210 9824002 | 6977 000 500 | Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   |

Τροχαίο και Ασφαλιστικό - Ιδιωτική Ασφάλιση - Αστική ευθύνη επί τροχαίων ατυχημάτων

Contra Σχόλια & Παρατηρήσεις :
Η νέα αυτή θέση της νομολογίας μας παραπέμπει στη σκέψη ότι ο συμβατικός όρος περί εξαίρεσης του εν μέθη οδηγού της ευθύνης του ασφαλιστού, έχει τεθεί ως αυτόματη τιμωρία του οδηγού, εφόσον δεν ερευνάται πλέον, εάν προκάλεσε ατύχημα λόγω μέθης ή συνέτεινε άλλο στοιχείο υπαιτιότητας των εμπλεκομένων στο ατύχημα μερών. Διερωτώμεθα εάν είναι αυτή η αληθείς βούληση του νομοθέτου, όταν από την «τιμωρία» αυτή προκύπτουν δυσανάλογα επιβαρυντικά αποτελέσματα για τον ασφαλισμένο και πιθανόν ανυπαίτιο οδηγό;
Με το συμβατικό όρο της ασφάλισης ορίσθηκε αποκλεισμός της ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρίας σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος από τον ασφαλισμένο οδηγό που τελούσε σε κατάσταση μέθης. 
Συνεπώς δεν θα πρέπει να εξετάζεται εάν προκάλεσε το ατύχημα ο μεθυσμένος οδηγός; Δηλαδή, εάν δεν το έχει προκαλέσει ή δεν συνετέλεσε η μέθη του συγκεκριμένου οδηγού στο ατύχημα, γιατί θα ισχύει αυτομάτως ο όρος εξαίρεσης της ασφαλιστικής κάλυψης; 
(Βρέθηκες μεθυσμένος έστω και αν το όχημά σου ήταν σταθμευμένο; Πλήρωσε το ατύχημα).
(Συνέχεια βλ. Σελ. 597 επ.) 
...

Μέθη Οδηγού
Δεν ερευνάται η Αιτιώδης Συνάφεια
μεταξύ της μέθης και του αποτελέσματος
για να ισχύσει η Εξαίρεση Ασφαλιστικής Κάλυψης (1)
(Σημ. βλ. cοntra παρατηρήσεις και σχόλια κατωτέρω)

ΑΠΔ 54/2004

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ασφαλιστική εταιρεία - Ασφαλιστική αποζημίωση - Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υγείας - Συγκατάθεση υποκειμένου των δεδομένων -.

Η σύμβαση ασφάλισης μπορεί να λυθεί με μεταγενέστερη σύμβαση, που καταρτίζεται μεταξύ του ασφαλιστή και του αντισυμβαλλομένου. Στην περίπτωση αυτή, αφού στην καταργητική σύμβαση συμμετέχει και ο αντισυμβαλλόμενος στην ασφαλιστική σύμβαση και επομένως γνωρίζει τη λύση της, δεν απαιτείται να γίνει οποιαδήποτε γνωστοποίηση, η οποία άλλωστε θα ήταν χωρίς νόημα, αφού η λύση της ασφαλιστικής σύμβασης προκλήθηκε με τη σύμπραξη του, στην καταργητική σύμβαση.

Μεταφορά της Σύμβασης Ασφάλισης από ένα όχημα σε άλλο.

Συναφής αλλά διαφορετική προς την περίπτωση μεταβολής της κυριότητας ή κατοχής του αυτοκινήτου είναι η συμφωνία του ασφαλισμένου κυρίου του αυτοκινήτου και του ασφαλιστή για μεταφορά της σύμβασης ασφάλισης από ένα αυτοκίνητο του πρώτου, σε άλλο αυτοκίνητο του ίδιου ιδιοκτήτη.
Η μεταφορά αυτή, αποτελεί λύση της σύμβασης όσον αφορά τη σύμβαση στο παλιό αυτοκίνητο και σύναψη νέας όσον αφορά το άλλο αυτοκίνητο.
Αν, μετά ταύτα το παλιό αυτοκίνητο περιέλθει σε άλλον ιδιοκτήτη και προκαλέσει ατύχημα σε τρίτο πρόσωπο μέσα σε προθεσμία 16 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης μεταφοράς ο ασφαλιστής ευθύνεται μόνον έναντι του παθόντος τρίτου όχι δε και έναντι του νέου ιδιοκτήτη του παλιού αυτοκινήτου και προς τούτο δεν απαιτείται να προκληθεί γνωστοποίηση από τον ασφαλιστή σ εκείνον (νέον ιδιοκτήτη) της λύσης της ασφαλιστικής σύμβασης με τον παλιό ιδιοκτήτη.

Απόφ.Α.Π.98/2003
Πρόεδρος: Δημ. Σουλτανιάς
Εισηγητής: Ανάρ. Πλάτης

...

Κάθε μεταβολή της κυριότητας ή κατοχής του ασφαλισμένου οχήματος επιφέρει την αυτοδίκαιη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης μετά πάροδον 15 ημερών από της μεταβολής. Η αυτοδίκαιη αυτή λύση, της ασφαλιστικής συμβάσεως με καταγγελία και με αντισυμφωνία των συμβληθέντων μερών ισχύει μόνο για τις σχέσεις μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστή.

Από τις διατάξεις των άρθρων 1 επ. του ν. 2496/97 συνάγεται ότι η ασφαλιστική σχέση προϋποθέτει σύμβαση (Α. Κ. 361) μεταξύ ασφαλιστή και του αντισυμβαλλομένου του, που σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 185 και 189 του Α.Κ. καταρτίζεται με την κατά κανόνα, υποβαλλόμενη από τον αντισυμβαλλόμενο του ασφαλιστή πρόταση κατάρτισης της ασφαλιστικής σύμβασης, η οποία (πρόταση) συνήθως γίνεται με την συμπλήρωση εντύπου και την αποδοχή της πρότασης αυτής.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας με οποιονδήποτε τρόπο,

ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 Σελ.177 
Μικτή Ασφάλιση
Κατάρτιση Ασφαλιστικής Σύμβασης - Απόδειξη (1) Ασφαλιστικός Πράκτωρ

Εισαγωγή
Σε συνέχεια του δημοσιευθέντος στο προηγούμενο τεύχος μας (Σεπτέμβριος 2004) άρθρου του Δικηγόρου Σωτ, Λευκαρίτη με τίτλο «ΙΚΑ - Προϋποθέσεις μεταβίβασης αξίωσης του ασφαλισμένου του» και των σχετικών σχολίων και παρατηρήσεων, ενταύθα επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το σχετικό θέμα υπό μια ξεχωριστή θεώρηση, βάσει των ισχυουσών διεθνών διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αλλά και της νομολογίας των Ολομελειών των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας μας.

Σελίδα 13 από 13

ΕΛΕΝΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ newsletters prev1

legal bank

Newsletter

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Το καλάθι σας είναι άδειο.