Δικαιούχο το Ελληνικό Δημόσιο - Ανακριβής Εγγραφή
Δεκτή η διόρθωση της εγγραφής με την αναγραφή των εναγόντων ως συγκύριων του ακινήτου κατά ποσοστό 50/64
(συμβόλαιο αγοράς) - Απόρριψη αίτησης ως προς τα 8/64 εξ αδιαιρέτου επί του ακινήτου (Έκτακτη χρησικτησία) 
Καταβολή του τιμήματος για την αγορά των 8/64 χωρίς  σύνταξη συμβολαίου αγοραπωλησίας.
 
2.Ερημοδικία Ενάγοντος λόγω μη Καταβολής Δικαστικού Ενσήμου
Δεκτή η Έφεση εξομοιούμενου ως προς τα αποτελέσματα με την καταργηθείσα Ανακοπή Ερημοδικίας
 
3.Χρησικτησία επί Ακινήτου
Νόμιμη η Αγωγή καταχώρησης μετά  από Διόρθωση Σχετικής Εγγραφής 
στα Κτηματολογικά Γραφεία
 

1.Παράβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

   Παράνομη Εγκατάσταση Καμερών Παρακολούθησης σε χώρους Εστίασης και Αναψυχής

 

2.Απαγόρευση Λειτουργίας Καμερών στους Χώρους Εστίασης και Αναψυχής  - στα Δοκιμαστήρια  - στις Τουαλέτες και στους Χώρους που εργάζονται Υπάλληλοι του καταστήματος μη προσιτούς στο κοινό

  (άρθρ. 19 παρ. 4 της 1/11 Οδηγίας της Αρχής Προστασίας  Δεδομένων)

  Κατάργηση Υποχρέωσης Γνωστοποίησης  Αρχείων και του Συστήματος Βιντεοσκόπησης

  Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων - Έναρξη ισχύος 25.05.2018

 

3.Τοποθέτηση Καμερών σε Κατάστημα

  Εστίασης – Ζαχαροπλαστείων  - Ποινική Παράβαση

  Εφαρμοστέα η επιεικέστερη  διάταξη του άρθρου 38 παρ. 1 Ν. 4624/2019 (φυλάκιση μέχρι 1 έτους)

Τεκμήριο Αθωότητας

Τα Πολιτικά Δικαστήρια ΔΕΝ Δεσμεύονται

από προηγούμενη Αμετάκλητη Αθωωτική ή Καταδικαστική

Ποινική απόφαση

 

 

 

 

 

 

 

1.Προσβολή Προσωπικότητας από την Παράνομη Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων

   Ν. 2472/1997  «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

   Στα πλαίσια Πολιτικής Δίκης προσκομίσθηκε με τις προτάσεις κατηγορητήριο της Εισαγγελίας που αποτελεί ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο.

2.Αποκατάσταση Ηθικής Βλάβης ΑΚ 932.

3.Αναίρεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου και Πρωτοδικείου που δικάζει ως Εφετείο κατά  απόφασης Ειρηνοδικείου (άρθρ. 560 παρ.1 εδ.α΄ ΚΠολΔ)

4.Ηθική Βλάβη Αναιρετική Διαδικασία

 

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.