210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου

1.Άκυρη Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας ως καταχρηστική (άρθρ.281 ΑΚ)
   Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ.8 ΚΠολΔ  - Απορριπτέος ο λόγος Αναίρεσης
   Πράγματα συνιστούν οι λόγοι έφεσης ή οι πρόσθετοι λόγοι αφορώντες 
   πραγματικούς ισχυρισμούς νόμιμους και όχι νομικοί ισχυρισμοί ή νομολογία 
   του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου
2.Υποχρέωση εργοδότη για απασχόληση του μισθωτού 
   σε περίπτωση άκυρης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και της  υπερημερίας του
   (άρθρο 656 ΑΚ. όπως αυτό ίσχυε πριν την τροποποίηση του με το  61 του Ν.4139/2013)
3.Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρ. 559 αρ.19 ΚΠολΔ
   Δεκτός ο λόγος Αναίρεσης
   Ανεπαρκείς και αντιφατικές αιτιολογίες του Δικαστηρίου ως προς το λόγο καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου
   Δεν διαλαμβάνονται σαφή περιστατικά που δηλώνουν εκδικητική διάθεση ή εχθρότητα της διευθύντριας συμβούλου της αναιρεσείουσας εργοδότριας προς την ενάγουσα υπάλληλο, μέχρι 
  την καταγγελία
4.Ένσταση Συμψηφισμού Ανταπαίτησης απολυμένης εργαζόμενης (αποζημίωση απόλυσης)
   Απαράδεκτη η προβαλλόμενη ένσταση  με τις προτάσεις
5.Ενστάσεις - Αντενστάσεις
  Παραδεκτή προβολή το πρώτον στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο μόνο με κύριο ή πρόσθετο λόγο έφεσης  - όχι με τις προτάσεις

1.Διανομή Αγροτεμαχίου συγκυρίων δυνάμει προσυμφώνου διανομής

2.Αναγνώριση κυριότητας

3.Κοινωνία δικαιώματος 

4.Νομοθετικό Καθεστώς του  ΑΝ 431/68

5.Αναιρετικοί Λόγοι κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 και 19 ΚΠολΔ

6.Διεκδικητική αγωγή

Υπό Σοφιανού Σακκά Δικηγόρου Αθηνών 

1. Πρόωρη Λύση Επαγγελματικής Mίσθωσης με καταγγελία της  Mισθώτριας  (άρθρ. 43 π. δ 34/1995)
2. Αναιρετική διαδικασία κατ΄ άρθρ. 559 αριθ. 14 και 1 ΚΠολΔ
Ορισμένο αγωγής αποζημίωσης του εκμισθωτή
Απαιτείται η επίκληση και απόδειξη των φθορών και μετατροπών  του μισθίου 
και το ποσό της ζημίας που υπέστη από αυτές
Δεν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση  κάθε δαπάνης καθώς 
και η κατάσταση του μισθίου κατά την έναρξη της μίσθωσης
3.Αναιρετική διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 και 19 ΚΠολΔ
Οι αναγκαίες μεταβολές για τη συμφωνημένη χρήση των μισθίων  
Δεν αίρει την συμβατική υποχρέωση της μισθώτριας να επαναφέρει 
τα μίσθια ακίνητα στην προηγούμενη κατάσταση τους (αποθήκες)
κατά το μέρος που η χρήση τους καθίσταται ανέφικτη
4.Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ.8β΄ΚΠολΔ
Καταχρηστική Άσκηση Δικαιώματος (άρθ. 281 ΑΚ)
Απορριπτέα  ως νομικά αβάσιμη
1.Παράνομη Προσβολή Νομής - Προστασία Νομέα με άσκηση Αγωγής περί διατάραξης της Νομής (άρθρ.989 ΑΚ) και περί αποβολής από αυτή  (άρθρ.984 ΑΚ)
 
2.Αυθαίρετος Αποκλεισμός και Ενσωμάτωση Κοινόχρηστης Αγροτικής Οδού Δεν αποτελεί προσβολή δικαιώματος επί της οδού η αποβολή ή διατάραξη της νομής ακινήτου 
   διότι απαιτεί υλική επενέργεια επί αυτού 
 
3.Νομότυπη Επίδοση Αναίρεσης με Θυροκόλληση(άρθρ.567 παρ.2 ΚΠολΔ)
   Απουσία αναιρεσείουσας – Συζητείται  η υπόθεση ωσάν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι
 

1.Aπόκτηση Κυριότητας με Έκτακτη Χρησικτησία για μια 20ετια (άρθ. 1045 ΑΚ) επί Συγκυριότητας

    Κληρονομιαίου Ακινήτου

Απαιτείται άσκηση νομής (φυσική εξουσία με διάνοια κυρίου) κατ΄ άρθ. 974 ΑΚ επί μία συνεχή 20ετία.

Δυνατότητα συνυπολογισμού του χρόνου χρησικτησίας του στο  χρόνο χρησικτησίας του δικαιοπαρόχου του

(άρθ. 1051ΑΚ)

2.Αντιποίηση της νομής από τρίτο (μισθωτή, χρησάμενο) ως αντιπρόσωπο του νομέα

  Δεν χάνεται η νομή για το νομέα πριν λάβει γνώση της αντιποίησης από τον τρίτο (αρθ.982 ΑΚ)  

 Η γνωστοποίηση αντιποίησης από τον κάτοχο μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο

 3. Αναιρετική  διαδικασία Δεκτός ο λόγος Αναίρεσης κατ' άρθρ. 560 παρ.1α ΚΠολΔ

 4.Αναιρετική Διαδικασία μετά από Δεύτερη Αναίρεση άρθρ. 580 παρ.3 τελ. εδ. ΚΠολΔ που προστέθηκε με το άρθ. 12 παρ.

    4 Ν. 4045/2012

   Γενομένης Δεκτής της Αναίρεσης 

   Κρατείται η υπόθεση και εκδικάζεται στην ουσία από τον Άρειο Πάγο σε νέα δικάσιμο μετά από κλήση του

   επιμελέστερου διαδίκου

 

 

 

1.Εκκρεμείς Ποινικές Δίκες 
Α) στα κατ΄ έγκληση διωκόμενα αδικήματα μετά το Ν. 4619/2019
(νέος Ποινικός Κώδικας)
Β) στα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα υπό το προηγούμενο 
νομοθετικό καθεστώς
Εφαρμογή του Επιεικέστερου Νόμου 
κατ΄άρθρ. 2 παρ. 1 Ν. 4619/2019  - ισχύς από 1/7/2019
Είναι αυτός που απαιτεί έγκληση του παθόντος
ενώ κατά τον προηγούμενο νόμο διωκόταν αυτεπαγγέλτως
 
2. Πλημμεληματική Πλαστογραφία και Απάτη
Προσβαλλόμενη Απόφαση με Καταδίκη  Κατηγορουμένου
 
3. Πλημμεληματική  Απάτη (άρθ. 386 παρ.1 εδ. α' ΠΚ)
Απαιτείται  έγκληση του παθόντος  εντός 4μηνου 
από την έναρξη ισχύος του νόμου ότι επιθυμεί την πρόοδο της δίκης
Αυτεπάγγελτη εφαρμογή της επιεικέστερης διάταξης
του άρθρ. 405 παρ. 1 Ν. 4619/2019 
 Παύει οριστικά η ποινική δίωξη λόγω εξάλειψης του αξιοποίνου
(μη υποβολή έγκλησης από την παθούσαάρθ. 464 Ν. 4619/2019)
 
 
4. Πλημμεληματική Πλαστογραφία (άρθ. 368 εδ. Α΄ περ. Β΄ ΠΚ)
Εξάλειψη του αξιοποίνου λόγω παραγραφής 
που ερευνάται αυτεπάγγελτα από τον Άρειο Πάγο
(άρθ. 511 εδ. γ'  ΚΠΔ)
1. Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων 
    Δόλια αποσιώπηση άλλων πηγών εισοδημάτων Ανειλικρινείς Δηλώσεις Εισοδημάτων του αιτούντος και της συζύγου του
   Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 10 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 και 41 παρ.2 του Ν. 2238/1994 
   Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο εκ του άρθρ. 560 αρ.1 ΚΠολΔ
2. Εκούσια Δικαιοδοσία  Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 560 αρ.5 ΚΠολΔ
3. Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 560 αρ.6 ΚΠολΔ
Οι ελλείψεις της απόφασης ως προς την αξιολόγηση των εισοδημάτων  ανάγονται στην εκτίμηση των αποδείξεων.
Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο σχετικός λόγος της αναίρεσης.
4. Εκούσια Διαδικασία 
   Το δικαστήριο μπορεί και αυτεπάγγελτα να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο για την εξακρίβωση πραγματικών γεγονότων και εκείνων που δεν προτάθηκαν
   Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρ. 559 άρ.8 ΚΠολΔ 

1.Κακουργηματική Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ΄ εξακολούθηση (212.743 ευρώ) από εισπράκτορα – εντολοδόχο ασφαλίστρων

Καταδίκη σε φυλάκιση 2 ετών με 3ετή αναστολή (άρθρ.375 παρ.1 και 2 ΠΚ πριν τον Ν.4620/2019 – ισχύς από 1.7.2019)

2.Αναδρομική ισχύς του ηπιότερου νόμου (άρθρ. 2 ΠΚ)

 

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.