210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου

1.Κτήση νομής ακινήτου (περιβολιού) Άτυπη αγορά - Ερμηνευτικοί κανόνες των άρθρων 173 και 200 ΑΚ

2.Αναίρεση κατά απόφασης Πρωτοδικείου Ειρηνοδικείου  άρθρ. 560 αριθμ.1 και 6 ΚΠολΔ για παραβίαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου Προϋποθέσεις

 

1.Ενοχή από Έγγραφη Σύμβαση Αφηρημένης Υπόσχεσης ή Αναγνώρισης Χρέους(ΑΚ 873) – Ορισμένο Αγωγής
2.Σύμβαση αφηρημένης υπόσχεσης αναγνώρισης χρέους από ορισμένη αιτία διέπεται από το άρθρ. 361 ΑΚ
3.Σύναψη σύμβασης αφηρημένης αναγνώρισης χρέους  
4.Δεκτή Αγωγή κατά ορθή εφαρμογή του άρθρ. ΑΚ 873 
5.Έκταση Δέσμευσης της Ανωνύμου Εταιρείας από τις εκτός εταιρικού πράξεις του ΔΣ αυτής
6.Αναιρετική διαδικασία κατ΄άρθρ.  559 αρ.19  ΚΠολΔ
7.Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρ. 559 αρ.8 ΚΠολΔ Ένσταση άρθρ.22 παρ.1 εδ.β΄ Ν.2190/1920
Υπαίτια Άγνοια Υπέρβασης του Εταιρικού Σκοπού κατά την υπογραφή της σύμβασης αφηρημένης αναγνώρισης χρέους 
1.Διαδικασία Ακύρωσης Δικαιοπραξίας Ουσιώδης πλάνη 
2.Απόσβεση του δικαιώματος για ακύρωση δικαιοπραξίας
3.Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου
4.Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης 

 

1. Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί - Ανάληψη από τον εν διαστάσει σύζυγο του συνόλου του χρηματικού ποσού
    Υποχρέωση για καταβολή στον έτερο σύζυγο του ημίσεως του χρηματικού ποσού
2. Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρ. 559 αρ.19 του ΚΠολΔ
3. Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρ. 559 αρ.8 ΚΠολΔ
4. Αναιρετική Διαδικασία κατ άρθρ. 559 αρ. 1,8,10 του ΚΠολΔ
1.Προϋποθέσεις καταδίκης ενάγοντος στα δικαστικά έξοδα μετά από ολική παραίτηση από τo δικόγραφο της αγωγής 
2.Απόδοση δικαστικών εξόδων Ανήκουν στον εναγόμενο και όχι στον πληρεξούσιο δικηγόρο του  
3.Διαδικασία Εκκαθάρισης δικαστικών εξόδων κατ΄άρθρα 679 επ. ΚΠολΔ 
4.Το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το αίτημα της  αγωγής για την επιδίκαση της δικηγορικής αμοιβής 
5.Πληρεξουσιότητα του παραστάντος δικηγόρου για το παραδεκτό της  παραίτησης του αναιρεσείοντος από το δικόγραφο της Αναίρεσης

Ισχυρισμοί σε Απολογητικό Υπόμνημα στον Πταισματοδίκη συνιστούν συκοφαντική δυσφήμιση - Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρ. 560 αρ.1 ΚΠολΔ – εσφαλμένη ερμηνεία - εφαρμογή αρθρ. 362, 363 ΠΚ

1.Δικαιώματα  και υποχρεώσεις κυρίου πράγματος 

  Υποχρεώσεις κυρίου οικοδομής Κατασκευή κεραμοσκεπής κατά τρόπο που αποκλείει τα βρόχινα ύδατα να πέφτουν σε γειτονικό κτήμα

2.Διαδικασία μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου

3.Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ.559 αρ.1, 9, 14 και 19 ΚΠολΔ

Τεκμήριο Αθωότητας

Παραπέμπεται στην Πλήρη Ολομέλεια το ζήτημα αν παραβιάζεται το κατά το άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ τεκμήριο αθωότητας,

στην περίπτωση που ο διάδικος, ο οποίος έχει αθωωθεί αμετάκλητα από το ποινικό δικαστήριο,

για συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα, υποχρεώνεται σε αστική αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας.

 

 

1.Κατάρτιση Σύμβασης Κατάθεσης Χρημάτων σε Κοινό Τραπεζικό Λογαριασμό
 
2.Συμβατικές Ενοχές - Εφαρμοστέο δίκαιο 
 
3.Τρόπος εκτέλεσης της σύμβασης κατάθεσης χρημάτων σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό 
 
4.Δημιουργία ενεργητικής εις ολόκληρον ενοχής  
 
5.Κτήση κυριότητας αποσυρθέντων χρημάτων από καταθέτη κοινού λογαριασμού Μη διάπραξη υπεξαίρεσης 
 
6.Φύση εσωτερικής σχέσης μεταξύ περισσότερων συνδικαιούχων κοινού λογαριασμού
 
7.Εφαρμογή διάταξης του ΑΚ 493
 
8.Ισχύς και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 του Ν. 5638/32
 
9.Υποκατάσταση θανόντος καταθέτη Δικαιώματα επιζώντος καταθέτη 

Προστασία των συγγενικών προς την πνευματική ιδιοκτησία δικαιωμάτων  - Λειτουργία του δικαιώματος διανομής εντός της Ευρωπαϊκής ένωσης -  Δικαιώματα καλλιτέχνη στην περίπτωση προσβολής του συγγενικού δικαιώματος - Αγωγή αποζημίωσης και ικανοποίηση ηθικής βλάβης.

1.Προστασία των συγγενικών προς την πνευματική ιδιοκτησία δικαιωμάτων 
2. Πρωτογενής τρόπος απόκτησης του συγγενικού δικαιώματος στην πνευματική ιδιοκτησία
3. Λειτουργία του δικαιώματος διανομής εντός της Ευρωπαϊκής ένωσης
4. Μη ανάλωση του δικαιώματος 
με οποιαδήποτε πράξη διάθεσης στο κοινό
5. Χορήγηση από τον καλλιτέχνη άδειας για την διενέργεια των πράξεων της παρ. 2 
του άρθρου 46 του Ν. 2121/93
6. Δικαιώματα καλλιτέχνη στην περίπτωση προσβολής του συγγενικού δικαιώματος
Αγωγή αποζημίωσης και ικανοποίηση ηθικής βλάβης 
7. Ρυθμίσεις του άρθρου 14 του Ν. 2121/93, 
αναφορικά με τον τύπο των δικαιοπραξιών
Έγγραφος τύπος  
8. Απόρριψη της γνήσιας αναδρομικότητας νόμου, με την διάταξη του άρθρου 68 παρ. 3 του Ν. 2121/93

 

 

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.