210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου

1.Οδηγοί Λεωφορείων ΚΤΕΛ

Σύμβαση Παροχής Εξαρτημένης Εργασίας Αορίστου Χρόνου

Καταγγελία σύμβασης
 
Καθυστέρηση Καταβολής Επιδομάτων – Δώρων – Αποζημίωση Αδείας
 
Ηθική Βλάβη 
 
2.Οδηγοί μισθωμένων Λεωφορείων ΚΤΕΛ  
   Πρόσληψη Προσόντα
 
3.Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ.559 αρ. 1 του Κ.Πολ.Δ 
   Εσφαλμένη Ερμηνεία και Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 183,648 του ΑΚ και 4 του ΠΔ 246/06 
 
4.Συνέπειες άρνησης από τον Εργοδότη για Χορήγηση Ετήσιας άδειας στον Μισθωτό
 
5.Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 14 του ΚΠολΔ
1. Προϋποθέσεις κτήσης κυριότητας με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία 
2.Πράξεις νομής σε Ακίνητα 
3.Αρμοδιότητες Δήμων σχετικές με την μέριμνα για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού 
   Ακινήτων και ακάλυπτων χώρων 
4.Αναιρετική διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 1 και 19 Κ.Πολ.Δ
1.Ακύρωση Διαταγής Απόδοσης Χρήσης Μισθίου  Ανακοπή – Λόγοι
2. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των Διατάξεων του  Ουσιαστικού Δικαίου (άρθρα 574-576 ΑΚ και άρθρο 11 Ν. 4178/13)
3. Απόρριψη ως  Ουσιαστικά Αβάσιμης της ένστασης, περί μη υποχρέωσης προς καταβολή του συμφωνηθέντος Μισθώματος
4. Απορριπτέες οι Αιτιάσεις με την επίκληση της εκ Πλαγίου Παραβίασης των Διατάξεων Ουσιαστικού Δικαίου
5. Απορριπτέος λόγος Αναιρέσεως περί Παραβίασης των Διδαγμάτων της Κοινής Πείρας 
1.Σύναψη Δανειακής Συμβάσεως μεταξύ Πιστούχου και Τραπεζικού Ιδρύματος
Καταγγελία Δανειακής Συμβάσεως
Διαταγή Πληρωμής
Διαδικασία Αναγκαστικής Εκτέλεσης
 
2. Αναιρετική Διαδικασία 
κατ΄άρθρ. 560 παρ. 1 ΚΠολΔ
Παραβίαση Διατάξεων Ουσιαστικού Δικαίου 
 
3. Καθορισμός Επιτοκίου -  Επιτόκιο Euribor
Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή
Γενικοί όροι των Συναλλαγών
 
4. Οικονομικές Συνέπειες και Επιβαρύνσεις από τον όρο περί κυμαινόμενου Επιτοκίου
Σαφής ο τρόπος υπολογισμού του Επιτοκίου 
 
5. Διακριτική Ευχέρεια για καθορισμό του Επιτοκίου μέχρι Ορισμένου Ανώτατου Ορίου
 
6. Διακριτική Ευχέρεια για καθορισμό του Επιτοκίου μέχρι Ορισμένου Ανώτατου Ορίου
 
 
 
1.Μονομερής Βλαπτική Μεταβολή των όρων Εργασίας
 
Τοποθέτηση Εργοδηγού σε θέση Εργατοτεχνίτη Συνάγεται ως Καταγγελία της Σύμβασης Εξαρτημένης Εργασίας Αορίστου Χρόνου
Οφείλεται η νόμιμη αποζημίωση απόλυσης
2.Σύναψη Σύμβασης Εξαρτημένης Εργασίας Αορίστου Χρόνου 
Προθεσμία άσκησης αγωγής αποζημίωσης  μισθωτού εντός εξαμήνου
3. Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 1 και 19 ΚΠολΔ
1.Παραβίαση Περιοριστικών όρων Διαμονής - άρθρ. 182 ΠΚ
2.Σύλληψη κατηγορουμένου για  προμήθεια και  κατοχή ναρκωτικών ουσιών -  Ηρωίνη 
3.Εξάλειψη Αξιοποίνου
Παύση Ποινικής δίωξης 
Ρυθμίσεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν.4411/2016
4. Αναστολή Εκτέλεσης Ποινής 
για Χρονικό Διάστημα 3 ετών   -  Ποινικό Μητρώο
 

1.Συμβάσεις Εξαρτημένης Εργασίας Επιδόματα Αδείας  -  Δώρα Εορτών - Συμβάσεις Μαθητείας

    Κατάταξη Εναγόντων σε Υπηρεσία Δήμου

 2.Προσεπίκληση Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΕΔ Δεκτή η Αγωγή μόνο ως προς τον Δήμο

 3.Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ.560 αρ. 6 ΚΠολΔ

 

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.