210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου

1.Ανάκληση Δωρεάς λόγω Αχαριστίας και βαρέος παραπτώματος του Δωρεοδόχου (άρθρo 505 ΑΚ)

 

2.Ένσταση Εναγομένης Δωρεοδόχου περί μη ανακλήσεως της δωρεάς γιατί  έγινε από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από λόγους ευγνωμοσύνης - Απορριπτέα

.

1.Νομότυπη και παραδεκτή  η Παράσταση Πολιτικής Αγωγής ήδη προς Υποστήριξη Κατηγορίας (Ν.4620/2019) του νομίμου εκπροσώπου και Εκκαθαριστή της

   υπό εκκαθάριση Ομόρρυθμης Εταιρίας μετά την διαγραφή της από το μητρώο του ΓΕΜΗ

   Δεν επέρχεται απόλυτη ακυρότητα (άρθρ. 171 παρ.3 ΚΠοινΔ)

   Αβάσιμος ο εκ του άρθρ. 510 παρ.1 ΚΠοινΔ λόγος αναίρεσης, λαμβανόμενος υπόψη αυτεπαγγέλτως

 

 2.Κατάργηση της πλημμεληματικής πράξης της Απάτης με την επιβαρυντική της μορφή

   (άρθρ. 386 παρ. 1 ΠΚ πριν και μετά τον Ν.4619/2019)

   Αυτεπάγγελτη έρευνα από τον Άρειο Πάγο Εφαρμογή της νέας επιεικέστερης διάταξης με ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή (άρθρ. 2 παρ.1 ΠΚ άρθρ. 511 εδ. δ’ ΚΠοινΔ)

 

3. Πλημμεληματική άμεση συνέργεια σε απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ΄εξακολούθηση

   Χρόνος τέλεσης από Νοέμβριος 2011 έως Ιανουάριο 2012

 

 

 1.Προϋπόθεση Υπαγωγής στο Ρυθμιστικό Πεδίο Εφαρμογής του Ν.3869/2010

   Η χωρίς δόλο περιέλευση του οφειλέτη σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών του 

2.Ένσταση της αναιρεσείουσας πιστώτριας Τράπεζας περί δόλιας συμπεριφοράς του οφειλέτη  

   Απορριπτέα ως απαράδεκτη

3.Η ύπαρξη του δόλου προτείνεται με σαφή και ορισμένο τρόπο και αποδεικνύεται από τον πιστωτή

   Δεν λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο (άρθρ. 1 παρ.1 Ν.3869/2010)

   Κρίσιμο ζήτημα είναι το περιεχόμενο του δόλου και όχι ο χρόνος που αυτός εκδηλώθηκε

4. Αρχή της Καλόπιστης Εκτέλεσης των Ενοχών κατ΄άρθρ. 288 ΑΚ

5.Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 560, αρ.1 εδ.α,  561 παρ.1 ΚΠολΔ

   Εφαρμοστέο και στην εκούσια δικαιοδοσία (άρθρ. 14 Ν.3869/2010)

   Μη προσβλητή η παραδοχή του Δικαστηρίου για έλλειψη δόλου του οφειλέτη ως κρίση περί τα πράγματα

   Απορριπτέος ο σχετικός λόγος Αναίρεσης

1.Άκυρη Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας ως καταχρηστική (άρθρ.281 ΑΚ)
   Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ.8 ΚΠολΔ  - Απορριπτέος ο λόγος Αναίρεσης
   Πράγματα συνιστούν οι λόγοι έφεσης ή οι πρόσθετοι λόγοι αφορώντες 
   πραγματικούς ισχυρισμούς νόμιμους και όχι νομικοί ισχυρισμοί ή νομολογία 
   του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου
2.Υποχρέωση εργοδότη για απασχόληση του μισθωτού 
   σε περίπτωση άκυρης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και της  υπερημερίας του
   (άρθρο 656 ΑΚ. όπως αυτό ίσχυε πριν την τροποποίηση του με το  61 του Ν.4139/2013)
3.Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρ. 559 αρ.19 ΚΠολΔ
   Δεκτός ο λόγος Αναίρεσης
   Ανεπαρκείς και αντιφατικές αιτιολογίες του Δικαστηρίου ως προς το λόγο καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου
   Δεν διαλαμβάνονται σαφή περιστατικά που δηλώνουν εκδικητική διάθεση ή εχθρότητα της διευθύντριας συμβούλου της αναιρεσείουσας εργοδότριας προς την ενάγουσα υπάλληλο, μέχρι 
  την καταγγελία
4.Ένσταση Συμψηφισμού Ανταπαίτησης απολυμένης εργαζόμενης (αποζημίωση απόλυσης)
   Απαράδεκτη η προβαλλόμενη ένσταση  με τις προτάσεις
5.Ενστάσεις - Αντενστάσεις
  Παραδεκτή προβολή το πρώτον στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο μόνο με κύριο ή πρόσθετο λόγο έφεσης  - όχι με τις προτάσεις

1.Διανομή Αγροτεμαχίου συγκυρίων δυνάμει προσυμφώνου διανομής

2.Αναγνώριση κυριότητας

3.Κοινωνία δικαιώματος 

4.Νομοθετικό Καθεστώς του  ΑΝ 431/68

5.Αναιρετικοί Λόγοι κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 και 19 ΚΠολΔ

6.Διεκδικητική αγωγή

Υπό Σοφιανού Σακκά Δικηγόρου Αθηνών 

1. Πρόωρη Λύση Επαγγελματικής Mίσθωσης με καταγγελία της  Mισθώτριας  (άρθρ. 43 π. δ 34/1995)
2. Αναιρετική διαδικασία κατ΄ άρθρ. 559 αριθ. 14 και 1 ΚΠολΔ
Ορισμένο αγωγής αποζημίωσης του εκμισθωτή
Απαιτείται η επίκληση και απόδειξη των φθορών και μετατροπών  του μισθίου 
και το ποσό της ζημίας που υπέστη από αυτές
Δεν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση  κάθε δαπάνης καθώς 
και η κατάσταση του μισθίου κατά την έναρξη της μίσθωσης
3.Αναιρετική διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ.1 και 19 ΚΠολΔ
Οι αναγκαίες μεταβολές για τη συμφωνημένη χρήση των μισθίων  
Δεν αίρει την συμβατική υποχρέωση της μισθώτριας να επαναφέρει 
τα μίσθια ακίνητα στην προηγούμενη κατάσταση τους (αποθήκες)
κατά το μέρος που η χρήση τους καθίσταται ανέφικτη
4.Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ.8β΄ΚΠολΔ
Καταχρηστική Άσκηση Δικαιώματος (άρθ. 281 ΑΚ)
Απορριπτέα  ως νομικά αβάσιμη
1.Παράνομη Προσβολή Νομής - Προστασία Νομέα με άσκηση Αγωγής περί διατάραξης της Νομής (άρθρ.989 ΑΚ) και περί αποβολής από αυτή  (άρθρ.984 ΑΚ)
 
2.Αυθαίρετος Αποκλεισμός και Ενσωμάτωση Κοινόχρηστης Αγροτικής Οδού Δεν αποτελεί προσβολή δικαιώματος επί της οδού η αποβολή ή διατάραξη της νομής ακινήτου 
   διότι απαιτεί υλική επενέργεια επί αυτού 
 
3.Νομότυπη Επίδοση Αναίρεσης με Θυροκόλληση(άρθρ.567 παρ.2 ΚΠολΔ)
   Απουσία αναιρεσείουσας – Συζητείται  η υπόθεση ωσάν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι
 

1.Aπόκτηση Κυριότητας με Έκτακτη Χρησικτησία για μια 20ετια (άρθ. 1045 ΑΚ) επί Συγκυριότητας

    Κληρονομιαίου Ακινήτου

Απαιτείται άσκηση νομής (φυσική εξουσία με διάνοια κυρίου) κατ΄ άρθ. 974 ΑΚ επί μία συνεχή 20ετία.

Δυνατότητα συνυπολογισμού του χρόνου χρησικτησίας του στο  χρόνο χρησικτησίας του δικαιοπαρόχου του

(άρθ. 1051ΑΚ)

2.Αντιποίηση της νομής από τρίτο (μισθωτή, χρησάμενο) ως αντιπρόσωπο του νομέα

  Δεν χάνεται η νομή για το νομέα πριν λάβει γνώση της αντιποίησης από τον τρίτο (αρθ.982 ΑΚ)  

 Η γνωστοποίηση αντιποίησης από τον κάτοχο μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο

 3. Αναιρετική  διαδικασία Δεκτός ο λόγος Αναίρεσης κατ' άρθρ. 560 παρ.1α ΚΠολΔ

 4.Αναιρετική Διαδικασία μετά από Δεύτερη Αναίρεση άρθρ. 580 παρ.3 τελ. εδ. ΚΠολΔ που προστέθηκε με το άρθ. 12 παρ.

    4 Ν. 4045/2012

   Γενομένης Δεκτής της Αναίρεσης 

   Κρατείται η υπόθεση και εκδικάζεται στην ουσία από τον Άρειο Πάγο σε νέα δικάσιμο μετά από κλήση του

   επιμελέστερου διαδίκου

 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.