210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου

1.Έκδοση Διαταγής Πληρωμής κατά ανύπαρκτου φυσικού προσώπου δεν δημιουργείται Εκκρεμοδικία
Ανύπαρκτη (ανυπόστατη) η εκδοθείσα απόφαση κατά ανυπάρκτου προσώπου (αρθρ. 313 παρ.1 περ.δ ΚΠολΔ)
Απαράδεκτη η αναίρεση ασκουμένη τόσο στο όνομα αποβιώσαντος όσο και κατ΄αυτού
Οι καθολικοί διάδικοι του αποβιώσαντος μη διαδίκου δεν δικαιούνται στην άσκηση αναίρεσης
2. Προϋποθέσεις καταβολής εξόδων κίνησης στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων (άρθρ.133 Δημοτικού Κώδικα)
3. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 133 του Ν. 3463/06 από το Πρωτοδικείο πουν δίκασε κατ΄ έφεση απόφαση Ειρηνοδικείου 
1.Σύμβαση  αφηρημένης υπόσχεσης ή αναγνώρισης χρέους
2.Ορισμένο αγωγής από σύμβαση αφηρημένης υπόσχεσης ή αναγνώρισης χρέους
3.Σύμβαση αναγνώρισης χρέους από ορισμένη αιτία
4.Σύναψη σύμβασης αφηρημένης αναγνώρισης χρέους  
5.Μη παραβίαση της ΑΚ 873 από το Εφετείο 
6.Έκταση δέσμευσης της Ανώνυμης Εταιρείας 
από τις εκτός εταιρικού πράξεις του ΔΣ αυτής
7.Λόγοι αναιρέσεως από τον αρ.  19 ΚΠολΔ
8.Λόγος αναιρέσεως από τον αρ. 8 του άρθρου 559 ΚΠολΔ 
9.Δ Λόγος αναιρέσεως από τον αρ. 8 του άρθρου 559 ΚΠολΔ 
10.Λόγος αναιρέσεως από τον αρ. 10 του άρθρου 559 ΚΠολΔ 

1. Αξίωση ανηλίκου τέκνου για καταβολή διατροφής και από τους δυο γονείς του

 2. Λόγος αναιρέσεως από το 559 αρ. 20 Κ.Πολ.Δ.

   Παραμόρφωση εγγράφου

 

1.Κτήση νομής ακινήτου (περιβολιού) Άτυπη αγορά - Ερμηνευτικοί κανόνες των άρθρων 173 και 200 ΑΚ

2.Αναίρεση κατά απόφασης Πρωτοδικείου Ειρηνοδικείου  άρθρ. 560 αριθμ.1 και 6 ΚΠολΔ για παραβίαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου Προϋποθέσεις

 

1.Ενοχή από Έγγραφη Σύμβαση Αφηρημένης Υπόσχεσης ή Αναγνώρισης Χρέους(ΑΚ 873) – Ορισμένο Αγωγής
2.Σύμβαση αφηρημένης υπόσχεσης αναγνώρισης χρέους από ορισμένη αιτία διέπεται από το άρθρ. 361 ΑΚ
3.Σύναψη σύμβασης αφηρημένης αναγνώρισης χρέους  
4.Δεκτή Αγωγή κατά ορθή εφαρμογή του άρθρ. ΑΚ 873 
5.Έκταση Δέσμευσης της Ανωνύμου Εταιρείας από τις εκτός εταιρικού πράξεις του ΔΣ αυτής
6.Αναιρετική διαδικασία κατ΄άρθρ.  559 αρ.19  ΚΠολΔ
7.Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρ. 559 αρ.8 ΚΠολΔ Ένσταση άρθρ.22 παρ.1 εδ.β΄ Ν.2190/1920
Υπαίτια Άγνοια Υπέρβασης του Εταιρικού Σκοπού κατά την υπογραφή της σύμβασης αφηρημένης αναγνώρισης χρέους 
1.Διαδικασία Ακύρωσης Δικαιοπραξίας Ουσιώδης πλάνη 
2.Απόσβεση του δικαιώματος για ακύρωση δικαιοπραξίας
3.Σύμβαση Στεγαστικού Δανείου
4.Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης 

 

1. Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί - Ανάληψη από τον εν διαστάσει σύζυγο του συνόλου του χρηματικού ποσού
    Υποχρέωση για καταβολή στον έτερο σύζυγο του ημίσεως του χρηματικού ποσού
2. Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρ. 559 αρ.19 του ΚΠολΔ
3. Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρ. 559 αρ.8 ΚΠολΔ
4. Αναιρετική Διαδικασία κατ άρθρ. 559 αρ. 1,8,10 του ΚΠολΔ
1.Προϋποθέσεις καταδίκης ενάγοντος στα δικαστικά έξοδα μετά από ολική παραίτηση από τo δικόγραφο της αγωγής 
2.Απόδοση δικαστικών εξόδων Ανήκουν στον εναγόμενο και όχι στον πληρεξούσιο δικηγόρο του  
3.Διαδικασία Εκκαθάρισης δικαστικών εξόδων κατ΄άρθρα 679 επ. ΚΠολΔ 
4.Το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το αίτημα της  αγωγής για την επιδίκαση της δικηγορικής αμοιβής 
5.Πληρεξουσιότητα του παραστάντος δικηγόρου για το παραδεκτό της  παραίτησης του αναιρεσείοντος από το δικόγραφο της Αναίρεσης

Ισχυρισμοί σε Απολογητικό Υπόμνημα στον Πταισματοδίκη συνιστούν συκοφαντική δυσφήμιση - Αναιρετική Διαδικασία κατ΄ άρθρ. 560 αρ.1 ΚΠολΔ – εσφαλμένη ερμηνεία - εφαρμογή αρθρ. 362, 363 ΠΚ

1.Δικαιώματα  και υποχρεώσεις κυρίου πράγματος 

  Υποχρεώσεις κυρίου οικοδομής Κατασκευή κεραμοσκεπής κατά τρόπο που αποκλείει τα βρόχινα ύδατα να πέφτουν σε γειτονικό κτήμα

2.Διαδικασία μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου

3.Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ.559 αρ.1, 9, 14 και 19 ΚΠολΔ

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.