210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου

1.Παραγραφή εν Επιδικία  
2.Διακοπή παραγραφής σύμφωνα με το παλαιότερο νομοθετικό καθεστώς
3.Ερμηνεία του άρθρου 261 του ΑΚ πριν από την αντικατάστασή του
4.Έναρξη παραγραφής υπό το προγενέστερο Νομοθετικό καθεστώς
5.Λόγοι αναστολής της παραγραφής υπό το προγενέστερο Νομοθετικό Καθεστώς
6.Έννοια ανωτέρας βίας Κατάθεση Δικαστικής Πραγματογνωμοσύνης 
7.Διατάξεις του Νόμου 4139/13  Διακοπή παραγραφής σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 1 του Ν. 4139/2013 
8.Ομοιότητες και Διαφορές του προγενέστερου νομοθετικού καθεστώτος,  με το καθεστώς του Ν. 4139/2013 
9.εν Επιδικία -Προβαλλόμενη στην Εφετειακή Δίκη - Επιδίκαση Διαφοράς Αποδοχών
10.Ισχυρισμός περί 5ετούς παραγραφής των Αξιώσεων 
11.Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 560 αρ. 1 ΚΠοΛΔ
     Αναίρεση κατά Αποφάσεων Ειρηνοδικείων  

 

1.Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και η Αρχή της Εύνοιας Υπέρ των Μισθωτών
2.Αποδοχές και Επίδομα Αδείας των Εργαζομένων Νομοθετικό Καθεστώς Αδειών 
3.Έννοια  Συνήθων Αποδοχών Εργαζομένων 
4.Ρυθμίσεις των Όρων Εργασίας σύμφωνα με την ΚΥΑ 45058/7/1971
5.Νομοθετικό Καθεστώς Ανώνυμης Εταιρίας τελούσας υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 
   Εφαρμογή Κανόνων Ιδιωτικής Οικονομίας 
6.Αναιρετική δίκη Συνέχιση Δίκης, παρά την Απουσία του Διαδίκου
7.Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 1 ΚΠολΔ

 

 

 

 

1.Δυνατότητα του Διαθέτη για αποστέρηση του κατιόντα από το Δικαίωμά του στην Νόμιμη Μοίρα
2.Προϋποθέσεις Αποκλήρωσης του Κατιόντα 
από τον Διαθέτη
σύμφωνα με την Διάταξη του ΑΚ 1840 παρ. 3
3.Λήψη Νόμιμης Μοίρας από τον Αποκληρωθέντα
4.Δυνατότητα άσκησης Αναγνωριστικής Αγωγής από τον Αποκληρωθέντα
5.Κήρυξη τέκνου ως Θετού με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
6.Η Περιουσιακή Διαφορά ως λόγος Αποκλήρωσης
 
7.Ακυρότητα Διαθήκης 
  Ένσταση των εκκαλούντων περί αποκλήρωσης της εφεσίβλητης
8.Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 19 και 14 ΚΠολΔ
 
9.Δικαιούχοι και υπολογισμός Νόμιμης Μοίρας 
1. Ο Παράγωγος τρόπος Κτήσης Κυριότητας στην Κληρονομική διαδοχή
 
2. Διεκδικητική Αγωγή Κυριότητας Ακινήτου
 
3. Κτήση Κυριότητας με έκτακτη Χρησικτησία
   Πράξεις Άσκησης Νομής
 
4.Κτήση Κυριότητας πριν από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα 
 
5. Καταχρηστική άσκηση Δικαιώματος σύμφωνα με την Διάταξη του ΑΚ  281
 
6. Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού  Δικαιώματος ως Καταχρηστικού
 
7. Η Αδράνεια του Δικαιούχου ως λόγος Καταχρηστικής άσκησης του Δικαιώματος 
 
8. Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. , 1 10, 19 ΚΠολΔ
 
 
 
 
 
1.Άσκηση εφέσεων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Προϋπόθεση παραδεκτού αυτών
   Αναδρομικότητα νεότερου ευμενέστερου νόμου
   Αίτηση αναστολής  πρωτόδικης απόφασης  
   Εν μέρει δεκτή η αίτηση
2. Προϋπόθεση παραδεκτού εφέσεως
    Καταβολή ποσοστού οφειλόμενου φόρου 
3. Αίτηση αναστολής εκτελέσεως πρωτόδικης απόφασης
    Αποδοχή ή απόρριψη αυτής
4. Εφαρμογή αναδρομικά νεότερου ευμενέστερου νόμου

 

Απαγορεύεται η διατύπωση και χρήση γενικού όρου σε συμβάσεις ασφαλίσεως νοσοκομειακής περίθαλψης που επιτρέπει στην ασφαλιστική εταιρεία να προβαίνει, κατά τη διάρκεια της σύμβασης ασφαλίσεως

1. Προϋποθέσεις Σύστασης ή Αλλοίωσης Ενοχής από Δικαιοπραξία
   Αρχή ελευθερίας των Συμβάσεων 
 
2. Ρυθμίσεις της ΚΥΑ Υ4ε/6424/2001 
   Υπουργών Οικονομικών-  Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Υγείας και Πρόνοιας
   Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 
 
3. Προϋποθέσεις Προσδιορισμού της Παροχής σύμφωνα με την διάταξη ΑΚ 371
 
4. Συμφωνία για τον τρόπο καταβολής των αποδοχών του Ιατρού από το Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
 
5. Τρόπος Κάλυψης πακέτου Νοσηλίων
 
6. Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 1 και 8 ΚΠολΔ
   Σφάλμα του Εφετείου ως προς την Εφαρμογή των Διατάξεων ΑΚ 361 και 371 
 
1.Ειδική Διαδικασία Διαφορών για Αμοιβές από την παροχή Εργασίας 
 
2. Νομοθετικό Πλαίσιο της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης των Μισθωτών
    Υποχρεώσεις Εργοδότη
 
3. Διαφορά Απορρέουσα από Αμοιβή Δικηγόρου με Σύμβαση 
    έμμισθης Εντολής 
 
4. Καταγγελία της Σύμβασης Εργασίας
 
5. Παραβίαση της Αρχής της ίσης Μεταχείρισης 
 
6. Αναιρετική Διαδικασία κατ’ άρθρ. 559 αρ. 19 ΚΠολΔ 
 

Αναίρεση υπέρ του Νόμου - Απαράδεκτη η άσκηση  Έφεση κατά εν μέρει μη Οριστικής Απόφασης-  Επίδειξη εγγράφων ΑΠ.Ολμ.1/2019 

1.Αναίρεση υπέρ του Νόμου (άρθρ.557 ΚΠολΔ) Απαράδεκτη η άσκηση  Έφεσης κατά εν μέρει μη Οριστικής Απόφασης

2.Επίδειξη Εγγράφων

3.Δυνατότητα άσκησης Ενδίκων Μέσων κατά της Αποφάσεως που διατάσσει την Επίδειξη Εγγράφων

 

 

 

Διεθνής Διαιτησία  - Κύρος και τύπος Διαιτητικής Απόφασης - Μη έγκυρη Συμφωνία της Διαιτητικής ΡήτραςΑποζημίωση 3.801.308 ευρώ

1.Διεθνής Διαιτησία  Διαδικαστικά ζητήματα - Κύρος και τύπος Διαιτητικής Απόφασης 
 
2. Κύρος Δικαιοπραξίας 
 
3. Εναλλακτικοί τρόποι ολοκλήρωσης Διεθνούς Διαιτητικής Συμφωνίας 
 
4. Κατάρτιση Διεθνούς Σύμβασης Διαιτησίας κατά το άρθρο ΑΚ 160 παρ.2
 
5. Μη έγκυρη Συμφωνία της Διαιτητικής Ρήτρας 
 
    Επιδίκαση  ποσού των 3.801.308 ευρώ, ως αποζημίωση από το Διαιτητικό Δικαστήριο
 
6. Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άθρ. 559 αρ. 1 του ΚΠολΔ 
 
 

Διεθνής Διαιτησία

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.