210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Επίκαιρη Νομολογία σε όλο το εύρος του Δικαίου

1.Έλλειψη δόλου και υπαιτιότητας ως στοιχείο υπαγωγής των πιστούχων στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/10

2. Δικονομικά θέματα αίτησης Ν. 3869/10 Στοιχεία ορισμένου αυτής Προϋποθέσεις ύπαρξης δόλου στο πρόσωπο του πιστούχου

3. Εξαπάτηση των τραπεζικών υπαλλήλων με την προσκόμιση πλαστών  και νοθευμένων εγγράφων

 

Δικηγόρος με σχέση έμμισθης Εντολής Αορίστου Χρόνου, στο Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων

– Μεταφερθείς στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  δικαιούται την προσαύξηση 10% του οικείου ΜΚ ως προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του ταμείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων

           1.Αναγκαστική Απαλλοτρίωση Ακινήτου Διάνοιξη Εθνικής Οδού Μαχητό τεκμήριο ωφελιμότητας

 

  1. Στοιχεία προσδιορίζοντα την Ωφέλεια του Ακινήτου

 

  1. Απαλλοτριωθείσα έκταση καιΚαθορισμός ύψους Αποζημίωσης

 

  1. Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ 559 αρ . 1  και 19 ΚΠολΔ
1. Σύσταση Καθέτων και Οριζόντιων Ιδιοκτησιών επί Καθέτου Ιδιοκτησίας
Κτήση Πλήρους Κυριότητας με Πρωτότυπο τρόπο
Περίπτωση έκτακτης Χρησικτησίας
2. Εγγραπτέο Δικαίωμα Πλήρους Κυριότητας
Δικαιούχοι εγγραφής πριν και μετά το Κτηματολόγιο Θάνατος Κληρονομουμένου
3. Κτηματολογική Εγγραφή
Διόρθωση ως προς το Εμβαδόν του Ακινήτου

1.Οδηγοί Λεωφορείων ΚΤΕΛ

Σύμβαση Παροχής Εξαρτημένης Εργασίας Αορίστου Χρόνου

Καταγγελία σύμβασης
 
Καθυστέρηση Καταβολής Επιδομάτων – Δώρων – Αποζημίωση Αδείας
 
Ηθική Βλάβη 
 
2.Οδηγοί μισθωμένων Λεωφορείων ΚΤΕΛ  
   Πρόσληψη Προσόντα
 
3.Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ.559 αρ. 1 του Κ.Πολ.Δ 
   Εσφαλμένη Ερμηνεία και Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 183,648 του ΑΚ και 4 του ΠΔ 246/06 
 
4.Συνέπειες άρνησης από τον Εργοδότη για Χορήγηση Ετήσιας άδειας στον Μισθωτό
 
5.Αναιρετική Διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 14 του ΚΠολΔ
1. Προϋποθέσεις κτήσης κυριότητας με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία 
2.Πράξεις νομής σε Ακίνητα 
3.Αρμοδιότητες Δήμων σχετικές με την μέριμνα για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού 
   Ακινήτων και ακάλυπτων χώρων 
4.Αναιρετική διαδικασία κατ΄άρθρ. 559 αρ. 1 και 19 Κ.Πολ.Δ
1.Ακύρωση Διαταγής Απόδοσης Χρήσης Μισθίου  Ανακοπή – Λόγοι
2. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των Διατάξεων του  Ουσιαστικού Δικαίου (άρθρα 574-576 ΑΚ και άρθρο 11 Ν. 4178/13)
3. Απόρριψη ως  Ουσιαστικά Αβάσιμης της ένστασης, περί μη υποχρέωσης προς καταβολή του συμφωνηθέντος Μισθώματος
4. Απορριπτέες οι Αιτιάσεις με την επίκληση της εκ Πλαγίου Παραβίασης των Διατάξεων Ουσιαστικού Δικαίου
5. Απορριπτέος λόγος Αναιρέσεως περί Παραβίασης των Διδαγμάτων της Κοινής Πείρας 
1.Σύναψη Δανειακής Συμβάσεως μεταξύ Πιστούχου και Τραπεζικού Ιδρύματος
Καταγγελία Δανειακής Συμβάσεως
Διαταγή Πληρωμής
Διαδικασία Αναγκαστικής Εκτέλεσης
 
2. Αναιρετική Διαδικασία 
κατ΄άρθρ. 560 παρ. 1 ΚΠολΔ
Παραβίαση Διατάξεων Ουσιαστικού Δικαίου 
 
3. Καθορισμός Επιτοκίου -  Επιτόκιο Euribor
Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή
Γενικοί όροι των Συναλλαγών
 
4. Οικονομικές Συνέπειες και Επιβαρύνσεις από τον όρο περί κυμαινόμενου Επιτοκίου
Σαφής ο τρόπος υπολογισμού του Επιτοκίου 
 
5. Διακριτική Ευχέρεια για καθορισμό του Επιτοκίου μέχρι Ορισμένου Ανώτατου Ορίου
 
6. Διακριτική Ευχέρεια για καθορισμό του Επιτοκίου μέχρι Ορισμένου Ανώτατου Ορίου
 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.