210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου

1.Προώθηση Μεταναστών με σκοπό το κέρδος και κατ΄ επάγγελμα κατά συρροή από κοινού (κάθειρξη 150 έτη εκτιτέα τα 25)

2.Απορριπτέα ως απαράδεκτη η αίτηση Αναίρεσης κατά καταδικαστικής Εφετειακής Απόφασης

  (Δεκτή εισαγγελική πρόταση)

Λόγω μη έκθεσης συγκεκριμένων περιστατικών θεμελιωτικών των λόγων αναίρεσης (άθρθ. 513 παρ.1 εδ.α΄, 476 παρ.1 εδ.α΄, 474 παρ.2 ΚΠΔ)

1.Συκοφαντική Δυσφήμιση (άρθρ. 362, 363 ΠΚ)

  Έννοια Τρίτου Δεν είναι τρίτοι ο Εισαγγελέας - ο Πταισματοδίκης και ο Δικαστικός Γραμματέας

 

2.Δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της Συκοφαντικής Δυσφήμισης

   Δεκτός ο λόγος αναίρεσης κατ΄ άρθρ. 510 παρ.1 Ε΄ ΚΠοινΔ.

   Αθώος ο κατηγορούμενος για συκοφαντική δυσφήμιση.

1.Αίτηση Αλλοδαπού για Χορήγηση Άδειας Διαμονής 

   Αναιτιολόγητη η απόρριψη της από την Διοίκηση

   Παράλειψη ειδικής αιτιολογημένης κρίσης από τη Διοίκηση περί της συνδρομής των λόγων απειλής της δημόσιας τάξης από την παραμονή αυτής στην Ελλάδα  

  

2.Έγκριση Οικογενειακής Επανένωσης Προαπαιτούμενα Στοιχεία

1.Μη Έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών - Αξιόποινο όταν υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 ευρώ και 10.000 ευρώ αντίστοιχα
   εντός μηνός από τότε που έγιναν απαιτητές στους υπαγόμενους στο Υπουργείο Εργασίας Οργανισμούς
2.Αναίρεση κατά τελεσίδικης απόφασης Τριμελούς Πλημμελειοδικείου μετά από αναίρεση στο οποίο παραπέμφθηκε
3.Εξάλειψη του αξιοποίνου λόγω 5ετους ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ των πλημμελημάτων που αρχίζει από την τέλεση της αξιόποινης πράξης 
  Αναστολή προθεσμίας παραγραφής μέχρι αμετακλήτου της καταδικαστικής απόφασης όχι πέραν των τριών ετών   (άρθρ. 111, 112 και 113 ΠΚ  - Ν. 4619/2019 που ισχύει από  1/7/2019)
4.Εξάλειψη του αξιοποίνου λόγω ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ της αποδιδόμενης στον αναιρεσείοντα μερικότερης πλημμεληματικής πράξης της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών
  Παρέλευση χρονικού διαστήματος μεγαλύτερο των οκτώ (8) ετών από τον χρόνο τέλεσης μέχρι τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης
5. Αναιρείται εν μέρει η προσβαλλόμενη απόφαση 
    α) ως προς την περί ενοχής διάταξή της  για τη μερικότερη πράξη που φέρεται ότι τελέσθηκε την 1/12/2011 και
    β) ως προς την περί ποινής διάταξή της

1.Αίτηση Ακύρωσης  Δήμου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί χορήγησης άδειας χωροθέτησης και κατασκευής

  Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Απορριπτέοι οι λόγοι ακύρωσης

2.Νόμιμη και αιτιολογημένη η ΚΥΑ 6634/8-1-16 περί συστάσεως του ΚΕΠΥ Χίου

 

 

Ακρωτηριασμός δεξιού κάτω άκρου, συνταξιούχου ΙΚΑ λόγω αναπηρίας  εξαιτίας τραυματισμού του από τροχαίο ατύχημα εκτός εργασίας

Αγορά τεχνητού μέλους από τον αναιρεσείοντα -  Προσφυγή ΙΚΑ κατά της απόφασης  ΤΔΕ έγκρισης ολόκληρου ποσού αγοράς

1.Ακρωτηριασμός δεξιού κάτω άκρου, συνταξιούχου ΙΚΑ λόγω αναπηρίας εξαιτίας τραυματισμού του από τροχαίο ατύχημα εκτός εργασίας

   Αγορά τεχνητού μέλους από τον αναιρεσείοντα

  Διάγνωση από τους ελεγκτές ιατρούς του ΙΚΑ ακρωτηριασμού κάτω άκρου και τετραπληγίας

  Έγκριση ποσού 6.000 ευρώ από τον Διευθυντή του ΙΚΑ για την αγορά του τεχνητού μέλους

  Έγκριση από ΤΔΕ κατόπιν ενστάσεως ολόκληρης της δαπάνης (21.800 ευρώ) αγοράς του τεχνικού μέλους

  Προσφυγή του ΙΚΑ κατά της ανωτέρω απόφασης

 2.Το κατώτερο χρηματικό ποσόν ως όρος για την παραδεκτή άσκηση της αίτησης αναιρέσεως

    Επιτρεπτή, κατ΄ εξαίρεση η άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως  με αντικείμενο, υπολειπόμενο του κατώτατου ορίου των 40.000 ευρώ

    Επίκληση ευρύτερων δημοσιονομικών επιπτώσεων, σπουδαίου νομικού ζητήματος και αντίθεση της αναιρεσιβαλλόμενης προς νομολογία  του ΣΤΕ 

 3. Απαράδεκτοι οι ισχυρισμοί προβαλλόμενοι το πρώτον με υπόμνημα

 4. Αυτοδίκαιη ένταξη του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στον ΕΦΚΑ από 1-1-17

     Νόμιμα συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες ο ΕΦΚΑ στην αναιρετική διαδικασία, από 1-1-2017

  Δικαίωμα επιλογής του ΟΓΑ ως μοναδικού ασφαλιστικού φορέα υποχρεωτική ασφάλισης επί συνδρομής                                                              των προϋποθέσεων υπαγωγής και σε άλλο ασφαλιστικό φορέα  - Παραπομπή στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

  

1. Δικαίωμα επιλογής του Ο.Γ.Α. ως μοναδικού ασφαλιστικού φορέα υποχρεωτική ασφάλισης επί συνδρομής των προϋποθέσεων υπαγωγής και σε

  άλλο ασφαλιστικό φορέα του άρθρου 39 παρ.1, 2 του Ν. 2084/92 και άρθρων 1, 2  του Ν. 2458/97

2. Αντίθεση της ερμηνείας προς την οποία ήχθη το τμήμα, σε σχέση με την ΑΠ 2131/03

   Παραπομπή στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

1.Αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου στρατιωτικής θητείας  
Στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης 
σε δυο ή περισσότερους ομοειδείς  ασφαλιστικούς οργανισμούς
(άρθρο 1 πδ 116/88, αντικατασταθέν από το άρθρο 1 του πδ 209/89)
 
Πλασματικός χρόνος ασφάλισης ο χρόνος στρατιωτικής θητείας 
 
2. Νόμιμη η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας ως πλασματικού χρόνου ασφάλισης 
Εφόσον το ΤΕΒΕ και το ΙΚΑ αποτελούν ομοειδείς ασφαλιστικούς οργανισμούς παρέχοντες όμοιας φύσης παροχές κυρίας συντάξεως   
Νόμιμη η εξαίρεση του εφεσίβλητου από την ασφάλιση του ΙΚΑ
1.Άρνηση Ασφαλιστικού Οργανισμού για την έκδοση Ασφαλιστικής Ενημερότητας
 
2.Διοικητικές διαφορές ουσίας εισαγόμενες με προσφυγή ασκούμενη  στα Διοικητικά Δικαστήρια
Οι διαφορές που προκύπτουν από την άρνηση ασφαλιστικού Οργανισμού για την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας
Ακόμα και πριν από την έναρξη ισχύος του άρθρου 51 παρ. 1 περ. γ του Ν. 3659/08
Αρμοδιότητα Α Τμήματος ΣΤΕ
 
3.Σωρευτική αναδοχή χρέους ( ΑΚ 479)
Δημιουργία παθητικής εις ολόκληρον ενοχής μεταξύ του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος
Απεριόριστη η ευθύνη του μεταβιβάζοντος και περιορισμένη η ευθύνη του αποκτώντος έως την αξία των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων
 
4. Η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται είτε όταν ο αιτών δεν έχει οφειλή προς τα ασφαλιστικά ταμεία είτε όταν έχει ρυθμίσει τις οφειλές του
Οφειλή προερχόμενη από κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές αποκλείουσα την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας 
είναι  εκείνη που προκύπτει από σχετική καταλογιστική πράξη του οικείου ασφαλιστικού Οργανισμού
Διαπίστωση από τα ασφαλιστικά όργανα των προϋποθέσεων της διάταξης του ΑΚ 479 πριν από την άρνηση χορήγησης ενημερότητας 
 
5. Μη νόμιμη η κρίση του Διοικητικού Εφετείου ως προς την απόρριψη λόγου έφεσης (εσφαλμένη ερμηνεία και πλημμελή εφαρμογή του νόμου)
Με την αιτιολογία ότι η μη έκδοση συγκεκριμένης καταλογιστικής πράξεως για την επιβολή των οφειλόμενων εισφορών δεν αναιρούσε την ευθύνη από μεταβίβαση
 

1.Άκυρη Σύμβαση Εργασίας (απλή σχέση εργασίας)

   Ευθεία αξίωση εκ του νόμου του εργαζόμενου για επιδόματα (δώρα) εορτών αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας και προσαύξηση 75% για την εργασία τις Κυριακές και αργίες, και όχι με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού

 

2.Δικαίωμα επίσχεσης εργασίας προϋποθέτει έγκυρη σύμβαση εργασίας

   Απορρίπτεται ο ισχυρισμός της ενάγουσας ότι ο εναγόμενος Δήμος κατέστη υπερήμερος

 

3. Άκυρη η προφορική σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου που συνήψε η ενάγουσα (εργαζόμενη) με τον Δήμο

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.